Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Hvis du er ansat i et firma, hvor kunderne udsteder fuldmagter til firmaet, og det er meningen, du skal kunne underskrive på firmaets vegne, skal du oprettes i tinglysningssystemets underskriftsdatabase.

Når du er oprettet i underskriftsdatabasen, kan der ske automatisk tinglysning.

Når du skriver under i henhold til en fuldmagt udstedt til jeres firma, vil systemet automatisk undersøge, om du har lov til dette ved at slå op i underskriftsdatabasen. Er du godkendt, vil tinglysningen, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt, kunne ske automatisk.

Det er vigtigt, at det er det NemID-medarbejdercertifikat, man er oprettet med i underskriftsdatabasen, som man anvender i forbindelse med tinglysning.

Du skal benytte blanketten "Ansøgning om adgang til Den Digitale Tingbog" nedenfor, hvis du skal ansøge om oprettelse i underskriftsdatabasen.

Når du er godkendt, skal du vælge, om jeres virksomhed selv vil administrere brugeroprettelsen, eller om Tinglysningsretten skal stå for denne opgave. Tinglysningsretten kan påtage sig opgaven, hvis der er færre end 26 personer ansat i jeres virksomhed.

Uanset hvem der administrerer ordningen, skal de medarbejdere, der skal kunne tinglyse, og de medarbejdere, der skal være administratorer, oprettes i underskriftsdatabasen. Dette sker ved, at man sender de relevante medarbejderes RID-nr. til Tinglysningsretten på mailadressen e-tl-001@domstol.dk. Alternativt kan man sende den offentlige del af de relevante medarbejderes medarbejdercertifikater (den digitale signatur) til Tinglysningsretten på samme mailadresse.

NemID-medarbejdercertifikaterne skal indeholde en henvisning til den enkelte medarbejders personnummer. Det er vigtigt, at der ikke forekommer et komma (,) i firmanavnet, og at personnummeret ikke indeholder en bindestreg mellem fødselsdatoen og de sidste fire cifre.

Tinglysningsadministrator opretter og vedligeholder medarbejdere i Tinglysningsrettens underskriftsdatabase. Dette giver medarbejderne ret til at underskrive på vegne af firmaet, når de tinglyser.

Tinglysningsadministratoren vedligeholder desuden, hvilke medarbejdere der kan tinglyse under ordningen som autoriserede anmeldere, samt hvilke dokumenttyper og tegningsregler der skal være gældende for den enkelte medarbejder.

Tinglysningsadministrator kan ikke selv anmelde.

Spørgsmål & svar

Er vi oprettet i tinglysningssystemets underskriftsdatabase?

Hvis I er oprettet, har I fået underretning om dette, og I vil typisk have udpeget en administrator, der kan oplyse, hvilke medarbejdere, der kan underskrive.
 
Har I aftalt, at Tinglysningsretten skal være administrator for jer, kan I spørge om en bestemt person er oprettet, ved at henvende jer via mailadressen e-tl-001@domstol.dk. Husk at oplyse jeres cvr-nr.

Vi er oprettet i tinglysningssystemets underskriftsdatabase, og Tinglysningsretten er administrator. Hvad gør vi, når vi har fået en ny medarbejder, der skal kunne tinglyse?

 
I skal sende medarbejderens RID-nr. til Tinglysningsretten via mailadressen e-tl-001@domstol.dk. I skal huske at anføre jeres cvr-nr. i mailens emnefelt.

Alternativt kan I sende den offentlige del af medarbejderens NemID til samme mailadresse. I dette tilfælde skal I huske at sende certifikatet i en zip-mappe.

Vi er oprettet i tinglysningssystemets underskriftsdatabase, og Tinglysningsretten er administrator. Hvad gør vi, når en medarbejder rejser og derfor skal slettes?

I skal sende en besked om dette til mailadressen e-tl-001@domstol.dk. Husk at anføre jeres cvr-nr. i mailens emnefelt.

