Gå til sidens indhold

Højesteret

Højesteret

Indkomne sager noteres her på siderne (ikke alle sager medtages). Når sagerne er berammet, vil de kunne findes på retslisten. Efter afgørelse vil de fleste sager kunne findes i Højesterets afgørelsesdatabase

Ankesager

Søg på siden med ctrl F

BS-37342/2021-HJR
Civil anke

Boskalis Offshore Subsea (Europe) B.V.
v/advokat Nicolai B. Sørensen
mod
Skatteministeriet

Om indeholdelse af A-skat og AM-bidrag og om der var tale om ansættelsesforhold eller tjenesteydelser fra selvstændige.

Østre Landsrets dom af 31. marts 2021 i sagen BS-35431/2019-OLR.

Modtaget den 5. oktober 2021.


BS-36013/2021-HJR

Civil anke

A/S Vestfrost
v/advokat Henrik Thal Jantzen
mod
Zurich Danmark, Filial af Zurich Insurance Plc, Irland

Om forsikringsdækning, herunder dækning af udgifter afholdt til skadeskontrol.

Østre Landsrets dom af 27. januar 2021 i sagen BS-3714/2020-OLR.

Modtaget den 24. september 2021.


BS-34267/2021-HJR

Civil anke (anmodning)

Selek Danmark ApS
v/advokat Birgitte Pedersen
mod
Panzerglass A/S

Om ”panserglas” og ”panzer glass” er beskyttede forretningskendetegn.

Sø- og Handelsrettens dom af 31. august 2021 i sagen BS-26278/2020.

Modtaget den 20. september 2021.


BS-34264/2021-HJR

Civil anke (anmodning)

TechAmmo ApS
v/advokat Birgitte Pedersen
mod
Panzerglass A/S

Om ”panserglas” og ”panzer glass” er beskyttede forretningskendetegn.

Sø- og Handelsrettens dom af 30. august 2021 i sagen BS-9582/2017-SHR.

Modtaget den 20. september 2021.


BS-32987/2021-HJR

Civil anke

A
v/advokat Janus Fürst
mod
B

Om erstatning for mangler ved andelsbolig.

Vestre Landsrets dom af 8. februar 2021 i sagen BS-53307/2019-VLR.

Modtaget den 3. september 2021.


BS-32586/2021-HJR

Civil anke (anmodning)

HK Danmark
som mandatar for
A og B
v/advokat Jacob Goldschmidt
mod
Adecco A/S

Om vikarer ansat gennem vikarbureau opnår funktionærstatus.

Sø- og Handelsrettens dom af 18. august 2021 i sagen BS-3222/2021-SHR.

Modtaget den 3. september 2021.


84/2021
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om opslag på Facebook udgjorde en overtrædelse af tilhold.

Vestre Landsrets dom af 16. december 2020 i sagen S-01583-20.

Modtaget den 31. august 2021.


BS-32180/2021-HJR
Civil anke

A
v/advokat Frank Henrik Børresen Jørgensen
mod
Skatteministeriet

Om fortjeneste ved salg af bitcoins er skattepligtig.

Vestre Landsrets dom af 18. august 2021 i sagen BS-19699/2020-VLR.

Modtaget den 30. august 2021.


BS-32135/2021-HJR
Civil anke

A og B
v/advokat Camilla Ernst
mod
B og C

Om indsigelse mod opsigelse af lejemål kan afgives digitalt og opfylde lejelovens krav om indsigelse.

Østre Landsrets dom af 14. juni 2021 i sagen BS-23834/2020-OLR.

Modtaget den 30. august 2021.


BS-31220/2021-HJR
Civil anke

Ligebehandlingsnævnet
som mandatar for
A
v/advokat Paw Fruerlund Jensen
mod
Techcollege S/I

Om der er sket forskelsbehandling på grund af tro ved arbejdsgivers pålæg om at arbejde lørdag.

Vestre Landsrets dom af 23. juli 2021 i sagen BS-54115/2019-VLR.

Modtaget den 23. august 2021.


BS-28185/2021-HJR
Civil anke

A
v/advokat Tage Siboni
mod
Region Hovedstaden

Om lovligheden af tvangstilbageholdelse under psykiatrien.

Østre Landsrets dom af 22. marts 2021 i sagen BS-10901/2020-OLR.

Modtaget den 23. august 2021.


BS-30246/2021-HJR
Civil anke

A
v/advokat Leo Jantzen
mod
Skatteministeriet

Om eneaktionær skal beskattes af løbende hævninger på mellemregningskonto og om eventuelt etablering af lån.

Vestre Landsrets dom af 26. juli 2021 i sagen BS-50151/2019-VLR.

Modtaget den 13. august 2021.


BS-29456/2021-HJR
Civil anke

F ved værge
v/advokat Karsten Høj
mod
Ankenævnet for Patienterstatning

Om der er sket fejlbehandling af muskelsvindssygdom ved ikke at anvende et specifikt lægemiddel.

Vestre Landsrets dom af 9. juli 2021 i sagen BS-8644/2020-VLR.

Modtaget den 9. august 2021.

 

BS-29453/2021-HJR
Civil anke

E ved værge
v/advokat Karsten Høj
mod
Ankenævnet for Patienterstatning

Om der er sket fejlbehandling af muskelsvindssygdom ved ikke at anvende et specifikt lægemiddel.

Vestre Landsrets dom af 9. juli 2021 i sagen BS-8641/2020-VLR.

Modtaget den 9. august 2021.

 

BS-29450/2021-HJR
Civil anke

D
v/advokat Karsten Høj
mod
Ankenævnet for Patienterstatning

Om der er sket fejlbehandling af muskelsvindssygdom ved ikke at anvende et specifikt lægemiddel.

Vestre Landsrets dom af 9. juli 2021 i sagen BS-8639/2020-VLR.

Modtaget den 9. august 2021.

 

BS-29446/2021-HJR
Civil anke

C ved værge
v/advokat Karsten Høj
mod
Ankenævnet for Patienterstatning

Om der er sket fejlbehandling af muskelsvindssygdom ved ikke at anvende et specifikt lægemiddel.

Vestre Landsrets dom af 9. juli 2021 i sagen BS-8638/2020-VLR.

Modtaget den 9. august 2021.

 

BS-29444/2021-HJR
Civil anke

B ved værge
v/advokat Karsten Høj
mod
Ankenævnet for Patienterstatning

Om der er sket fejlbehandling af muskelsvindssygdom ved ikke at anvende et specifikt lægemiddel.

Vestre Landsrets dom af 9. juli 2021 i sagen BS- 8636/2020-VLR.

Modtaget den 9. august 2021.

 

BS-29441/2021-HJR
Civil anke

A ved værge
v/advokat Karsten Høj
mod
Ankenævnet for Patienterstatning

Om der er sket fejlbehandling af muskelsvindssygdom ved ikke at anvende et specifikt lægemiddel.

Vestre Landsrets dom af 9. juli 2021 i sagen BS-8637/2020-VLR.

Modtaget den 9. august 2021.

 

BS-27896/2021-HJR
Civil anke

Enemærke & Petersen A/S
v/advokat Torben Steffensen
mod
Selskabet af 30. august 2002 A/S

Om erstatningsansvar for anvendelse af MgO-spærreplader til byggeri.

Østre Landsrets dom af 23. juni 2021 i sagen BS-14245/2019-OLR.

Modtaget den 6. august 2021.

 

79/2021
Civil anke

NetApp Denmark ApS
v/advokat Lasse Esbjerg Christensen
mod
Skatteministeriet

Om forrentningstidspunktet for ikke betalt udbytteskat.

Østre Landsrets dom af 2. juli 2021 i sagen B-1980-12.

Modtaget den 5. august 2021.

 

BS-28860/2021-HJR
Civil anke

Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje (KA Pleje)
som mandatar for
Blæksprutten ApS
v/advokat Nikolaj Nikolajsen
mod
Brønderslev Kommune

Om afregningspris for hjemmepleje omfattet af ordning om frit valg.

Vestre Landsrets dom af 5. juli 2021 i sagen BS-3786/2020-VLR.

Modtaget den 29. juli 2021.

 

BS-28670/2021-HJR
Civil anke

British American Tobacco Exports Limited
v/advokat Jakob Rosing
mod
HDI-Gerling Verzekering N.V.

