Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Skadesløsbreve eller ejerpantebreve med pant i en virksomheds aktiver og fremtidige erhvervelser.

Spørgsmål & svar

Skal der tinglyses et nyt skadesløsbrev ved debitorskifte?

Ja. Der skal anmeldes nyt virksomhedspant/fordringspant, hvorefter det eksisterende skal aflyses.

Kan afgiften overføres, skal der afgives relevant erklæring.

Hvordan ændres antallet af aktivtyper?

Der skal oprettes et nyt dokument med de ønskede aktivtyper, hvorefter det allerede tinglyste dokument aflyses.

Hvad er afgiften for forhøjelser, når der også tilføjes aktivtyper?

Afgiften for forhøjelsen udgør 1,5% af forhøjelsesbeløbet + grundafgift, hvis forhøjelsen anmeldes efter ændring af aktivtyper.

Sker der tilføjelse af aktivtyper og forhøjelse i samme anmeldelse, udgør afgiften 1,5% af den samlede hovedstol + grundafgift.

Hvordan anmeldes et debitorskifte/kreditorskifte på virksomhedspant og fordringspant?

Der skal anmeldes nyt "Skadesløsbrev Virksomhedspant"/"Skadesløsbrev Fordringspant", hvorefter det eksisterende skal aflyses.

Kan afgiften overføres, skal der afgives relevant erklæring.

Sidst opdateret: 08. juni 2021