Gå til sidens indhold

Højesteret

Højesteret

Dommer i Højesteret fra 2022

Født 8. april 1973, dommer i Højesteret fra 2022

Cand.jur. 1997
Dr.jur. 2006

Advokatfuldmægtig i Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1997-2000
Fuldmægtig i Justitsministeriet (Civilretsdirektoratet) 2000-2001
Kandidatstipendiat og forskningsadjunkt ved Aarhus Universitet 2001-2004
Kst. landsdommer i Vestre Landsret 2005
Lektor ved Aarhus Universitet 2005-2007
Professor ved Aalborg Universitet 2007-2010
Professor ved Aarhus Universitet 2010-2022

Andre hverv m.m.

Formand for Foreningen for Arealer og Rettigheder i Danmark fra 2016
Formand for Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark fra 2019 (næstformand 2011-2019)
Formand for Taksationsmyndigheden iht. VE-loven 2009-2017
Formand for Overtaksationskommissionen for Nordjylland og Viborg 2009-2022
Formand for Taksationskommissionen for Nord- og Midtjylland 2018-2022
Formand for Overtaksationskommissionen for Århus og Holstebro 2019-2022
Medlem af Procesbevillingsnævnet 2018-2019 (suppleant 2017)
Medlem af Undersøgelseskommissionen om SKAT 2017-2022
Medlem af Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger 2014-2015
Medlem af Udvalget om indsatsen over for rockerborge 2015-2016
Medlem af et ekspertudvalg til evaluering af postlisteforsøg 2016-2017
Medlem af Digitaliseringsstyrelsens Advisory Board vedr. juridiske rammer for digital forvaltning 2020-2021

Har bl.a. skrevet:

Berettigede forventninger i forvaltningsretten (disputats, 2005)
Festskrift til Jens Peter Christensen (Redaktør sammen med Børge Dahl og Michael H. Jensen) (2016)
Offentlige myndigheders erstatningsansvar (2017). (Redaktør sammen med Peter Pagh og Niels Fenger)
”Legalitetsprincippet og grundsætningen om saglig forvaltning” og ”Andre almindelige retsgrundsætninger om afgørelser indhold” i Forvaltningsret (Redigeret af Niels Fenger) (2018)
Ekspropriation i praksis, 2. udg. (Sammen med Hanne Mølbeck og Jens Flensborg) (2019)
Forvaltningsret. Sagsbehandling, 8. udg. (Sammen med Jens Garde, Carl Aage Nørgaard og Karsten Revsbech) (2019)
Festskrift til Karsten Revsbech (Redaktør sammen med Helle Bødker Madsen og Michael H. Jensen) (2020)
Forvaltningsret. Almindelige emner, 7. udg. (Sammen med Jens Garde, Jørgen Albæk Jensen, Orla Friis Jensen, Helle Bødker Madsen, Karsten Revsbech og Ole Terkelsen) (2022)
Kommunalret, 5. udg. (Sammen med Jens Garde og Karsten Revsbech) (2023)
Forvaltningspersonalet, 5. udg. (Sammen med Karsten Revsbech og Mette Søsted Hemme) (2023)

Sidst opdateret: 25. maj 2023