Om erstatningsansvar for forsvundet gods under godstransport.

Østre Landsrets dom af 11. januar 2021 i sagen BS-57450/2019-OLR.

Modtaget den 28. juli 2021.

 

BS-28339/2021-HJR
Civil anke

Det Islamiske Trossamfund i Danmark
v/advokat Tyge Trier
mod
A

Om økonomisk opgør i forbindelse med overdragelse af fast ejendom.

Østre Landsrets dom af 10. december 2020 i sagen BS-10378/2020-OLR.

Modtaget den 27. juli 2021.

 

BS-27456/2021-HJR
Civil anke

Gjensidige forsikring, Dansk filial af Gjensidige forsikring ASA, Norge
v/advokat Jesper Ravn
mod
Topdanmark Forsikring A/S

Om ansvar for ulykke indtrådt under brandslukning skal dækkes af erhvervsansvarsforsikring eller motoransvarsforsikring.

Østre Landsrets dom af 18. juni 2021 i sagen BS-1626/2020-OLR.

Modtaget den 21. juli 2021.

 

BS-27829/2021-HJR
Civil anke

Kultur og Fritidsforvaltningen
v/advokat Erik Wendelboe Christiansen
mod
FOF København

Om betaling af dækningsafgift i lejeforhold.

Østre Landsrets dom af 11. december 2020 i sagen BS-27829/2021-HJR.

Modtaget den 21. juli 2021.

 

BS-27777/2021-HJR
Civil anke

Boet efter A
og
B, C, D, E og F
v/advokat Svend Erik Holm
mod
Skatteministeriet

Om værdiansættelse af fast ejendom i dødsbo, der blev udlagt til arvinger og straks videresolgt.

Vestre Landsrets dom af 23. juni 2021 i sagen BS-4970/2020-VLR.

Modtaget den 19. juli 2021.


BS-27157/2021-HJR
Civil anke

COBO VII A Kommanditaktieselskab
v/advokat Anne Louise Husen
mod
A og B

Om vilkår i lejemål er mere byrdefulde end i andre lejemål i den pågældende ejendom.

Østre Landsrets dom af 22. oktober 2020 i sagen BS-43585/2019-OLR.

Modtaget den 14. juli 2021.


BS-26847/2021-HJR
Civil anke

Foreningen imod Ulovlig Logning
v/advokat Søren Narv Pedersen
mod
Justitsministeriet

Om bekendtgørelse om logning er ugyldig og skal bringes til ophør.

Østre Landsrets dom af 29. juni 2021 i sagen BS-36799/2018-OLR.

Modtaget den 15. juli 2021.

BS-26753/2021-HJR
Civil anke

Fagforeningen 2B – Bedst og Biligst
som mandatar for
A
v/advokat Ulrik Odgaard-Mogensen
mod
IFS Randers

Om fleksløntilskud skal indgå i beregning af godtgørelseskrav efter ligebehandlingsloven.

Vestre Landsrets dom af 15. juni 2021 i sagen BS-19416/2020-VLR.

Modtaget den 12. juli 2021.


BS-26377/2021-HJR
Civil anke

A, B, C, D og advokatfirmaet E
v/advokat Ole Spiermann
mod
Skatteministeriet

Om fortabelse af salær ved tilsidesættelse af god advokatskik.

Østre Landsrets dom af 23. juni 2021 i sagen BS-10276/2020-OLR.

Modtaget den 8. juli 2021.

BS-26376/2021-HJR
Civil anke

A, B, C og D
v/advokat Ole Spiermann
mod
Advokatnævnet

Om inhabilitet og tilsidesættelse af god advokatskik.

Østre Landsrets dom af 23. juni 2021 i sagen BS-57859/2019-OLR.

Modtaget den 8. juli 2021.


BS-25448/2021-HJR
 
Civil anke

A
v/advokat Claus Bonnez
mod
Kriminalforsorgen

Om visitation mv. for at imødegå ulovlig kommunikation under frihedsberøvelse var i strid med EMRK.

Vestre Landsrets dom af 2. december 2020 i sagen BS-49689/2019-VLR.

Modtaget den 1. juli 2021.


73/2021

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om udvisning af EU-borger efter dom for spirituskørsel.

Vestre Landsrets dom af 2. marts 2021 i sagen S-1438-20.

Modtaget den 7. juli 2021.


70/2021
Civil anke

TDC A/S
v/advokat Arne Møllin Ottosen
mod
Skatteministeriet

Om et selskab med hjemsted i anden EU-medlemsstat er skattepligtig af udbytte udloddet af dansk datterselskab.

Østre Landsrets dom af 3. maj 2021 i sagen B-1980-12.

Modtaget den 1. juli 2021.


69/2021
Civil anke

Skatteministeriet
v/advokat Søren Horsbøl Jensen
mod
NetApp Denmark ApS

Om et selskab med hjemsted i anden EU-medlemsstat er skattepligtig af udbytte udloddet af dansk datterselskab.

Østre Landsrets dom af 3. maj 2021 i sagen B-1980-12.

Modtaget den 1. juli 2021.


BS-25167/2021-HJR
Civil anke

Nordjyllands Trafikselskab
v/advokat Henning Biil
mod
Jørns Rutetrafik A/S

Om tildelingskriterie i udbud var i strid med princippet om ligebehandling i forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Vestre Landsrets dom af 21. juni 2021 i sagen BS-45637/2020-VLR.

Modtaget den 1. juli 2021.


BS-25262/2021-HJR
Civil anke

Kriminalforsorgen
v/advokat Paw Fruerlund Jensen
mod
A

Om visitation mv. for at imødegå ulovlig kommunikation under frihedsberøvelse var i strid med EMRK.

Vestre Landsrets dom af 2. december 2020 i sagen BS-49689/2019-VLR.

Modtaget den 1. juli 2021.


BS-25020/2021-HJR 
Civil anke

Sparekassen Vendsyssel
v/advokat Anders Ørgaard
mod
A under konkurs

Om omstødelse af betaling.

Vestre Landsrets dom af 22. december 2020 i sagen BS-21040/2019-VLR.

Modtaget den 30. juni 2021.


BS-22546/2021-HJR

Civil anke

A
v/advokat Asaf Mohammad Fazal
mod
B

Om overdragelse af del af andelslejlighed er bindende.

Østre Landsrets dom af 27. oktober 2020 i sagen BS-39753/2019-OLR.

Modtaget den 29. juni 2021.


BS-23851/2021-HJR

Civil anke

Nordjysk Stillads Udlejning
v/advokat Christina Neugebauer
mod
A

Om forretning af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Vestre Landsrets dom af 11. juni 2021 i sagen BS-14009/2019-VLR.

Modtaget den 23. juni 2021.


BS-18076/2021-HJR

Civil anke

A
v/advokat Lotte Noer
mod
Hovedstadens Letbane I/S

Om gyldigheden af beslutning om midlertidig ekspropriation.

Østre Landsrets dom af 12. april 2021 i sagen BS-35322/2019-OLR.

Modtaget den 10. maj 2021.


BS-22176/2021-HJR

Civil anke

Bobby Rafn Holding ApS
og
Rafn & Søn ApS
v/advokat Eduardo Vistisen
mod
Skatteministeriet

Om transfer pricing.

Østre Landsrets dom af 12. maj 2021 i sagen BS-2081/2019-OLR.

Modtaget den 11. juni 2021.


BS-22171/2021-HJR
Civil anke

A
v/ advokat Eduardo Vistisen
mod
Skatteministeriet

Om maskeret udlodning.

Østre Landsrets dom af 12. maj 2021 i sagen BS-22887/2018-OLR.

Modtaget den 11. juni 2021.


BS-21707/2021-HJR
Civil anke

A
v/advokat Bjarne Dalsgaard Aarup
mod
Sædhøj Plantage ApS

Om der er indgået bindende aftale om køb af fast ejendom.

Vestre Landsrets dom af 7. juni 2021 i sagen BS-13101/2020-VLR.

Modtaget den 7. juni 2021.


64/2021
Civil anke

Kommune Kujalleq
v/advokat Søren Skjerbek
mod
IMAK som mandatar for A

Om afskedigelse af sygemeldt medarbejder på Grønland efter dennes flytning til Danmark var saglig.

