Gå til sidens indhold

Retten i Holstebro

Retten i Holstebro

Hvis du skal møde i Retten i Holstebro, kan du have brug for at kende til de praktiske forhold.

Retten i Holstebro består af en enkelt retsbygning. Hvis du skal møde personligt i retten, skal du henvende dig i informationen. Informationen ligger i stueplan, 

Nedenfor finder du flere praktiske informationer om Retten i Holstebro.

Åbningstider

Retten i Holstebro - Stationsvej 58 - 7500 Holstebro

har åbent mandag til fredag kl. 08.30-15.00.

Retten er lukket på helligdage, på Grundlovsdag samt den 24. og 31. december.

 

Afdelingskontor i Thisted - Skovgade 30 - 7700 Thisted

har åbent tirsdag og torsdag kl. 08.30-15.00.

Mandag, onsdag og fredag er lukket. 

Der er ferie lukket i uge 28, 29 & 30 i Thisted

 

 

Telefon og mail

Det vil ofte være nemmest at kontakte os pr. mail. Det er bedst at kontakte rettens enkelte afdelinger direkte, hvis du ved hvilken afdeling, der har med din sag at gøre.
Hvis du har et sagsnummer, skal du skrive sagsnummeret i emnefeltet på din mail.
Se kontaktoplysninger for Retten i Holstebro

Sikker mail

Almindelige mails er ikke sikre, så hvis du skal sende følsomt materiale, er det en god idé at sende via borger.dk. På borger.dk skal du logge ind med dit NemID og vælge "Digital post". Når du vælger "Skriv ny post", kan du finde Retten i Holstebros forskellige afdelinger under kategorien Offentlige myndigheder/Stat -> Danmarks Domstole -> Retten i Holstebro.
Gå til borger.dk

Virksomheder kan med en certifikatløsning sende og modtage sikker digital post via Retten i Holstebros officielle mailadresser. Certifikatet til at kryptere og underskrive digital korrespondance med retten, så kun du og retten kan læse den, kan du finde på Nets' hjemmeside.

Bank, fakturering og betaling

Retten i Holstebro har konto i Danske Bank. Betaling af retsafgifter mv. skal indsættes på følgende registrerings- og kontonummer: 0216 - 4069 133 681.

Af hensyn til ekspedition af betalingen er det vigtigt, at du skriver, hvilken sag (sagsnummer eller partsnavn), overførslen vedrører.

Retten modtager visa/dankort og der kan også betales med MobilePay i ekspeditionen, fx for notarforretninger. (dog ikke mastercard)

Fakturering til Retten i Holstebro skal ske via elektronisk fakturering:
EAN-nr. 5798 000 161856 
CVR-nr. 21 65 95 09
elektronisk fakturering kan fx ske via NemHandel Fakturablanket
Gå til NemHandel

Sikkerhedsstillelse skal indsættes på følgende registrerings- og kontonummer: 0216 - 4069 133 738.

IBAN: DK6402164069133738
SWIFT: DABADKKK 

Betaling til modpart

Hvis du skal betale en modpart - fx i forbindelse med en fogedsag - skal du ikke indbetale pengene til rettens konto. Pengene skal indbetales direkte til din modpart i sagen eller evt. til modpartens advokat.

Transport, parkering og adgangsforhold

Der er gratis parkeringspladser bag Retten i Holstebro på Stationsvej 58.   

Retten er inden for gåafstand fra Holstebro banegård. Ca. 400 meter. Der er busstoppested ligger lige ved siden af banegård, eller ved sundheds huset som ligger 250 meter fra retten.

Retsbygningen er handicapvenlig med gode adgangsforhold til både retslokaler og toiletter. På parkeringspladsen er der tæt på indgangen reserveret pladser til biler med handicap-skilt. Samt elevator til 1 sal hvor skifte- og fogedrettens lokaler ligger. 

 

Ordensreglement og sikkerhed

I Retten i Holstebro kommer mennesker med mange forskellige ærinder. Her skal være trygt at komme og rolige forhold, så det er nødvendigt, at alle overholder ordensreglementet for ophold i og omkring retsbygningen.

 • Det er kun personer, der har ærinde, fx er indkaldt til retsmøde eller er tilhørere, der må opholde sig i retsbygningen
 • Det er ikke tilladt at bære synlige rygmærker og lignende
 • Ophold skal ske i god ro og orden
 • Rygning er ikke tilladt
 • Det er ikke tilladt at medbringe nogen form for alkohol
 • Det er ikke tilladt at fotografere eller optage lyd uden rettens tilladelse
 • Det er tilladt at bruge mobiltelefoner i rettens information og ventearealer, når det sker hensynsfuldt. Mobiltelefoner skal altid være på lydløs
 • Mobiltelefoner skal være slukket i retssalene
 • Personer, der opholder sig i rettens bygninger, skal følge anvisninger fra rettens personale
 • Det er ikke tilladt at medbringe dyr uden tilladelse
 • Børn under 15 år har ikke adgang til retsmøder uden dommerens tilladelse

Overtrædelse af ordensreglementet kan medføre bortvisning og evt. politianmeldelse og bøde.

Sikkerhed i retten

Der er normalt ikke adgangskontrol ved Retten i Holstebro. I særlige tilfælde kan retten dog beslutte at indføre midlertidig adgangskontrol. Retten bruger videoovervågning i retsbygningen og på udendørsarealerne. Besøgende ved Retten i Holstebro skal rette sig efter anvisninger fra retsbetjentene og rettens øvrige personale.

