Gå til sidens indhold

Retten i Holstebro

01 nov 2021

Nyhed

Retten i Holstebro

Kvote-sagens videre forløb

Hovedforhandlingen i den såkaldte ”kvote-sag” ved Retten i Holstebro nærmer sig sin afslutning.

04 okt 2021

Domsresumé

Retten i Holstebro

3 ½ års fængsel for tyveri af bl.a. en håndgranat og detonator

20-årig konstabel idømt fængsel i 3½ år for tyveri af håndgranat, detonator dertil samt am-munition og ammunitionsdele.

05 jul 2021

Domsresumé

Retten i Holstebro

Anbringelse på psykiatrisk afdeling og udvisning

En 30-årig mand, der kom til landet i 2000, er blevet dømt bl.a. for at have slået, sparket og taget kvælertag på sin mor.

24 jun 2021

Domsresumé

Retten i Holstebro

Mand dømt til anbringelse i nævningesag

Domfældelse for 136 forhold førte til anbringelse på institution for personer med videregående psykiske handicap med mulighed for overførsel til sikret afd...

10 jun 2021

Nyhed

Retten i Holstebro

En autorisation som bobehandler ved Retten i Holstebro er ledig

En autorisation som bobehandler i medfør af ægtefælle-skiftelovens § 45, stk. 1, er ledig ved Retten i Holstebro.

18 maj 2021

Domsresumé

Retten i Holstebro

Sag om sygedagpenge hjemvist til fornyet behandling hos Thisted Kommune

I en sag anlagt ved Retten i Holstebro er det ved dom afsagt den 18. maj 2021 blevet be-stemt, at en afgørelse truffet af Thisted Kommune skal hjemvises ti...

08 apr 2021

Domsresumé

Retten i Holstebro

44 personer idømt bøder for overtrædelse af forsamlingsforbud

45 personer i alderen 35 til 76 år er ved dom den 8. april 2021 straffet med bøder for at være forsamlet til en fest med levende musik i nogle erhvervsloka...

11 jan 2021

Domsresumé

Retten i Holstebro

Dom i sag om menneskehandel og åger

T1 straffet med betinget fængsel i 1 år og 6 måneder og T2 med en bøde på 3.000.000 kr. for åger. Begge tiltalte er frifundet for menneskehandel

21 dec 2020

Domsresumé

Retten i Holstebro

Seks personer dømt for hjemmerøverier i Vestjylland

11 dec 2020

Domsresumé

Retten i Holstebro

Tidligere havnechef/færgeoverfartsleder idømt betinget fængsel

55-årige mand idømt betinget fængsel i 6 måneder med vilkår om bl.a. samfundstjeneste for mandatsvig for knap 91.000 kr. og dokumentfalsk.

05 nov 2020

Domsresumé

Retten i Holstebro

Frifindelse for voldtægt mv. i nævningesag

Seks måneders fængsel, heraf fire måneder betinget, for vold og trusler mod tidligere samlever

10 jun 2020

Domsresumé

Retten i Holstebro

6 måneders fængsel for 174 tilfælde af mandatsvig

Forhenværende kommunaldirektør idømt 6 måneders fængsel, heraf 4 måne-der betinget for i 174 tilfælde at have ladet kommunen afholde private udgifter for s...

1 2