Grønlands Landsrets dom af 5. oktober 2020 i sagen C008/20.

Modtaget den 1. juni 2021.


BS-20633/2021-HJR

Civil anke

Euro Steel Danmark A/S
og
Euro Steel 1988 ApS
v/advokat Jan Børjesson
mod
Skatteministeriet

Om fremførelse af underskud.

Vestre Landsrets dom af 3. maj 2021 i sagen BS-28661/2019-VLR.

Modtaget den 31. maj 2021.


BS-20222/2021-HJR

Civil anke

A
v/advokat Calus Bonnez
mod
Region Sjælland

Om erstatning for ulovlig tvangsfiksering i psykiatrien.

Østre Landsrets dom af 6. oktober 2020 i sagen BS-42161/2019-OLR.

Modtaget den 27. maj 2021.

BS-20214/2021-HJR
Civil anke

A
v/advokat Claus Bonnez
mod
Region Syddanmark

Om lovligheden af tvangsfiksering i psykiatrien og om erstatning.

Østre Landsrets dom af 6. oktober 2020 i sagen BS-42615/2019-OLR.

Modtaget den 27. maj 2021.


BS-19083/2021-HJR

Civil anke

LokalBolig Odense ApS
v/advokat Jens Jacob Dühr
mod
A og B

Om ejendomsmæglers ret til formidlingshonorar.

Østre Landsrets dom af 20. oktober 2020 i sagen BS-9343/2020-OLR.

Modtaget den 26. maj 2021.


BS-19432/2021-HJR

Civil anke

A
v/advokat Hanne Rahbæk
mod
B

Om erstatning og godtgørelse for voldtægt.

Østre Landsrets dom af 9. september 2020 i sagen S-1876-20.

Modtaget den 17. maj 2021.


BS-19080/2021-HJR
Civil anke

EDC Lüt Petersen ApS
v/advokat Jens Jacob Dühr
mod
A

Om mægler har krav på salær ved sælgers eget salg af fast ejendom efter formidlingsaftalens udløb.

Vestre Landsrets dom af 16. oktober 2020 i sagen BS-30359/2019-VLR.

Modtaget den 18. maj 2021.


54/2021

Civil anke

OW Bunker A/S under konkurs m. fl.
v/advokat Søren Halling-Overgaard, Birgitte Sølvkær Olesen og Thomas Bøgelund Norvold
mod
OW Lux S.á.r.l. m.fl.

Om afvisning af sag om tilbagebetaling af aktieudbytte på grund af retskraft af andre afgørelser i sagskompleks.

Østre Landsrets dom af 4. maj 2021 i sagen B-633-18.

Modtaget den 14. maj 2021.


BS-16873/2021-HJR

Civil anke

Jascha Richter
Mikkel Lentz
Kåre Wanscher
Søren Stig Madsen
v/advokat Peter Schønning
mod
EMI Music Publishing A/S

Om overdragelse af rettigheder til musik omfatter rettigheder til dramatiske opførelser af værkerne.

Østre Landsrets dom af 2. oktober 2020 i sagen BS-52032/2019-OLR

Modtaget den 3. maj 2021.


48/2021

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om straf for drab relateret til bandekonflikt.

Østre Landsrets dom af 25. februar 2021 i sagen S-642-20.

Modtaget den 3. maj 2021.


BS-16178/2021-HJR

Civil anke

Skatteministeriet
v/advokat Bodil Marie Søes Petersen
mod
GF Forsikring A/S
og
GF IT A/S

Om fællesregistrering af selskaber efter momsloven.

Østre Landsrets dom af 26. marts 2021 i sagen BS-24722/2019-OLR.

Modtaget den 29. april 2021


36/2021

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om strafudmåling og længden af indrejseforbud for narkotikakriminalitet.

Østre Landsrets dom af 13. november 2020 i sagen s-195-20.

Modtaget den 13. april 2021.


BS-13272/2021-HJR

Civil anke

Stendal Ejendomme A/S
v/advokat Michael Amstrup
mod
Skatteministeriet

Om entreprise eller arbejdsudleje.

Østre Landsrets dom af 24. marts 2021 i sagen BS-22200/2019-OLR.

Modtaget den 8. april 2021.


BS-13273/2021-HJR

Civil anke

Stendal Koncern indkøb A/S
v/advokat Michael Amstrup
mod
Skatteministeriet

Om entreprise eller arbejdsudleje.

Østre Landsrets dom af 24. marts 2021 i sagen BS22201/2019-OLR.

Modtaget den 8. april 2021.


BS-12579/2021-HJR og BS-12583/2021-HJR

Civil anke

S/I Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring
v/advokat Inge Houe
mod
A og B

Om forrentning af for sent betalt erstatning efter arbejdsskadesikringsloven skal beregnes af bruttoerstatningsbeløbene eller af nettobeløbene efter indeholdelse af A-skat.

Vestre Landsrets dom af 1. marts 2021 i sagen BS-27388/2020-VLR.

Modtaget den 31. marts 2021.

34/2021
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T1

Om anvendelse af forvaring i sag om mishandling, frihedsberøvelse, voldtægt, grov vold, røveri mv.

Vestre Landsrets dom af 25. september 2020 i sagen S-0411-20.

Modtaget den 30. marts 2021.


BS-10171/2021-HJR

Civil anke

Trek Bicycle Corporation
v/advokat Johan Løje
mod
T. Hansen Gruppen A/S

Om krænkelse af varemærke og om erstatning.

Østre Landsrets dom af 29. oktober 2020 i sagen BS-11802/2019-OLR.

Modtaget den 19. marts 2021.


BS-10210/2021-HJR

Civil anke

Domea.dk s.n.b.a.
v/advokat Tom Kári Kristjánsson
mod
Skatteministeriet

Om ret til omkostningsgodtgørelse i skattesag.

Østre Landsrets dom af 28. oktober 2020 i sagen BS-48187/2019-OLR.

Modtaget den 15. marts 2021.

26/2021
Civil anke

Nets Holding A/S
v/advokat Christian Alsøe
mod
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Om bevis for urimelige pris- og avancevilkår og om gyldighed af prispåbud.

Østre Landsrets dom af 17.februar 2921 i sagerne B-3693-13 og B-970-14.

Modtaget den 10. marts 2021.


25/2021
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om udvisning for forsøg på indbrudstyveri.

Vestre Landsrets dom af 27. oktober 2020 i sagen S-1526-20.

Modtaget den 8. marts 2021.


BS-8602/2021-HJR

Civil anke

Vejdirektoratet
v/advokat Sarah Jano
mod
Vestforsyning Spildevand A/S m.fl.

Om fordeling af udgifter til ledningsarbejder mellem grundejer og ledningsejer.

Vestre Landsrets dom af 29. januar 2021 i sagen  BS-30445/2019-VLR.

Modtaget den 2. marts 2021.


BS-8095/2021-HJR

Civil anke

Vejdirektoratet
v/advokat Sarah Jano
mod
TDC Net A/S

Om fordeling af udgifter til ledningsarbejder mellem grundejer og ledningsejer.

Vestre Landsrets dom af 29. januar 2021 i sagen BS-44725/2018-VLR.

Modtaget den 1. marts 2021.

BS-8087/2021-HJR
Civil anke

Vejdirektoratet
v/advokat Sarah Jano
mod
N1 A/S

Om fordeling af udgifter til ledningsarbejder mellem grundejer og ledningsejer.

Vestre Landsrets dom af 29. januar 2021 i sagen BS-44723/2018-VLR.

Modtaget den 1. marts 2021.


22/2021

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om straffen for besiddelse af sprængstof mv.

Østre Landsrets dom af 20. august sagen S-3426-19.

Modtaget den 26. februar 2021.


16/2021

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T1, T2 og T 3

Om indkøb af droneudstyr til terrororganisation.

Østre Landsrets dom af 10. september 2020 i sagen S-3693-19.

Modtaget den 15.februar 2021.


BS-6044/2021-HJR

Civil anke

Hvalsø ApS
v/advokat Anders Lindqvist
mod
A ApS under konkurs

Om omstødelse af betaling af tredjemands private gæld.

Østre Landsrets dom af 22. september 2020 i sagen BS-56683/2019-OLR.

Modtaget den 12. februar 2021.


