Procesbevillingsnævnet

Procesbevillingnævnets bygning

Appeltilladelser

I visse civile sager og straffesager kræver det Procesbevillingsnævnets tilladelse at appellere en afgørelse.

Appeltilladelser familieretten

I visse sager, hvor familieretten har truffet afgørelse, kræver det Procesbevillingsnævnets tilladelse at appellere afgørelsen til landsretten.

Fri proces

I sager, hvor Civilstyrelsen har meddelt afslag på fri proces eller retshjælp, kan du klage til Procesbevillingsnævnet.

Nyheder

Her kan du finde nyheder og udvalgte afgørelser fra Procesbevillingsnævnet fra 2017 og frem.

Om Procesbevillingsnævnet

Procesbevillingsnævnet behandler ansøgninger om appeltilladelser til landsretten og til Højesteret samt klager over afslag på ansøgninger om fri proces.

Lovgivning

Her finder du reglerne for Procesbevillingsnævnets virksomhed, Procesbevillingsnævnets forretningsorden og nævnets behandling af personoplysninger.

Covid-19

Procesbevillingsnævnets tre afdelinger arbejder på fuld kraft og træffer fortsat afgørelser.

Du kan kontakte Procesbevillingsnævnet på post@procesbevillingsnaevnet.dk og telefonisk på tlf. 33121320 på hverdage i tidsrummet kl. 9.30-14.00. Har du symptomer på Covid-19, skal du ikke henvende dig personligt i Procesbevillingsnævnet.

Vi gør samtidig opmærksom på Procesbevillingsnævnets generelle vejledning her på hjemmesiden om kommunikation ved brug af sikker mail og om databeskyttelse. Du kan orientere dig om denne vejledning i højre side under kontakt.

Kontakt og åbningstider

Adresse

Procesbevillingsnævnet
Store Kongensgade 1-3, 2. sal 
DK-1264 København K.

Telefon nr. 33 12 13 20

 

Åbningstider

Mandag til fredag 09.00-15.00.

Telefontid mandag til fredag kl. 9.30-14.00

 

Procesbevillingsnævnet har lukket på helligdage, Grundlovsdag samt den 24. og 31. december.

 

Gå til kontaktoplysninger

Pulsen i det nye Familieretsnævn

Procesbevillingsnævnet har i alt tre afdelinger. Den 1. april 2019 blev nævnet udvidet med en afdeling for appeltilladelser til landsretten vedrørende familierettens afgørelser – også omtalt som ”Familieretsnævnet”. I Procesbevillingsnævnets årsberetning for 2019 kan du blandt andet læse om etableringen af den nye afdeling og få et indblik i tendenserne i de sager, der i 2019 har været behandlet i Familieretsnævnet.

Årsberetning 2019