Tinglysningsretten

Den aktuelle sagsbehandlingstid giver et overblik over, hvor længe det netop nu tager at behandle en bestemt type tinglysningssag, hvis denne udtages til manuel behandling.

Ekspeditionstiden - i hverdage - er den 16. april 2021 for så vidt angår fast ejendom:

Dokumenttype                       Ekspeditionstid

Skøder                                    2 hverdage

Pantebreve                             2 hverdage

Servitutter                               2 hverdage

Udlæg                                     1 hverdag

Matrikulære sager                   2 hverdage

Aflysninger                              2 hverdage

Påtegning på pantebreve        2 hverdage

Påtegning på servitutter          2 hverdage

 

Den Digitale Bilbog behandler dokumenter modtaget den 16. april 2021.
Den Digitale Andelsboligbog behandler dokumenter modtaget den 16. april 2021.
Den Digitale Personbog behandler dokumenter modtaget den 16. april 2021.

For ovenstående gælder, at den dag, dokumentet er modtaget, ikke tæller med samt, at der kan være enkelte ældre sager, der er under behandling, fx i Tinglysningsrettens juridiske sekretariat, ligesom der kan være sager, hvor det endnu ikke har kunnet afgøres om disse skal til manuel behandling. Disse sidste står alene som "modtaget".

Den 16. april behandler Tinglysningsretten i øvrigt:

Fuldmagter modtaget den 15. april 2021.
Attester og udskrifter bestilt den 15. april 2021.
Officielle tingbogsattester bestilt på www.tinglysning.dk den 15. april 2021.

Tinglysningsretten gør desuden opmærksom på, at attester og andre dokumenter, der sendes med post, sendes som almindeligt brev.

Sidst opdateret: 16. april 2021