BS-5817/2021-HJR

Civil anke

K/S Hjortholm Bolig
v/advokat Serri Dahl
mod
A og B

Om reklamationsfrist for skjulte mangler ved fraflytning.

Østre Landsrets dom af 7. september 2020 i sagen BS-11715/2020-OLR.

Modtaget den 12. februar 2021.


BS-6172/2021-HJR

Civil anke

DanRoots A/S
v/advokat Søren Aagaard
mod
Skatteministeriet

Om kontrakt med udenlandsk udbyder om bl.a. pakning og sortering af rodfrugter var arbejdsudleje.

Vestre Landsrets dom af 5. februar 2021 i sagen BS-8753/2017-VLR.

Modtaget den 12. februar 2021.


BS-5814/2021-HJR

Civil anke

Gefionsvej 8600 Silkeborg
v/advokat Lars Vindfeldt Skals
mod
A og B

Om procesfællesskab og om vejret til privat fællesvej.

Vestre Landsrets dom af 15. september 2020 i sagen BS-35640/2019-VLR.

Modtaget den 11. februar 2021.

BS-5564/2021-HJR
Civil anke

Boligorganisationen FællesBo
v/advokat Tom Uglsø Jensen
mod
A

Om rette sagsøgte i sag om varmeregnskab i lejemål.

Vestre Landsrets dom af 2. november 2020 i sagen BS-21241/2019-VLR.

Modtaget den 11. februar 2021.


BS-4906/2021-HJR

Civil anke

A
v/advokat Kristian Svith
mod
E

Om erstatningsansvar for advokat ved manglende opfølgning på anmeldelse til Erstatningsnævnet.

Østre Landsrets dom af 8. september 2020 i sagen BS-9922/2020-OLR.

Modtaget den 10. februar 2021.

BS-4285/2021-HJR
Civil anke

A
v/advokat Kristian Svith
mod
Erstatningsnævnet

Om forældelse af krav på erstatning for svie og smerte samt tabt arbejdsfortjeneste.

Østre Landsrets dom af 8. september 2020 i sagen BS-9922/2020-OLR.

Modtaget den 9. februar 2021.

15/2021
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om overtrædelse af meldepligt.

Vestre Landsrets dom af 21. september 2020 i sagen S-2002-19.

Modtaget den 8. februar 2021.


BS-5013/2021- HJR m.fl.

Civil anke

Landbrug og Fødevarer FMBA
som mandatar for
Christian Ivar Danneskiold Lassen
Teis Jesper Lymark
Jens-Jørgen Hansen
Hesselbjerg Agro A/S
og
Hans Christian Aller
v/advokat René Offersen for alle
mod
Energinet

Om lovligheden af deklarationer, der afviger gæsteprincippet.

Vestre Landsrets dom af 7. januar 2021 i sagerne BS-22988/2018 m.fl.

Modtaget den 8. februar 2021.


BS-4405/2021-HJR
Civil anke

A
v/advokat René Bjerre
mod
Skatteministeriet

Om registreringsafgift opkrævet hos oprindelig ejer skal nedsættes med senere ejeres betaling af registreringsafgift.

Østre Landsrets dom af 19. januar 2021 i sagen BS-16689/2019-OLR.

Modtaget den 2. februar 2021.


14/2021

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om kast med vand mod S-togsrevisor er vold.

Østre Landsrets dom af 16. oktober 2020 i sagen S-1070-20.

Modtaget den 2. februar 2021.


BS-3521/2021-HJR
Civil anke

A
v/advokat Søren Stenderup Jensen
mod
Planklagenævnet

Om  direktør og eneanpartshaver i ejendomsselskab med udlejningsejendomme er klageberettiget over for lokalplan og kommuneplantillæg.

Vestre Landsrets dom af 26. juni 2020 i sagen BS-634/2019-VLR.

Modtaget den 27. januar 2021.


BS-50624/2020-HJR

Civil anke

HK Danmark
som mandatar for A
v/advokat Tina Sejr Gad
mod
Tandlæge B

Om fridage, weekender og helligdage skal medtages i fraværsopgørelse ved fuldtidssygefravær.

Østre Landsrets dom af 30. juni 2020 i sagen BS-31626/2019-OLR.

Modtaget den 12. januar 2021.


BS-50856/2020-HJR og BS-50859/2020-HJR

Civil anke

Anne Black ApS
v/advokat Johan Løje
mod
Salling Group A/S
og
Roland A/S

Om erstatning for krænkelse af ophavsret til design.

Østre Landsrets dom af 11. juni 2020 i sagen BS-48928/2019-OLR.

Modtaget den 6. januar 2021.


BS-50713/2020-HJR

Civil anke

Energiklagenævnet
v/advokat Sune Fugleholm
mod
Cerius A/S

Om gyldigheden af Energiklagenævnets afgørelse om tarifnedsættelse og varetagelse af kundeforhold.

Østre Landsrets dom af 21. december 2020 i sagen BS-41462/2019-OLR.

Modtaget den 5. januar 2021.


BS-51059/2020-HJR

Civil anke

Hvidbergs Bageri A/S under konkurs
v/advokat Erik Jørgensen
mod
Vestjysk Bank A/S

Om omstødelse af nedbringelse af kassekredit.

Vestre Landsrets kendelse af 5. oktober 2020 i sagen BS-40158/2019-VLR.

Modtaget den 5. januar 2021.


BS-50702/2020-HJR

Civil anke

A
v/advokat Jens Jepsen
mod
Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S

Om krav om betaling af vandforbrug, spildevandsafledning og renovation på ejendomme.

Vestre Landsrets dom af 9. december 2020 i sagen BS-19433/2018-VLR.

Modtaget den 23. december 2020.


BS-50681/2020-HJR
Civil anke

A og B
v/advokat Jens Jepsen
mod
Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S

Om krav om betaling af vandforbrug, spildevandsafledning og renovation på ejendomme.

Vestre Landsrets dom af 9. december 2020 i sagen BS-19433/2018-VLR.

Modtaget den 23. december 2020.


BS-50460/2020-HJR

Civil anke

A
v/advokat Peter Smith
mod
Sydbank A/S

Om omfanget af selvskyldnerkaution.

Østre Landsrets dom af 19. august 2020 i sagen BS-34002/2019-OLR.

Modtaget den 23. december 2020.


BS-49811/2020-HJR

Civil anke

Styrelsen for Patientklager
v/advokat Henrik Nedergaard Thomsen
mod
A
og
Boet efter B

Om erstatning og tortgodtgørelse for foretaget blodtransfusion.

Østre Landsrets dom af 7. december 2020 i sagen BS-31481/2018-OLR.

Modtaget den 22. december 2020.


123/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om opløsning af forening.

Østre Landsrets dom af 12. november 2020 i sagen S-335-20.

Modtaget den 18. december 2020.


122/2020

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om strafudmåling og udvisning for ulovlig våbenbesiddelse mv.

Østre Landsrets dom af 18. juni 2020 i sagen S-3210-19.

Modtaget den 17. december 2020.

 

117/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om kast med vand mod færdselsbetjent er vold.

Østre Landsrets dom af 14. maj 2020 i sagen S-2492-19.

Modtaget den 8. december 2020.

120/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om krav til udformning af anklageskrift i sag om narkotikakriminalitet.

Østre Landsrets dom af 24. juni 2020 i sagen S-3713-19.

Modtaget den 15. december 2020.


BS-47905/2020-HJR

Civil anke

A
v/advokat Michael Møllegaard Jensen
mod
Grenkeleasing ApS

Om ret til efterbetaling af løn for arbejde i frokostpauser og for godtgørelse.

Østre Landsrets dom af 9. november 2020 i sagen BS-39517/2019-OLR.

Modtaget den 11. december 2020.


BS-47737/2020-HJR

Civil anke

Aalborg Kloak A/S
v/advokat Anne-Katrine Vilsbæk Henriksen
mod
Scanunit ApS

Om grundejer eller ledningsejer skal betale for omlægning af kloakledninger.

Vestre  Landsrets dom af 4. juni 2020 i sagen BS-2852/2019-VLR.

Modtaget den  8. december 2020.

BS-47703/2020-HJR
Civil anke

Skatteministeriet
v/advokat Sune Riisgaard
mod
Højgård Planteskole/Nursery A/S

Om vederlag til udenlandsk arbejdskraft er arbejdsudleje eller entreprise.

