Gå til sidens indhold

Retten i Kolding

Retten i Kolding

Her kan du se de aktuelle sagsbehandlingstider ved Retten i Kolding

Forældreansvarssager (forældremyndighed, bopæl, samvær):

 • Telefonmøde holdes 8-10 uger efter, at Familieretshuset har anlagt sagen på sagsportalen på vegne af sagsøger
 • Møde i familieretten med forældrene holdes 2-3 måneder efter telefonmødet

Straffesager:

 • Domsmandssager (evt. fængselsstraf) om personfarlig kriminalitet m.v.: Møde i retten (hovedforhandling) holdes 1-4 måneder efter, at retten har modtaget sagen fra anklagemyndigheden
 • Domsmandssager om andet: Møde i retten (hovedforhandling) holdes 6-18 måneder efter, at retten har modtaget sagen fra anklagemyndigheden
 • Tilståelsessager (evt. fængselsstraf): Møde i retten holdes 2-6 måneder efter, at retten har modtaget sagen fra anklagemyndigheden
 • Mindre sager om færdsel m.v. (evt. bødestraf): Møde i retten (hovedforhandling) holdes 2-9 måneder efter, at retten har modtaget sagen fra anklagemyndigheden

Dødsboer:

 • Udlevering af dødsbo: Op til 4 uger fra skifterettens modtagelse af blanketter fra arvinger
 • Andre henvendelser om dødsboer besvares indenfor 8 uger

Fogedsager:

 • Udlægssager (inddrivelse af gæld): Dato for møde fastsættes ca. 2 uger efter, at fogedretten har modtaget sagen fra kreditor. Møde i fogedretten holdes ca. 12 uger efter modtagelse af sagen
 • Udsættelse af lejemål (på grund af huslejerestance): Fogeden kører ud til adressen med deltagelse af flyttefolk m.v. ca. 8 uger efter, at fogedretten har modtaget anmodningen fra udlejer
 • Tvangsauktion over fast ejendom: Møde i fogedretten (1. auktion) holdes 3-4 måneder efter, at fogedretten har modtaget sagen fra kreditor
 • Betalingspåkrav behandles indenfor ca. 3 måneder efter, at fogedretten har modtaget sagen fra kreditor

Konkurs, gældssanering m.v.:

 • Konkursbegæringer behandles, så snart rekvirentens advokat kan deltage i et møde, og skyldner kan indkaldes
 • Anmodninger om gældssanering og alle andre henvendelser og sagstyper indenfor insolvensret ekspederes på op til 14 dage efter, at skifteretten har modtaget anmodningen eller henvendelsen. Gældssaneringssager, der bliver indledt, afgøres ca. 5 måneder derefter

Civile sager (typisk pengekrav mellem private):

 • Telefonmøde holdes 1-2 måneder efter, at sagsøgte har svaret på sagsanlægget på sagsportalen
 • Møde i retten (hovedforhandling) holdes 9-18 måneder efter, at sagsøgte har svaret på sagsanlægget på sagsportalen. (Sager med møde på én dag eller mere, må forventes behandlet efter snarere 18 end 9 måneder)

Retsmægling:

 • Møde i civile sager til retsmægling med en dommerretsmægler holdes 2-3 måneder efter, at retten har modtaget anmodningen om retsmægling

 

Sidst opdateret: 08. juni 2023