Retten i Kolding

Corona: sagsafvikling i retten

Her finder du vigtig information til alle brugere ved Danmarks Domstole om Covid-19

Praktiske forhold

Her kan du finde informationer om parkering og adgangsforhold, forplejning, bankoplysninger, wi-fi og lignende.

Notarforretninger

Notaren bekræfter underskrifter på testamenter og andre juridiske papirer, fx fremtidsfuldmagter.

Rådgivning

Retten i Kolding tilbyder ikke juridisk rådgivning. Vi har lavet en oversigt over rådgivningsmuligheder inden for rettens geografiske område.

Brug retten

Retten i Kolding hjælper borgerne i mange svære situationer, fx dødsfald, arv, håbløs gæld, konflikter, inkasso eller uenighed om børnene.

Sagsbehandlingstider

Her kan du se de aktuelle sagsbehandlingstider ved Retten i Kolding.

Kontakt og åbningstider

Adresse

Retten i Kolding
Kolding Åpark 11
DK-6000 Kolding

Åbningstider

Mandag til fredag 08.30-15.00.

Retten har lukket på helligdage, Grundlovsdag samt den 24. og 31. december.

Gå til kontaktoplysninger

RETSMØDER OG COVID-19-RESTRIKTIONER

På baggrund af udmeldingerne fra regeringen om den sundhedsmæssige situation har Retten i Kolding besluttet at overgå til et nødberedskab, der indtil videre kan medføre udsættelse af visse fysiske retsmøder.

Rettens ventearealer og mødelokaler er indrettet efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og de smittebegrænsende tiltag - herunder krav om i hvert fald 1 m - så vidt muligt 2 m - afstand og brug af mundbind/visir og håndsprit - overholdes omhyggeligt. Det er derfor sundhedsmæssigt forsvarligt at gennemføre retsmøder ved Retten i Kolding.

Borgere og andre skal derfor fortsat møde fysisk i retsbygningen i overensstemmelse med rettens mødeindkaldelser, med mindre retten (herunder fogedretten og skifteretten) meddeler, at retsmødet er udsat. Den ansvarlige domstolsjurist skal - hvis spørgsmålet rejses - vurdere konkret, om en borger kan anses at være særligt udsat og derfor har en lovlig grund til ikke at møde.

Vi kræver ikke coronapas, men husk ved møde i retten

  • ikke at gå ind i bygningen tidligere end 5 minutter før mødestart
  • at holde i hvert fald 1 m - så vidt muligt 2 m - afstand til andre (med mindre der er adskillelse med plexiglasplade)
  • at sidde ned under retsmøderne
  • at bruge mundbind eller visir, når du står op, samt håndsprit

Fysiske møder gennemføres ubetinget ved grundlovsforhør, fristforlængelser og andre sager med lovbestemte frister.

Fysiske møder gennemføres som udgangspunkt også i øvrige sager inden for alle sagstyper, når sundhedsmyndighedernes anbefalinger kan overholdes. Dette gælder også retsmøder uden for retsbygningen ("udkørende", f.eks. fogedsager om udsættelse af lejere af lejemål og besigtigelse af ejendomme med henblik på tvangsauktion).

Fysiske møder i øvrige sager vil dog undtagelsesvist kunne udsættes,
• hvor det må forudses, at sundhedsmyndighedernes anbefalinger ikke kan overholdes under et retsmøde i den pågældende retssal, og mødet ikke kan flyttes til en mere egnet retssal
• hvor retsmødet, sammen med andre retsmøder den pågældende dag, ville medføre et så forhøjet flow af personer i retsbygningen, at dette i sig selv ville være sundhedsmæssigt uforsvarligt

Vores sagsbehandlingsregler giver ikke større mulighed for, at fysiske møder ændres til virtuelle møder, men det overvejes, hvor det er muligt.

Notarforretninger (bekræftelse af testamenter m.v.) kan fortsat bookes rettens hjemmeside.

Mere information om dine handlemuligheder

Her kan du få mere information om, hvad du skal gøre i forbindelse med fx dødsfald i familien, skilsmisse, bodeling, gældssanering eller andet. Du kan også læse mere om, hvordan man anlægger en civil retssag, og om hvilke typer sager du som borger eller virksomhed i Danmark har mulighed for at anlægge mod andre borgere eller virksomheder.

Se alle emner