Vestre Landsrets dom af 6. november 2020 i sagen BS-25369/2018-VLR.

Modtaget den 8. december 2020.


BS-47189/2020-HJR

Civil anke

A, B, C og D
v/advokat Lotte Bliddal
mod
Troels Valde Jørgensen,
Signe Walgren Daubjerg
og
Merete Eldrup

Om tortgodtgørelse til familie for TV-program om familiemedlems selvmord.

Vestre Landsrets dom af 15. juni 2020 i sagen BS-50832/2018-VLR.

Modtaget den 1. december 2020.


BS-46935/2020-HJR
Civil anke

A
v/advokat Carsten Lorentzen
mod
Skatteministeriet

Om genoptagelse af skatteansættelser i forhold til lagerbeskatning af investeringsbeviser.

Vestre Landsrets dom af 17. november 2020 i sagen BS-59588/2019-VLR.

Modtaget den 30. november 2020.


BS-46420/2020-HJR
Civil anke

Topdanmark Forsikring A/S
v/advokat Christina Neugebauer
mod
A

Om skadevolders ansvarsforsikringsselskab kan indtræde i skadelidtes krav på midlertidige løbende ydelser.

Østre Landsrets dom af 13. november 2020 i sagen BS-50185/2019-OLR.

Modtaget den 26. november 2020.


BS-45860/2020-HJR
Civil anke

A
mod
Apcoa Parkering Danmark A/S

Om betaling af parkeringsafgift ved uoverensstemmelse mellem faktisk og angivet parkeringsområde.

Vestre Landsrets dom af 25. maj 2020 i sagen BS-53489/2019-VLR.

Modtaget den 23. november 2020.


BS-45328/2020-HJR
Civil anke

Ankenævnet for Patienterstatning
v/advokat Finn Schwarz
mod
E

Om suspension af forældelsesfrist for krav om erstatning for fejlbehandling.

Østre Landsrets dom af 6. juli 2020 i sagen BS-45394/2019-OLR.

Modtaget den 23. november 2020.


BS-45741/2020-HJR
Civil anke

Skatteministeriet
v/advokat Steffen Sværke
mod
Boet efter A

Om genoptagelse af indkomstansættelsen.

Vestre Landsrets dom af 23. oktober 2020 i sagen BS-25932/2019-VLR.

Modtaget den 20. november 2020.


BS-45483/2020-HJR

Civil anke

Ankenævnet for Patienterstatning
v/advokat Inge Houe
mod
E

Om forældelse af krav om erstatning for fejlbehandling.

Vestre Landsrets dom af 10. juli 2020 i sagen BS-7062/2019-VLR.

Modtaget den 20. november 2020.


BS-44953/2020-HJR
Civil anke
(anmodning)

HK som mandatar for
A
v/advokat Jacob Goldschmidt
mod
Husum Torv Tandlægecenter ApS

Om eventuelt aldersdiskrimination ved løn til elev og om godtgørelse herfor.

Sø- og Handelsrettens dom af 4. november 2020 i sagen BS-16241/2020-SHR.

Modtaget den 19. november 2020.


BS-43804/2020-HJR
Civil anke

A
v/advokat Hanne Mogensen Ziebe
mod
Region Hovedstaden

Om lovligheden af tvangsfiksering.

Østre Landsrets dom af 12. juni 2020 i sagen BS-55290/2019-OLR.

Modtaget den 17. november 2020.


109/2020

Civil anke

Finansiel Stabilitet
v/advokat Claus Juel Hansen
mod
Hans Jóhan Laksá
og
Sp/f Nota

Om rette appelform af afgørelse om sagsomkostninger.

Østre Landsrets dom af 16. marts 2020 i sagen B-900-19.

Modtaget den 9. november 2020.


105/2020

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om pålagt meldepligt for udlænding er uproportional.

Østre Landsretsdom af 15. maj 2020 i sagen S-3102-129.

Modtaget den 2. november 2020.


104/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om straffastsættelse for narkotikakriminalitet.

Østre Landsrets dom af 18. juni 2020 i sagen S-3534-19.

Modtaget den 28. oktober 2020.


103/2020

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T1 – T3

Om drab og drabsforsøg med relation til bandekonflikt.

Østre Landsrets dom af 25. juni 2020 i sagen S-1151-19.

Modtaget den 26. oktober 2020.


102/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T1 - T6

Om straffastsættelse for forsøg på grov vold i bandekonflikt.

Østre Landsrets dom af 12. juni 2020 i sagen S-916-19.

Modtaget den 26. oktober 2020.


BS-40993/2020-HJR

Civil anke

Bundesbahnvermögen
– Rechtsfärhiges Sondervermögen der Bundes republik Deutschland
og
Krankenversicherung der Bundesbahnbeamten
v/advokat Vivi Muurholm
mod
Codan Forsikring

Om erstatningsansvar – regreskrav - for skade udsprunget af færdselsuheld .

Østre Landsrets dom af 2. marts 2020 i sagen BS-24746/2018-OLR.

Modtaget den 22. oktober 2020.


93/2020

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om fuldbyrdelse i Danmark af tysk straffedom.

Vestre Landsrets dom af 10. juli 2020  sagen S-1915-18.

Modtaget den 13. oktober 2020.


92/2020

Civil anke

IMSPL Pte. Ltd.
v/advokat Harald Søndergaard
mod
MAN Energy Solutions SE

Om gyldigheden af en voldgiftskendelse.

Østre Landsrets dom af 28. august 2020 i sagen b-710-18.

Modtaget den 12. oktober 2020.


BS-38951/2020-HJR

Civil anke

Fagligt Fælles Forbund
som mandatar for
A
v/advokat Claus Hanghøj
mod
Gefion Insurance A/S

Om skadevolders forsikringsselskab er erstatningsansvarlig over for medtrafikant, der har overværet færdselsdrab.

Østre Landsrets dom af 7. august 2020 i sagen BS-1470/2020-OLR.

Modtaget den 8. oktober 2020.


91/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om udvisning efter flere domfældelser for betleri er i strid med EMRK Artikel 10.

Østre Landsrets dom af 17. marts 2020 i sagen S-356-20.

Modtaget den 8. oktober 2020.


88/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om dansk stats myndighed i færdselssag om overtrædelse af køre-hvilebestemmelser i udlandet.

Vestre Landsrets dom af 25. maj 2020 i sagen S-977-19.

Modtaget den 29. september 2020.  


BS-37060/2020-HJR
Civil anke

Ankestyrelsen
v/advokat Peter Appel
mod
Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart
og
Assuranceforeningen Skuld Filial København

Om erstatning for tab af erhvervsevne.

Østre Landsrets dom af 20. marts 2020 i sagen BS-5552/2019-OLR.

Modtaget den 25. september 2020

85/2020
Civil anke

Søren Johansen
og
Petter Samlin
v/advokat Søren Juul
mod
O.W. Supply Trading A/S under konkurs
og
O.W. Bunker & Trading A/S under konkurs

Om sagsomkostninger i afvist sag.

Østre Landsrets dom af 31. marts 2020 i sagen B-634-18.

Modtaget den 23. september 2020.

84/2020
Civil anke

Altor Equity Partners A/S
v/advokat Christian Sinding
mod
O.W. Supply Trading A/S under konkurs
og
O.W. Bunker & Trading A/S under konkurs

Om sagsomkostninger i afvist sag.

Østre Landsrets dom af 31. marts 2020 i sagen B-634-18.

Modtaget den 23. september 2020.


83/2020

Civil anke

OW Lux S.ár.l m.fl.
og
Altor Fund II GP Limited
v/advokat Tomas Ilsøe Andersen
mod
O.W. Supply Trading A/S under konkurs
og
O.W. Bunker & Trading A/S under konkurs

Om sagsomkostninger i afvist sag.

Østre Landsrets dom af 31. marts 2020 i sagen B-634-18.

Modtaget den 23. september 2020.


BS-35622/2020-HJR

Civil anke
(anmodning)

Claus Østergaard Nielsen
og
Haarslev Invest ApS
Begge v/advokat Andres Christensen
mod
Haarslev Holding S.á.r.l.

Om gyldigheden af en voldgiftskendelse.

