Tinglysningsretten

Blanketter til indberetning af tegningsberettigede for kommuner og regioner.

Kommuner og regioner skal ofte være medvirkende til, at en tinglysning kan ske, og de kan optræde i flere forskellige roller:

  • køber, sælger eller pantsætter af egen ejendom,
  • kreditor, når kommunen i forbindelse med tinglysning af skadesløsbreve, skal have sikkerhed for indefrosne ejendomsskatter og andre lån,
  • fuldmagtshaver når andre har givet kommunen eller regionen fuldmagt,
  • myndighed eller påtaleberettiget når der skal tiltrædes ved salg eller pantsætning.

Ved at udfylde og indsende tegningsregler i relevant blanket nedenfor, slipper kommunen/regionen for at vedhæfte dokumentation for tegningsret ved hver tinglysning. 

Sidst opdateret: 01. oktober 2020