Danmarks Domstole

Domme

Domme fra Højesteret

26 maj 2020

Højesteret

Om lovændring indebar ekspropriation

25 maj 2020

Højesteret

Om afvisning af en ankesag

Højesterets Afgørelsesdatabase Se flere domsresumeer fra Højesteret

Domme fra landsretterne

28 maj 2020

Vestre Landsret

Frifindelse for ruskevold mod baby

13 maj 2020

Vestre Landsret

Dom i sag om manddrab i Industriparken i Haverslev

Se flere domsresumeer fra landsretterne

Domme fra Sø- og Handelsretten

15 maj 2020

Sø- og Handelsretten

Regnjakkeprodukter krænket

13 maj 2020

Sø- og Handelsretten

Forbud nedlagt mod bankers udbetaling af anfordringsgarantier

Sø- og Handelsrettens domsoversigt Se flere domsresumeer fra Sø- og Handelsretten

Domme fra byretterne

27 maj 2020

Københavns Byret

Fremrykkelse af tidspunktet for afsigelse af skyldkendelse

27 maj 2020

Retten i Randers

Idømt fængsel i 8 år for drabsforsøg.

Se flere domsresumeer fra byretterne

Domme fra Grønland og Færøerne

25 maj 2020

Retten på Færøerne

Dom om blandt andet tilsnigelse af samleje og andet seksuelt forhold samt blufærdighedskrænkelser med snapchatbeskeder

21 feb 2020

Grønlands Landsret

Dom i sag om hærværk, indbrudstyveri og brandstiftelse - K007/19

Se flere domsresumeer fra Grønland og Færøerne

Mest læste domsresumeer

26 mar 2020

Retten på Frederiksberg

Afvisning m.v. af en række sager anlagt af Copyright Management Services

24 jan 2020

Københavns Byret

Dom i grundlovssagen vedrørende opløsning af foreningen Loyal to Familia

Se flere domsresumeer

Find ret

Der er 24 byretter i Danmark med hver sin afdeling for fogedret, skifteret, familieret og boligret. Her kan du se, hvilken byret en adresse hører til.

Find ret

Overordnede retter

De overordnede retter i Danmark er Højesteret, Østre Landsret, Vestre Landsret samt Sø- og Handelsretten. Højesteret er øverste appelinstans.

Overordnede retter

Øvrige retter, råd og nævn

Tinglysningsretten, Grønlands Domstole og Retten på Færøerne er sammen med en række andre råd og nævn også del af Danmarks Domstole.

Øvrige retter, råd og nævn

Hvad laver Danmarks Domstole?

Danmarks Domstole arbejder for ret og retfærdighed i Danmark. Danmarks Domstole er uafhængige af politiske interesser og sikrer alle ret til en fair og lige behandling.

Læs mere om os

Hvad laver Danmarks Domstole?

Danmarks Domstole arbejder for ret og retfærdighed i Danmark. Danmarks Domstole er uafhængige af politiske interesser og sikrer alle ret til en fair og lige behandling.

Læs mere om os