Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Systemdokumentation til professionelle system-til-system-brugere eller brugere, der ønsker at udvikle egen systemløsning, der skal kobles til Den Digitale Tingbog.

Bilbogen, Andelsboligbogen og Personbogen
Kort beskrivelse af Bilbogen, Andelsboligbogen og Personbogen. Der er tale om en beskrivelse af funktionerne set ud fra brugernes synsvinkel.

Brugerformular (bilag til kernedokument)
Beskriver konceptet for brugerformularer.

e-TL-kernedokument
Overordnet beskrivelse af, hvordan kernen af e-TL-løsningen fungerer.

System-systemmanual for Den Digitale Tingbog
Samlet beskrivelse, der giver et indblik i funktionaliteten og den tekniske dokumentation. Denne gør det muligt for potentielle system-systembrugere at udvikle og tilslutte egne it-systemer til Den Digitale Tingbog og benytte dennes services. Beskrivelsen henviser til en række af de øvrige dokumenter.

 

Servicekatalog (implementeret i produktion)
Overordnet dokument, som beskriver principper og generelle forhold, som gælder for den samlede snitfladespecifikation.

Servicekatalog (implementeret i test)
Overordnet dokument, som beskriver principper og generelle forhold, som gælder for den samlede snitfladespecifikation.

XML Stylesheets (XSLT) (Implementeret i produktion)
Beskriver visning af dokumenter.

XML Stylesheets (XSLT) (Implementeret i test)
Beskriver visning af dokumenter.

Digital signering af dokumenter
Teknisk specifikation af, hvordan digital signatur generelt anvendes i forhold til anmeldelsesdokumenter, samt hvordan signaturen verificeres af e-TL.

Signatureksempler
Konkrete eksempler på anmeldelser (XML) signeret med digital signatur.

Integration - kommunikationsspecifikation
Beskriver løsningsdesignet for pålidelig (reliable) kommunikation mellem datamodtagere og e-TL. Datamodtagere er typisk offentlige myndigheder, der skal modtage en kopi af de anmeldelsessvar, e-TL udsender til aktørerne.

 

Dokumenter, der kan benyttes til at sætte egne forretningsmæssige regler op internt i en organisation

Erklæringskatalog - uddrag
Beskrivelse af erklæringen, som kan/skal refereres til i forbindelse med udarbejdelse af anmeldelser til tinglysning.

KontrolDigitalSignatur (Rollekatalog)
Definition af roller, som indgår i anmeldelsesdokumenter - afhængigt af dokumenttyper. Hent vejledning i at bruge kataloget.

Sidst opdateret: 30. juni 2022