Hver ret har udpeget en såkaldt pressekontaktdommer, der er klar til at svare på juridiske spørgsmål til konkrete sager eller retspraksis ved den enkelte ret.

Pressekontaktdommerne kan blandt andet:

  • Forklare indholdet af reglerne og give oplysninger om retspraksis.
  • Udtale sig om afgørelser afsagt af den ret, hvor de hver især er ansat.
  • Hjælpe med at forklare indholdet af en konkret dom, for eksempel hvad der er domfældt for, og hvad retten har lagt vægt på i sin begrundelse.
  • Udtale sig i deres egenskab af at være dommere – ikke på rettens eller Danmarks Domstoles vegne.
  • Udtale sig til baggrund, men kan også udtale sig til citat.

Hvis du har spørgsmål til lokale administrative forhold, kan du henvende dig til retspræsidenten.

Hvis du har spørgsmål om generelle administrative forhold i Danmarks Domstole, kan du kontakte Domstolsstyrelsen.

Pressekontaktdommerne kommer ikke med vurderinger af den konkrete afgørelse.

Bornholm

Henrik Engell Rhod
Retspræsident
Direkte: 99 68 83 40
her@domstol.dk

Esbjerg

Margit Laub 
Retspræsident
Retten: 99 68 88 00
mgl@domstol.dk

Frederiksberg

Christian Lundblad
Retspræsident
Direkte: 99 68 51 11
chl@domstol.dk

Færøerne

Retten på Færøerne
Henrik Møller
Adm. sorenskriver/dommer
Retten: +298 - 31 10 03
hemol@sorinskrivarin.fo

Grønland

Grønlands Landsret
Kirsten Thomassen
Landsdommer
Retten: +299 - 36 39 04
kto@domstol.gl

Retten i Grønland
Stig Nørskov-Jensen
Administrerende dommer
Retten: +299 - 36 39 20
snj@domstol.gl

Glostrup 

Christina Breinstrup
Dommer
Direkte: 43 23 15 35
chbr@domstol.dk

Helsingør

Anette Maarbjerg
Sekretariatschef
Direkte: 99 68 40 12
anma@domstol.dk

Hillerød

Betina Heldmann
Retspræsident
Direkte: 47 33 87 00
bjh@domstol.dk

Herning

Anne Lægaard Bindslev 
Dommerfuldmægtig
Mobil: 61 69 15 95
alb@domstol.dk

Hjørring

Niels Otto Jensen
Retspræsident
Retten:99 68 56 00
noj@domstol.dk

Holbæk

Peter Ahleson
Dommer
Retten: 99 68 66 00
pah@domstol.dk

Holstebro

Christian Schou
Retspræsident
Retten: 99 68 54 00
chri@domstol.dk

Horsens

Trine Poulsen
Retspræsident
Direkte: 76 25 45 01
Tripo@domstol.dk

Højesteret

Lisa Rising 
Administrationschef
Direkte: 33 63 27 67
Mobil: 22 83 04 84
LisaRising@Hoejesteret.dk

Kolding

Henrik Gjørup
Retspræsident
Retten: 99 68 69 11
heg@domstol.dk

Københavns Byret

Jens Bech Stausbøll
Dommer 
Direkte: 20 24 21 76
jesa@domstol.dk

Lyngby

Elisabet Michelsen
Retspræsident
Retten: 99 68 48 00
elmi@domstol.dk

Næstved

Line Bjørklund
Dommer
Direkte: 99 68 53 37
linb@domstol.dk

Nykøbing Falster

Anne Bundgaard
Dommer
Direkte: 99 68 44 04
Mobil: 51 34 48 02
abu@domstol.dk

Odense

Henrik Agersnap
Retspræsident
Retten: 6611 4712
hag@domstol.dk

Procesbevillingsnævnet

Hanne Kjærulff
Sekretariatschef
Direkte: 99 68 74 02
hkj@domstol.dk

Randers

Martin Møller-Heuer
Retspræsident
Retten: 99 68 86 00
marh@domstol.dk

Roskilde

Jørgen Lougart
Retspræsident
Direkte: 99 68 76 01
jlo@domstol.dk

Svendborg

Henrik Riis Andreasen
Dommer
Retten: 99 68 32 23
hra@domstol.dk

Sønderborg

Leon Fredgaard
Dommer
Direkte: 73 32 51 12
leof@domstol.dk

Sø- og Handelsretten

Lotte Wetterling
Retspræsident
Retten: 99 68 46 00
LotteWetterling@shret.dk

Tinglysningsretten

Brian Petersen
Sekretariatschef
Direkte: 99 68 59 01
Mobil: 25 43 17 51
brpe@domstol.dk

Vestre Landsret

John Lundum
Landsdommer
Landsretten: 99 68 80 00
Mobil: 20 58 55 33
johnlundum@vestrelandsret.dk

Viborg 

Kirsten Maigaard
Dommer
Direkte: 99 68 30 90
kimaj@domstol.dk

Østre Landsret

Karen Hald
Landsdommer
Direkte: 41 25 90 31
karenhald@oestrelandsret.dk

Aalborg

Lars Krunderup
Dommer
Direkte: 99 68 85 34
lark@domstol.dk

Aarhus

Bodil Ruberg
Retspræsident
Direkte: 99 68 79 00
Mobil: 25 10 79 03
Ruberg@domstol.dk

Sidst opdateret: 04. maj 2020