Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Her kan du finde information om reglerne om tinglysningsafgifter og -gebyrer.

Tinglysningsgebyrer
Opslag på www.tinglysning.dk er gratis.

Officielle attester i Andels-, Bil-, Person- og Tingbogen for fast ejendom koster 150 kr. pr. stk.

Bestilling af udskrifter ved Tinglysningsretten koster 150 kr. pr. stk.

Tinglysningsafgifter
Det koster ikke noget at aflyse et dokument.

Endelig indførsel af betingede dokumenter, fristforlængelser, navne- og adresseændringer, udslettelse af udækket pant efter tvangsauktion og alle registreringer vedrørende retspant er alle uden afgift.

Pantebreve i Bil- og Personbogen

1,5 % af pantsikret beløb (oprundet til nærmeste hundrede) + 1.750 kr.

Forhøjelser koster1,5% af forskelsbeløbet (oprundet til  nærmeste hundrede) + 1.750 kr.

Dokumenttypen Ejendomsforbehold koster 1,5% af det beløb, som ejendomsforbeholdet sikrer (oprundet til nærmeste hundrede) + 1.750 kr.

Tinglysning af underpant er afgiftsfrit.

Pantebreve i fast ejendom og andelsboliger

1,45 % af pantsikret beløb (oprundet til nærmeste hundrede) + 1.730 kr.

Forhøjelser koster 1,45 % af forskelsbeløbet (oprundet til nærmeste hundrede) + 1.730 kr.

Dokumenttypen Anden Hæftelse koster 1,45 % af det pantsikrede beløb pr. enhed + 1 x 1.730 kr.

Servitutter

1.750 kr.

Skifteretsattest

Koster ikke noget, hvis tinglysningen sker som led i en videreoverdragelse til en ikke-arving.

Skifteretsattest lyst som adkomst for efterlevende ægtefælle koster 1.750 kr.

Skifteretsattest lyst som adkomst for arving(er) koster 0,6 % (oprundet til nærmeste hundrede) + 1.750 kr.

Skifteretsattest lyst som adkomst for boet koster 1.750 kr.

Vær opmærksom på, at der skal afgives behørig erklæring i overensstemmelse med tinglysningsafgiftsbekendtgørelsen i de tilfælde, hvor der kun betales grundafgift for tinglysning af ejerskiftet.

Skøder

Tinglysningsafgiften på skøder afhænger af hvilken ejendomstype, der handles, og hvordan den overdrages. Der henvises til tinglysningsafgiftslovens §4 og tinglysningsafgiftsbekendtgørelsens kapitel 3 f.s.v. angår tinglysningsafgift på de forskellige typer af ejerskifte og erklæringer.

Udlæg og noteringer

Afgiftsfrie.

Ægtepagter

1.750 kr.

Betaling af afgift kan ske ved at benytte Dankort, Visa eller Mastercard. Ved betaling med Visa er der et maksimumbeløb på 25.000 kr. Ved betaling af beløb over 25.000 kr. skal der derfor benyttes Dankort eller Mastercard, hvor der ikke er et tilsvarende maksimum. Hvis du oplever problemer med betaling på www.tinglysning.dk kan du finde en miniguide til løsningsmuligheder her.

Tinglysningsafgiften bliver først trukket, når endelig tinglysning har fundet sted - altså når anmelder får besked om afsluttet tinglysning, jf. dog Skattestyrelsens vejledning omkring tinglysninger med frist.

Det koster altså ikke noget, hvis anmeldelsen afvises.

Skattestyrelsen er afgiftsmyndighed. Afgiftsmyndigheden kan rådgive og afgøre spørgsmål om afgiftspligt og afgiftens størrelse, afgiftsgrundlaget og afgiftsfritagelser samt spørgsmål om godtgørelse af tinglysningsafgift. Du kan kontakte afdelingen for afgifter i Høje-Taastrup ved at ringe til Skattestyrelsens hovednummer på 72 22 18 18

Virksomheder kan blive registreret som storkunde hos Skattestyrelsen. Er man storkunde, kan man anmelde til tinglysning uden at skulle betale tinglysningsafgiften med det samme. Læs mere om storkundeordningen.

Tilbagebetaling af tinglysningsafgift

Anmodning om tilbagebetaling af betalt tinglysningsafgift skal ske med dokumenttypen Afgiftsgodtgørelse”. Hent vejledningen ”Afgiftsgodtgørelse".

Skal der søges om tilbagebetaling af tinglysningsafgift som følge af, at Skatteankestyrelsen har nedsat den ejendomsværdi, som der tidligere er betalt tinglysningsafgift af, jf. tinglysningsafgiftslovens § 23, stk. 2, anvendes blanketten ”Godtgørelse – tinglysningsafgift” på Skattestyrelsens hjemmeside. Hent blanketten ”Godtgørelse Tinglysningsafgift”.

Spørgsmål & svar

Skal man betale 2 x afgift ved overdragelse af flere ejendomme i èn samlet handel?

Nej. Anmeldelsen kan omfatte op til 10 ejendomme mellem samme parter. Andelene for sælger og køber skal være de samme, og der må kun være angivet én købesum.

Hvordan anvendes dokumenttypen Afgiftsberigtigelse?

Afgiftsberigtigelse bruges, hvis der er uenighed mellem afgiften angivet i en anmeldelse og i tinglysningssvaret. Det er kun Skattestyrelsen, der kan bruge denne dokumenttype. Spørgsmål omkring afgift skal altid rettes til Skattestyrelsen.

Hvordan skal der henvises til en afgift, der er betalt i en anden anmeldelse?

Der skal afgives korrekt erklæring, hvor der henvises til dato-løbenr. på det dokument, hvor der er betalt afgift, jf. bekendtgørelse om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder mv.

Hvis der skal henvises til en betalt afgift på et dokument, skal dokumentet med afgiftsbetalingen anmeldes og tinglyses, før der sker anmeldelse af det dokument, hvor der henvises til afgiftsbetalingen.

Sidst opdateret: 01. oktober 2021