Gå til sidens indhold

Danmarks Domstole

Domsresumeer og afgørelser

Domme fra Højesteret

22 mar 2023

Højesteret

Erstatning for efterligninger af designs forhøjet

22 mar 2023

Højesteret

Afgørelse om fratagelse af dansk statsborgerskab var ugyldig

Højesterets Afgørelsesdatabase Se flere domsresumeer fra Højesteret

Domme fra landsretterne

17 mar 2023

Østre Landsret

Erstatningsopgøret efter Hesalight A/S’ konkurs

17 mar 2023

Østre Landsret

Dom i sag om forholdet mellem husforsikringer og ejerskifteforsikringer

Se flere domsresumeer fra landsretterne

Domme fra Sø- og Handelsretten

21 mar 2023

Sø- og Handelsretten

Ej separatistkrav til bil

17 mar 2023

Sø- og Handelsretten

Registrering af varemærke

Sø- og Handelsrettens domsoversigt Flere domsresumeer fra Sø- og Handelsretten

Domme fra byretterne

22 mar 2023

Retten i Aarhus

7 års fængsel i nævningesag

21 mar 2023

Retten i Lyngby

Mand dømt til anbringelse på psykiatrisk afdeling

Se flere domsresumeer fra byretterne

Domme fra Grønland og Færøerne

24 jan 2023

Grønlands Landsret

Qeqqata Kredsrets dom af 20. april 2021 stadfæstes - K 282/22

18 jan 2023

Grønlands Landsret

Sermersooq Kredsrets dom af 27. maj 2021 stadfæstes med ændring - K 210/22

Flere domsresumeer fra Grønland og Færøerne

Afgørelser fra øvrige retter, råd og nævn

22 mar 2023

Procesbevillingsnævnet

Forskud på erhvervsevnetabserstatning ved modtagelse af ledighedsydelse

22 mar 2023

Procesbevillingsnævnet

Biologiske forældres og bedsteforældres samvær med bortadopteret barn

Flere afgørelser fra øvrige retter, råd og nævn

Domme fra Domsdatabasen

Seneste afgørelser i civile sager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mest læste afgørelser i civile sager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seneste afgørelser i straffesager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mest læste afgørelser i straffesager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Find flere domme i Domsdatabasen

Find ret

Der er 24 byretter i Danmark med hver sin afdeling for fogedret, skifteret, familieret og boligret. Her kan du se, hvilken byret en adresse hører til.

Find ret

Overordnede retter

De overordnede retter i Danmark er Højesteret, Østre Landsret, Vestre Landsret samt Sø- og Handelsretten. Højesteret er øverste appelinstans.

Overordnede retter

Øvrige retter, råd og nævn

Tinglysningsretten, Grønlands Domstole og Retten på Færøerne er sammen med en række andre råd og nævn også del af Danmarks Domstole.

Øvrige retter, råd og nævn

Hvad laver Danmarks Domstole?

Danmarks Domstole arbejder for ret og retfærdighed i Danmark. Danmarks Domstole er uafhængige af politiske interesser og sikrer alle ret til en fair og lige behandling.

Læs mere om os

Hvad laver Danmarks Domstole?

Danmarks Domstole arbejder for ret og retfærdighed i Danmark. Danmarks Domstole er uafhængige af politiske interesser og sikrer alle ret til en fair og lige behandling.

Læs mere om os