Gå til sidens indhold

Københavns Byret

u
Billedet viser domhuset i København set udefra

Nyheder

Fra denne side kan du få adgang til nyheder og domsresuméer fra Københavns Byret.

Retslister

Her kan du læse retslisterne for de kommende retssager og tvangsauktioner ved Københavns Byret.

Praktiske forhold

Her kan du finde informationer om parkering og adgangsforhold, forplejning, bankoplysninger, wi-fi og lignende.

Rådgivning

Københavns Byret tilbyder ikke juridisk rådgivning. Vi har lavet en oversigt over andre rådgivningsmuligheder inden for rettens geografiske område.

Notar

Notaren bekræfter underskrifter på testamenter og andre juridiske papirer, f.eks. fremtids- fuldmagter.

Mere information om dine handlemuligheder

Her kan du få mere information om, hvad du skal gøre i forbindelse med fx dødsfald i familien, skilsmisse, bodeling, gældssanering eller andet. Du kan også læse mere om, hvordan man anlægger en civil retssag, og om hvilke typer sager du som borger eller virksomhed i Danmark har mulighed for at anlægge mod andre borgere eller virksomheder.

Se alle emner