Wi-fi og teknik i retten

Der er trådløst netværk tilgængeligt i hele retsbygningen. Wi-fi-netværket hedder Domstol-Guest. Der kræves ikke kode for at logge på. Dog skal man oprettes hvorefter man har adgang til Domguest i 8 timer. Vejledning i at komme på domguest

AV-udstyret kan bruges til at vise digitalt bilagsmateriale som fotos, videoer, skitser og dokumenter i øvrigt.
Via storskærm eller projektor kan materialet vises for både retten, parterne og tilhørerne samtidigt.

Vedr. adapter

Der er følgende almindeligt brugte stik typer til parterne: HDMI, Displayport.
Har din bærbare eller tabletten anden indgang, skal du selv medbringe adapter.

Scan til pdf

Bilag skal være scannet til pdf med tekstgenkendelse (OCR). Bilagets forside og indholdsfortegnelse skal være med i bilagsnummereringen. Bilagsmaterialet skal opdeles i følgende sideinterval: 1-100, 101-200, 201-300 eller 1-1000, 1001-2000, 2001-3000. Alternativt kan bilagene scannes som ét stort dokument. Det afhænger dog af størrelsen på filen. Hvis filen bliver for stor, er den for svær at håndtere under afviklingen af retssagen. Vær opmærksom på, at bilagene ikke scannes i foto-kvalitet.

Mad og drikke

Det er ikke muligt at købe mad i retsbygningen, der er vand og kaffe. 

Vi anbefaler, at du tager en madpakke med, hvis du ikke vil forlade retten for at købe frokost.

Der er flere muligheder for at købe mad i nærområdet. 

Udskrift af domme og kendelser

Du kan anmode om at få udskrifter af rettens afgørelser ved at skrive til retten. Du skal skrive rettens sagsnummer eller navne på sagens parter, og du skal oplyse, hvilket dokument du ønsker udskrift af.
Rettens mailadresse: ret.hol@domstol.dk

Samtidig med bestillingen skal du betale 150 kroner i retsafgift pr. dokument, som skal indbetales til Retten i Holstebro's konto i Danske Bank, der har følgende registrerings- og kontooplysninger: 0216 - 4069 133 681. Det skal fremgå tydeligt af bankoverførslen, hvilken sag det drejer sig om.

På hovedsiden for Danmarks Domstole kan du læse mere om, hvilke dokumenter du kan få indsigt i, hvordan du anmoder om dem, og hvilke myndigheder du kan få dokumenterne fra. Læs mere om aktindsigt. 

Hvor skal jeg møde?

Hvor skal jeg møde?

Du kan blive indkaldt til at møde ved rettens hovedtingsted i Holstebro eller ved afdelingskontoret i Thisted.

I Holstebro afvikles møder og retsmøder i alle sager med tilknytning til Holstebro, Struer og Lemvig kommuner.  Retsmøder og møder i nogle sager med tilknytning til Thisted og Morsø kommuner foretages i Thisted, mens andre af disse sager afvikles i Holstebro.

Nedenfor kan du se, hvor retsmøder og møder som udgangspunkt afholdes. I parentes er beskrevet de kriterier, der anvendes ved vurderingen heraf.

Du skal dog altid rette dig efter det, som er anført i indkaldelsen. Derfor er det vigtigt, at du nøje læser de breve og mails, som du modtager fra retten.

Retten kan konkret fravige disse retningslinjer, f.eks. af hensyn til sikkerhed, pladsforhold, adgangsforhold og hensigtsmæssig udnyttelse af rettens ressourcer.

Møder i Holstebro

 • Alle sager med tilknytning til Holstebro, Struer og Lemvig kommuner

Herudover følgende sager med tilknytning til Thisted og Morsø kommuner:

 • Større fogedsager (typisk erhvervssager)
 • Rekonstruktion
 • Konkurs
 • Hovedforhandling i civile sager (værdi over 50.000 kr.), medmindre sagsøgte og mange vidner bor i Thisted eller Morsø kommuner
 • Grundlovsforhør, fristforlængelser og andre retsmøder under efterforskningen, herunder om administrativ inddragelse af førerret
 • Arrestantsager
 • Nævningesager
 • Straffesager med domsmænd, medmindre både gerningsstedet og mange vidners bopæl ligger i Thisted eller Morsø kommuner

Møder i Thisted

Følgende sager med tilknytning til Thisted og Morsø kommuner:

 • Notarialforretninger (bopæl for den, der beder om notarens bistand)
 • Almindelige fogedsager (skyldners bopæl eller lejemålets adresse)
 • Tvangsauktioner (ejendommens beliggenhed)
 • Dødsboskifte (afdødes bopæl)
 • Gældssaneringssager (ansøgerens bopæl)
 • Ægtefælleskifte (en af ægtefællernes bopæl)
 • Hovedforhandling i civile småsager (værdi af højst 50.000 kr.)(sagsøgtes bopæl)
 • Hovedforhandling i civile sager (værdi over 50.000 kr.) (når sagsøgte og mange vidner bor i Thisted eller Morsø kommuner)
 • Faderskabssager (moderens bopæl)
 • Værgemålssager (bopæl for den, der ønskes sat under værgemål)
 • Forældreansvarssager (sagsøgtes bopæl)
 • Ægteskabssager (sagsøgtes bopæl)
 • Sager uden domsmænd, herunder om spirituskørsel og frakendelse af førerret (gerningssted)
 • Tilståelsessager (sigtedes bopæl)
 • Straffesager med domsmænd (når både gerningsstedet og mange vidners bopæl ligger i Thisted eller Morsø kommuner)
 • Sager om f.eks. generhvervelse af førerret (ansøgerens bopæl)

Sidst opdateret: 27. april 2023