Vi er oprettet i tinglysningssystemets underskriftsdatabase, og vi er selv administrator. Hvad gør vi, når vi har fået en ny medarbejder, der skal kunne tinglyse?

Jeres administrator skal indlæse medarbejderens RID-nr. eller den offentlige del af medarbejderens NemID under "Administration" på www.tinglysning.dk.

Vi er oprettet i tinglysningssystemets underskriftsdatabase, og vi er selv administrator. Hvad gør vi, når en medarbejder rejser og derfor skal slettes?

Jeres administrator skal slette den pågældende medarbejder under "Administration" på www.tinglysning.dk.

Vi er oprettet i tinglysningssystemets underskriftsdatabase, og vi er selv administrator. Hvad gør vi, når vi skal have ny administrator?

I skal sende den nye administrators RID-nr. til mailadressen e-tl-001@domstol.dk. I skal huske at anføre jeres cvr-nr. i mailens emnefelt.
 
Alternativt kan I sende den offentlige del af den nye administrators NemID til mailadressen e-tl-001@domstol.dk. I skal huske at sende certifikatet i en zip-mappe.
 
Den nye administrator får samme rettigheder som den tidligere og kan derfor også ændre i allerede oprettede brugere.

Hvordan kan vores virksomhed se, hvilke anmeldelser vores medarbejdere har underskrevet i en nærmere angivet periode?

Gå ind på www.tinglysning.dk og log ind som administrator.

  1. Vælg "Medarbejderanmeldelser".
  2. Vælg hvilken tingbog du ønsker oplysning fra (Fast ejendom, Køretøjer, Andelsboliger eller Personer/virksomheder).
  3. Her er mulighed for at angive medarbejder, dokumenttype samt periode.
  4. Perioden skal angives. Start dato og slut dato må ikke være det samme.

    Vælges der ikke medarbejder og/eller dokumenttype, får du en oversigt over alle anmeldelser i den pågældende periode med oplysning om, hvilke medarbejdere der har underskrevet hvad.

    Der er også mulighed for at vælge hver enkelt signatur ved dennes RID-nr.

Vi er oprettet i Tinglysningsrettens underskriftsdatabase, og vi er selv administrator. Hvad gør vi, når en medarbejder/administrator har fået ny NemID?

Jeres administrator skal slette den pågældende medarbejders forrige NemID i underskriftsdatabasen, hvorefter medarbejderens nye NemID indlæses.
 
Er det administratoren, der har fået ny NemID, eller skal I have en ny administrator, skal RID-nr. sendes til mailadressen e-tl-001@domstol.dk med anmodning om ombytning. I skal huske at anføre jeres cvr-nr. i mailens emnefelt. 

Vi er oprettet i tinglysningssystemets underskriftsdatabase, og Tinglysningsretten er administrator. Hvad gør vi, når en medarbejder har fået ny NemID?

I skal sende medarbejderens nye RID-nr. til Tinglysningsretten, e-tl-001@domstol.dk, med anmodning om ombytning. Husk at anføre medarbejderens navn. Virksomhedens cvr-nr. skal fremgå af mailens emnefelt.

Alternativt kan I sende den offentlige del af medarbejderens nye NemID til mailadressen e-tl-001@domstol.dk. Det er den offentlige del af signaturcertifikatet, der skal sendes til Tinglysningsretten. Det skal sendes i en zip-mappe, da certifikatfiler ikke kan vedhæftes direkte.

Vi er oprettet i tinglysningssystemets underskriftsdatabase, og vi er selv administrator. Hvad gør vi, når vi gerne vil have en administrator mere?

I skal sende den nye administrators RID-nr. til mailadressen e-tl-001@domstol.dk med anmodning om oprettelse af en yderligere administrator. Husk at anføre jeres cvr-nr. i mailens emnefelt.

Sidst opdateret: 22. januar 2021