Sø- og Handelsrettens dom af 1. september 2020.

Modtaget den 22. september 2020.


BS-35303/2020-HJR

Civil anke

A
(selv)
mod
Ekspres  Bank A/S

Om opgørelse af den beløbsmæssige grænse for anke uden procesbevilling.

Østre Landsrets dom af 10. marts 2020 i sagen BS-9523/2020-OLR.

Modtaget den 11. september 2020.


BS-34555/2020-HJR
Civil anke

A
v/advokat Thomas Stigaard Hansen
mod
Ankenævnet for Patienterstatning

Om operation har påført patientskade, der berettiger til erstatning.

Østre Landsrets dom af 10. marts 2020 i sagen BS-26380/2019-OLR.

Modtaget den 10. september 2020.


73/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om politiassistents afgivelse af skud under skydeøvelse var grov skødesløshed.

Østre Landsrets dom af 5. marts 2020 i sagen S-2215-19.

Modtaget den 26. august 2020.


BS-30451/2020-HJR

Civil anke

A
v/advokat Thomas Rysgaard Rasmussen
mod
Andelsboligforeningen B

Om eksklusion af andelsboligforening på grund af udlejning af bolig.

Østre Landsrets dom af 24. marts 2020 i sagen BS-30451/2020-HJR.

Modtaget den 13. august 2020.


BS-30114/2020-HJR

Civil anke

Allianz Seguros
v/advokat Thomas Birch
mod
A

Om sagsomkostninger i sag om opgørelse af erhvervsevnetab.

Østre Landsrets dom af 26. februar 2020 i sagen BS-16173/2018-OLR.

Modtaget den 12. august 2020.


BS-31228/2020-HJR

Civil anke

Ligebehandlingsnævnet
som mandatar for
A
v/advokat Peter Alexander Ahlberg
mod
Horsens Kommune

Om udelukkelse fra deltagelse i pensionsordning var forskelsbehandling på grund af alder.

Vestre Landsrets dom af 13. juli 2020 i sagen BS-28387/2018-VLR.

Modtaget den 11. august 2020.

BS-30936/2020-HJR
Civil anke

Erstatningsnævnet
v/advokat Sanne H. Christensen
mod
A

Om krav om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er fremsat rettidigt.

Vestre Landsrets dom af 9. juli 2020 i sagen BS-5565/2019-VLR.

Modtaget den 7. august 2020.


BS-30607/2020-HJR

Civil anke

A
v/advokat Christian Falk Hansen
mod
Skatteministeriet

Om personlig skatteansættelse ved anvendelse af leaset autocamper.

Vestre Landsrets dom af 2. april 2020 i sagen BS-40927/2018-VLR.

Modtaget den 4. august 2020.


BS-30298/2020-HJR
Civil anke

Frederiksberg Kommune
v/advokat Erik Wendelboe Christiansen
mod
Vejdirektoratet

Om betaling for opstilling af containere og byggemateriel på offentligt vejareal i
forbindelse med bygge-, istandsættelses- og renoveringsarbejder.

Modtaget den 30. juli 2020.


BS-29825/2020-HJR
Civil anke

A
v/advokat Karsten Høj
mod
Popermo Forsikring G/S

Om mengrad ved to ulykkestilfælde fastsættes som en samlet bedømmelse eller hver for sig.

Østre Landsrets dom af 2. juli 2020 i sag BS-17723/2018-OLR

Modtaget den 27. juli 2020.


64/2020
Civil anke

A
v/advokat Søren Lindegaard
mod
Digital Sourcing ApS

Om personlig hæftelse i forhold til et anpartselskab.

Østre Landsrets dom af 11. december 2019 i sag B-829-18.

Modtaget den 21. juli 2020.

 

BS-28731/2020-HJR
Civil anke

A
v/advokat René Offersen
mod
B

Om ærekrænkelse, erstatning og straf.

Østre Landsrets dom af 23. juni 2020 i sag BS-31714/2018-OLR

Modtaget den 17. juli 2020


51/2020

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T 1 – T 7

Om erstatnings for straffeprocessuelle tvangsindgreb.

Vestre Landsrets dom af 8. januar 2020 i sagen S-1895-18.

Modtaget den 1. juli 2020.

48/2020
Civil anke

Baltic Packaging A/S
mod
A og B

Om salg af kapitalandele.

Østre Landsrets dom af 18. december 2019 i sagen B-575-18.

Modtaget den 17. juni 2020.


BS-19745/2020-HJR
 

Civil anke

If Skadeforsikring,
Filial af If Skadeforsikring AB, Sverige
v/advokat Ulrik Christrup
mod
S/I Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Om forretningstidspunktet ved refusion af erstatning og godtgørelse for arbejdsskade.

Østre Landsrets dom af 3. februar 2020 i sagen BS-22581/2019-OLR.

Modtaget den 20. maj 2020.


BS-19523/2020-HJR

Civil anke

A
v/advokat Signe Klauber Vestergaard
mod
Lolland Kommune

Om tortgodtgørelse for mangelfuld sagsbehandling.

Østre Landsrets dom af 22. januar 2020 i sagen BS-12019/2019-OLR.

Modtaget den 15. maj 2020.


BS-19283/2020-HJR

Civil anke

Civica
v/advokat Anja Clausen Syberg
mod
Skrillinge-Russelbæk Vandværk

Om opkrævning af driftsbidrag for hver lejlighed i ejendom eller for den samlede ejendom.

Østre Landsrets dom af 28. april 2020 i sagen BS-38780/2018-OLR.

Modtaget den 15. maj 2020.


BS-19502/2020-HJR
Civil anke

Tetra Pak Processing Systems A/S
v/advokat Arne Møllin Ottosen
mod
Skatteministeriet

Om skønsmæssig forhøjelse af skattepligtig indkomst.

Vestre Landsrets dom i sagen BS-9858/2018-VLR.

Modtaget den 14. maj 2020.


34/2020

Civil anke

Finansiel Stabilitet
v/advokat Boris Frederiksen
mod
A

Om erstatningsansvar for ledelse i bank.

Vestre Landsrets dom af 31. januar 2020 i sagen B-0427-11.

Modtaget den 30. april 2020.

BS-17472/2020-HJR
Civil anke

A
v/advokat Christian Falk Hansen
mod
Skatteministeriet

Om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelse.

Vestre Landsrets dom af 19. december 2019 i sagen BS-33320/2018-VLR.

Modtaget den 28. april 2020.


32/2020
Civil anke

Finansiel Stabilitet
v/advokat Lotte Eskesen
mod
A

Om erstatningsansvar for bestyrelse i sparekasse.

Vestre Landsrets dom af 28. februar 202 i sagen B-0426-11.

Modtaget den 28. april 2020.


BS-16939/2020-HJR
Civil anke

A
v/advokat Anne Katrine Bay
mod
Ankenævnet for Patienterstatning

Om forældelsesfrist i sag om erstatning for patientskade.

Vestre Landsrets dom af 9. januar 2020 i sagen BS-47006/2018-VLR.

Modtaget den 23. april 2020.

BS-15898/2020-HJR
Civil anke

A
v/advokat Janus Winther Høy
mod
B

Om mangler ved båd.

Vestre Landsrets dom af 15.janaur 2020 i sagen BS-50031/2018-VLR.

Modtaget den 16. april 2020.


BS-14184/2020-HJR

Civil anke

A
v/advokat Thomas Ryhl
mod
Udlændingenævnet

Om familiesammenføring.

Østre Landsrets dom af 4. marts 2020 i sagen BS-37948/2018-OLR.

Modtaget den 31. marts 2020


BS-13147/2020-HJR

Civil anke

Postfunktionærernes Andels-Boligforening, Afdeling 2, Grundevang
v/advokat Knud-Erik Kofoed
mod
Grundejerforeningen Islehøj

Om grundejerforenings forpligtelse til at bidrage til omkostningerne ved udskiftning af bro.

Østre Landsrets dom af 10. december 2019 i sagen BS-3570/2019-OLR.

Modtaget den 23. marts 2020.


BS-7031/2020-HJR

Civil anke

A
v/advokat Jacob Goldschmidt
mod
Advokatnævnet

Om tilsidesættelse af god advokatskik ved uden samtykke fra klient at have udtalt sig til pressen om en straffesag.

