07 jul 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Udvisning af EU-borger for spirituskørsel

06 jul 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om berigtigelse af partsbetegnelsen for sagsøgte på minretssag.dk

05 jul 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om beslaglæggelse af indestående på pensionskonti

05 jul 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Kompetencespørgsmål ved domstolsprøvelse af administrativ frihedsberøvelse

05 jul 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Gyldigheden af lovvalgsaftale

29 jun 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Tilbagehold i købesummen i tilfælde af vanhjemmel ved køb af fast ejendom

29 jun 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Kompetencespørgsmål ved afgørelser om barnets bopæl i udlandet

25 jun 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Sag om overtrædelse af forsamlingsforbuddet på 10 personer i december 2020

25 jun 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Betaling af dækningsafgift for et lejemål

25 jun 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Fastsættelse af den aftalte leje

25 jun 2021

Nyhed

Procesbevillingsnævnet

Procesbevillingsnævnets årsberetning for 2020

14 jun 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

P-afgift på sted godkendt til parkering hvor endnu ikke udført afstribning