Retten i Holstebro

Billedet viser retsbygningen i Holstebro indefra

Aktuelt

Fra denne side kan du få adgang til nyheder og domsresuméer fra Retten i Holstebro.

Praktiske forhold

Her kan du finde informationer om parkering og adgangsforhold, forplejning, bankoplysninger, wi-fi og lignende.

Notarbooking

Notaren bekræfter underskrifter på testamenter og andre juridiske papirer, fx fremtidsfuldmagter.

Rådgivning

Retten i Holstebro tilbyder ikke juridisk rådgivning. Vi har lavet en oversigt over rådgivningsmuligheder inden for rettens geografiske område.

Brug retten

Retten i Holstebro hjælper borgerne i mange svære situationer, fx dødsfald, arv, håbløs gæld, konflikter, inkasso eller uenighed om børnene.

Blanketter

Se den samlede liste over blanketter og vejledninger fra Danmarks Domstole. Udfyldte blanketter skal typisk afleveres til den lokale byret.

Kontakt og åbningstider

Adresse

Retten i Holstebro
Stationsvej 58 
DK-7500 Holstebro

Åbningstider

Mandag til fredag 08.30-15.00.

Retten har lukket på helligdage, Grundlovsdag samt den 24. og 31. december.

 

Gå til kontaktoplysninger

Covid-19 Information

RETTEN OPFORDRER RETTENS BRUGERE TIL AT LADE SIG TESTE FØR BESØG I RETTEN.

Retten gennemfører så vidt muligt alle sager under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Dog afvikles der for tiden ikke sager med domsmænd ved afdelingskontoret i Thisted.

Du skal derfor som udgangspunkt møde, hvis du bliver indkaldt.

Vores retssale og mødelokaler er indrettet således, at de overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger om afstandskrav, så møder og retsmøder kan afvikles sundhedsmæssigt forsvarligt.

Vi følger udviklingen i COVID-19 smittespredningen nøje og er fortsat meget opmærksomme på ikke at udsætte rettens brugere eller medarbejdere for unødig smitterisiko i forbindelse med afvikling af møder og retsmøder.

Her kan du se nyheder fra Danmarks Domstole om håndtering for corona.

https://www.domstol.dk/alle-emner/corona-sagsafvikling-i-retten/nyheder-om-haandtering-af-corona/

 

Corona: sagsafvikling i retten

Mere information om dine handlemuligheder

Her kan du få mere information om, hvad du skal gøre i forbindelse med fx dødsfald i familien, skilsmisse, bodeling, gældssanering eller andet. Du kan også læse mere om, hvordan man anlægger en civil retssag, og om hvilke typer sager du som borger eller virksomhed i Danmark har mulighed for at anlægge mod andre borgere eller virksomheder.

Se alle emner