Østre Landsret dom af 17. januar 2020 i sagen BS-24342/2018-OLR,

Modtaget den 25. februar 2020.


BS-7433/2020-HJR

Civil anke

MB Anlæg & Teknik ApS under konkurs
v/advokat Torben Krath
mod
Holmegaard Anlægsgartner ApS

Om pligt til prøvelse af anmeldt fordring i konkursbo.

Vestre Landsrets dom af 11. november 2019 i sagen BS-21937/2019-VLR.

Modtaget den 17. februar 2020.


BS-58843/2019-HJR

Civil anke

A og B
v/advokat Erik Matthiesen
mod
C og D

Om ejendomshævd.

Østre Landsrets dom af 17. september 2019 i sagen BS-22951/2018-OLR.

Modtaget den 20. december 2019.


175/2019

Civil anke

A
v/advokat Eduardo Vistisen
mod
Skatteministeriet

Om beskatning af valutakursgevinst.

Østre Landsrets dom af 22. november 2019 i sagen B-200-16.

Modtaget den 17. december 2019.


BS-55722/2019-HJR

Civil anke

I/S Amager Ressourcecenter m.fl.
v/advokat Eduardo Vistisen
mod
Skatteministeriet

Om kompetencen til at behandle klager om tilbagebetaling af afgift for smøre- og hydraulikolie.

Østre Landsrets dom af 4. juli 2019 i sagen BS-51465/2018-OLR.

Modtaget den 6. december 2019.


BS-47627/2019-HJR
Civil anke

A
v/advokat Ole Søgaard-Nielsen
mod
Den selvejende institution AQUA Akvarium

Om berettigelsen af lønstandsning og bortvisning ved manglende fremmøde til sygefraværssamtale.

Vestre Landsrets dom af 2. juli 2019 i sagen BS-2008/2019-VLR.

Modtaget den 24. oktober 2019.


BS-46401/2019-HJR

Civil anke

HK/Danmark
som mandatar for A m.fl.
v/advokat Michael Møllegaard Jessen
mod
Banedanmark

Om pensionerede arbejdstageres ret til fribefordring og personalebilletter kan opsiges.

Østre Landsrets dom af 20. august 2019 i sagen BS-10696/2017-OLR.

Modtaget den 16. oktober 2019.


BS-46394/2019-HJR
Civil anke

HK/Danmark
som mandatar for A m.fl.
v/advokat Michael Møllegaard Jessen
mod
Banedanmark

Om pensionerede arbejdstageres ret til fribefordring og personalebilletter kan opsiges.

Østre Landsrets dom af 20. august 2019 i sagen BS-10694/2017-OLR.

Modtaget den 16. oktober 2019.


BS-30911/2019-HJR

Civil anke

Boligselskabet Kastelshaven
v/advokat Inger Stokvad Loft
mod
KAB a.m.b.a.

Om regulering af værdien af en grundfond.

Østre Landsrets dom af 11. juni 2019 i sagen BS-24304/2018-OLR.

Modtaget den 19. juli 2019.


59/2019

Civil anke

Fidelity Investment Funds,
Fidelity institutional Funds
og
Fidelity Funds
v/advokat Jan Steen Hansen
mod
Skatteministeriet

Om udbytteskat af udbytte til udenlandske investeringsinstitutter.

Østre Landsrets dom af 2. april 2019 i sagen B-323-10 m.fl.

Modtaget den 7. maj 2019.


227/2018
Civil anke

A, B og C
mod
Forsvarsministeriet

Om godtgørelse i anledning af tilbageholdelse i Irak.

Østre Landsrets dom af 30. november 2018 i sagen B-1427-16 m.fl.

Modtaget den 28. december 2018.


211/2018

Civil anke

Brahetrolle Skov- og Landbrug
v/godsejer Catharina Reventlov-Mourie
v/advokat Henrik Dichman
mod
Miljø- og Fødevareministeriet

Om erstatning for indgreb efter skovloven.

Østre Landsrets dom af 26. oktober 2018 i sagen B-1819-18.

Modtaget den 20. november 2018.


BS-26215/2018-HJR

Civil anke

A
v/advokat Christian F. Jensen
mod
Forsvarsministeriet

Om tortgodtgørelse for tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling.

Østre Landsrets dom af 26. juni 2018 i sagen BS-1347/2016-OLR

Modtaget den 18. juli 2018.


141/2018
Civil anke

A m. fl.
v/advokat Thomas Bonnow
mod
Forsvarsministeriet

Om tortgodtgørelse for tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling.

Østre Landsrets dom af 26. juni 2018 i sagen B-3448-18.

Modtaget den 16. juli 2018.


134/2018
Civil anke

Forsvarsministeriet
v/advokat Peter Biering
mod
A m.fl.

Om godtgørelse for tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling.

Østre Landsrets dom af 15. juni 2018 i sagen B-3448-14.

Modtaget den 4. juli 2018.


241/2017

Civil anke

Finansiel Stabilitet
v/advokat Lotte Eskesen og Jacob Skude Rasmussen
mod
A, B, C, D, E og F

Om direktions og bestyrelses ansvar for banks økonomiske sammenbrud.

Østre Landsrets dom af 7. november 2017 i sagen B-1291-10 og B-1851-10.

Modtaget den 4.december 2017.

 

 

Kæresager

Søg på siden med ctrl F

BS-37564/2021-HJR
Civil kære

Advokat Morten Bjerregaard Nielsen
kærer salærafgørelse i sagen
Foreningen Hellerup Finans Investor
mod
BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
og
A

Om salær til beskikket advokat i sag om revisors m.fl. ansvar for oplysninger i prospekt.

Østre Landsrets kendelse af 13. januar 2021 i sagen BS-3818/2021-OLR.

Modtaget den 12. oktober 2021.


BS-37572/2021-HJR

Civil kære

A og B
v/advokat Leo Jantzen
mod
Skatteministeriet

Om henvisning af sag fra byret til landsret.

Vestre Landsrets kendelse af 21. september 2021 i sagen BS-26268/2021-VLR.

Modtaget den 4. oktober 2021.


92/2021
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om grundlaget for iværksættelse af mentalundersøgelse.

Østre Landsrets kendelse af 28. juni 2021 i sagen S-1715-21.

Modtaget den 1. oktober 2021.


91/2021
Straffekære

Advokat A
kærer afgørelse om nægtelse af beskikkelse af forsvarer
i sagen

Anklagemyndigheden
mod
T

Om nægtelse af beskikkelse af forsvarer i straffesag.

Vestre Landsrets kendelse af 30. august 2021 i sagen S-1509-21.

Modtaget den 30. september 2021.


86/2021
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om afvisning af tiltaltes anke med påstand om skærpelse.

Vestre Landsrets kendelse af 11. februar 2021 i sagen S-2707-20.

Modtaget den 17. september 2021.


BS-34119/2021-HJR

Civil kære

A under konkurs
v/advokat Flemming Jensen
mod
C

Om konkurskarantæne ved direktørs manglende standsning af drift og overførelse af midler.

Østre Landsrets kendelse af 22. marts 2021 i sagen BS-4233/2021-OLR.

Modtaget den 14. september 2021.


BS-34123/2021-HJR

Civil kære

A under konkurs
v/advokat Flemming Jensen
mod
B

Om  ikke aktiv bestyrelsesformand kan idømmes konkurskarantæne.

Østre Landsrets kendelse af 22. marts 2021 i sagen BS-4233/2021-OLR.

Modtaget den 14. september 2021.


BS-33404/2021-HJR

Civil kære

A under konkurs
v/advokat Klaus Søborg Jørgensen
mod
B

Om betydningen af manglende betaling af B-skat i enmandsvirksomhed i forhold til konkurskarantæne.

Østre Landsrets kendelse af 22. marts 2021 i sagen BS-4233/2021-OLR.

Modtaget den 9. september 2021.

83/2021
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om afvisning af forsvarers kære af salærfastsættelse.

Østre Landsrets kendelse af 15. marts 2021 i sagen S-481-21.

Modtaget den 31. august 2021.


BS-31078/2021-HJR

Civil kære

A
mod
EuroPark A/S

Om krav om appeltilladelse for appel af afgørelse i småsag er grundlovsstridig.

Østre Landsrets kendelse af 19. januar 2021 i sag BS-50950/2020-OLR.

