Tinglysningsretten

Når en anmeldelse er færdig, overføres den automatisk til parternes underskriftsmappe. Herefter skal parterne underskrive anmeldelsen i hver deres underskriftsmappe.

Det gælder uanset, om man skriver under ved hjælp af anmelderordningen eller en medarbejdersignatur på baggrund af en fuldmagt. Først når alle parter har underskrevet, kan dokumentet sendes til tinglysning.

Anmelder skal selv informere parterne om, at der ligger en anmeldelse klar til underskrift, eller man kan vælge at påføre parternes mailadresse.

Dette gøres ved at påføre adressen i e-mailadresse feltet. Skal der påføres flere e-mailadresser vælges ”Tilføj e-mail”.

Hvis anmelder har markeret i "Send underskriftskvittering" på trinnet "Underskriftsmetode", vil anmelder modtage en bekræftelse på mail, når en rolle har skrevet under.

Når en anmeldelse er underskrevet og anmeldt til tinglysning, eller der er gået mere end 180 dage siden, dokumentet blev lagt i underskriftsmappen, slettes anmeldelsen fra underskriftsmappen. Du modtager besked om dette på mail.

Læs om underskrifter for selskaber, foreninger og andre juridiske personer.

Spørgsmål & svar

Hvordan skal der underskrives for fx sælger, når en fremtidsfuldmagt er blevet aktualiseret?

Sælger skal underskrive iht. fuldmagt. Det skal angives i trinnet "Øvrige oplysninger", at der er registreret og aktiveret en fremtidsfuldmagt.

Hvordan gør jeg, når jeg i trinnet "Underskriftsmetode" har valgt "Skal ikke underskrive" for flere roller, men får en advarsel om at den samlede tekst overstiger 1000 karakterer?

  1. Hvor det er muligt, kan du samle flere roller af samme type under én rolle. Fx i dokumenttypen "Anden Hæftelse", hvor rollen "Debitor" i visse tilfælde skal angives flere gange i anmeldelsen som "Den til enhver tid værende ejer af xx", "Den til enhver tid værende ejer af yy" osv.

    eller

  2. Når du får en advarsel om, at den samlede begrundelse overstiger 1000 karakterer, kan du fortsætte med at angive begrundelsen for, hvorfor konkrete roller ikke skal underskrive anmeldelsen. Dog skal denne begrundelse vedhæftes som bilag til anmeldelsen. Bilaget skal indeholde oplysning om rollerne, evt. fødselsdato/cvr-nr., navn samt begrundelse for hver enkelt rolle.

Sidst opdateret: 06. april 2021