Modtaget den 20. august 2021.


82/2021
Civil kære

Wingman Media ApS
v/advokat Allan Ohms
mod
Gældsstyrelsen

Om parkeringstilladelse, der endnu ikke var angivet ved skiltning, medfører at p-afgift blev pålagt med urette.

Østre Landsrets kendelse af 4. marts 2021 i sagen B-53-21.

Modtaget den 20. august 2021.

 

81/2021
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om afvisning af bevisanke på grund af forsinket fremmøde i retten.

Vestre Landsrets dom af 17. maj 2021 i sagen S-1541-20.

Modtaget den 19. august 2021.

 

80/2021
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om vidnepålæg og brug af videoafhøring af mindreårig i straffesag mod barnets far.

Østre Landsrets dom af 3. juni 2021 i sagen S-1248-21.

Modtaget den 18. august 2021.

 

77/2021
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om beslaglæggelse af indestående på kapital- og ratepension

Østre Landsrets kendelse af 19. maj 2021 i sagen S-3517-20.

Modtaget den 12. august 2021.

 

BS-26522/2021-HJR
Civil kære

A
v/advokat Lars Sandager
mod
Compas Group Denkarm A/S

Om rette sagsøgt.

Vestre Landsrets kendelse af 10. maj 2021 i sagen BS-12099/2021-VLR.

Modtaget den 9. juli 2021.

BS-26364/2021-HJR
Civil kære

Danske Bank A/S
v/advokat Arne Møllin Ottosen
mod
Skatteministeriet

Om henvisning af retssag til landsret til behandling i første instans.

Østre Landsrets kendelse af 24. juni 2021 i sagen BS-10953/2021-OLR.

Modtaget den 8. juli 2021.


71/2021

Civil kære

Ravn Entreprise A/S
v/advokat Jan Gruun Jørgensen
mod
A

Om kreditor har retlig interesse i afsigelse af konkursdekret ved usikkerhed om værdien af eneste aktiv.

Vestre Landsrets kendelse af 1. december 2020 i sagen B-0413-20.

Modtaget den 8. juli 2021.

67/2021
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om afvisning af Ts anke ved udeblivelse trods subsidiær påstand om formildelse.

Vestre Landsrets kendelse af 8. december 2020 i sagen S-2653-19.

Modtaget den 24. juni 2021.


BS-22710/2021-HJR

Civil kære

Estate Vestjylland ApS
v/advokat Leo Jantzen
mod
A og B

Om ankesvarskrift i ankesag kan anses som anke overfor appellantens modpart.

Vestre Landsrets dom af 8. marts 2021 i sagen BS-42182/2020-VLR.

Modtaget den 15. juni 2021.


BS-21256/2021-HJR

Civil kære

Styrelsen for Patientsikkerhed
v/advokat Paw Fruerlund Jensen
mod
A

Om sagsomkostninger skulle tilkendes efter reglerne om småsager.

Østre Landsrets kendelse af 17. februar 2021 i sagen BS-46674/2020-OLR.

Modtaget den 7. juni 2021.


61/2021

Civil kære

A
v/advokat Mads Lyshøj Ulrikkeholm
mod
Ekspres Bank A/S

Om udlæg på grundlag af gæld stiftet ved identitetstyveri.

Østre Landsrets kendelse af 22. december 2020.

Modtaget den 10. juni 2021.


60/2021

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om varetægtsfængsling efter udlændingeloven under ankesag er proportional i forhold til straffens længde.

Østre Landsrets kendelse af 17. marts 2021 i sagen S-699-21.

Modtaget den 3. juni 2021.


58/2021

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om tiltalte skal betragtes som udeblevet fra ankesag trods fysisk, tvangsmæssigt fremmøde.

Østre Landsrets kendelse af 14. december 2020 i sagen S-750-19.

Modtaget den 25. maj 2021.


57/2021
Civil kære

A under konkurs
v/advokat Flemming Jensen
mod
Mobile Pay Denmark A/S
i
sagen TST Logistik ApS under konkurs
mod
A under konkurs

Om rettidig kære af kendelse om edition.

Vestre Landsrets kendelse af 22. oktober 2020.

Modtaget den 21. maj 2021.


55/2021

Straffekære

Advokat Mette Grith Stage kærer salærafgørelse i sagen
Anklagemyndigheden
mod
T

Om salær til forsvarer for aflyste retsdage.

Vestre Landsrets kendelse af 11. november 2020 i sagen S-002-19.

Modtaget den 19. maj 2021.

BS-18620/2021-HJR
Civil kære

Tryg Forsikring A/S
v/advokat Marlene Hother Gjedde
mod
Ankestyrelsen

Om skriftlig behandling af en ankesag om erstatning for tab af erhvervsevne.

Østre Landsrets dom af 16. februar 2021 i sagen BS-49917/2020-OLR.

Modtaget den 12. maj 2021.


BS-16186/2021-HJR

Civil kære

A
v/advokat Christian Ditlev Hindkjær
mod
Jutlander Bank A/S

Om dansk eller udenlandsk værneting i sag om kautionsforpligtelse.

Vestre Landsrets kendelse af 25.  januar 2021 i sagen BS-46875/2020-VLR.

Modtaget den 26. april 2021.

41/2021
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om varetægtsfængsling in absentia.

Østre Landsrets kendelse af 4. marts 2021 i sagen S-469-21.

Modtaget den 21. april 2021.

BS-13934/2021-HJR
Civil kære

EF Benzons Fabrikker
v/advokat Anders Lindqvist
kærer afgørelser om erstatning.

Om parts erstatning for aflyst hovedforhandling på grund af Covid-19-foranstaltninger.

Østre Landsrets kendelse af 16. februar 2021 i sagen BS-105/2021-OLR.

Modtaget den 16. april 2021.

38/2021
Civil kære

A
v/advokat Christian Kirk Zøllner
mod
B A/S under konkurs

Om afsættelse af kurator i sag om konkurskarantæne.

Østre Landsrets kendelse af 1. december 2020 i sagen B-708-20.

Modtaget den 15. april 2021.


37/2021
Civil kære

A
v/advokat Christian Kirk Zøllner
mod
B A/S under konkurs

Om mundtlig forhandling, vidneførelse, udsættelse og edition i sag om konkurskarantæne.

Østre Landsrets kendelse af 16. november 2020 i sagen B-708-20.

Modtaget den 15. april 2021.


33/2021

Civil kære

Basis Bank A/S
v/advokat Ulrik Bager
mod
A

Om der kan foretages udlæg på grundlag af lån optaget ved misbrug af Nem-ID.

Østre Landsrets kendelse af 10. november 2020 i sagen B-653-20.

Modtaget den 26. marts 2021.

BS-10505/2021-HJR
Civil kære

Advokat A kærer afgørelse om salær

Om salær til beskikket advokat i hævet civil sag.

Østre Landsrets kendelse af 22. januar 2021 i sagen BS-547/2021-OLR.

Modtaget den 17. marts 2021.


28/2021

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om opretholdelse af afgørelse om udvisning.

Østre Landsrets kendelse af 29. september 2020 i sagen S-1327-20.

Modtaget den 16. marts 2021.


BS-10258/2021-HJR

Civil anke

A
v/advokat Mads Krøger Pramming
mod
Ankestyrelsen

Om Ankestyrelsens omgørelse af afgørelse om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendt soldat.

Vestre Landsrets dom af 3. november 2020 i sagen BS-59154/2019-VLR.

Modtaget den 12. marts 2021.

BS-8112/2021-HJR m. fl.
Civile kæremål

AGF Investments Inc. m. fl.
v/advokaterne Ole Frands Sigetty og Sven Gert Hougaard
mod
Danske Bank A/S

Om henvisning af sager til behandling i landsretten og om øvrige tilsvarende sagers fremme.

Østre Landsrets kendelse af 26. november 2020 i sagen BS-33645/2020-OLR m.fl.

Modtaget den 2. marts 2021.


BS-8192/2021-HJR m.fl.
Civile kæremål

Danske Bank A/S
v/advokaterne Henriette Gernaa pg Jacob Skude Rasmussen
mod
Schroder Dynamic Multi Asset Fund m.fl.

Om henvisning af sager til behandling i landsretten og om øvrige tilsvarende sagers fremme.

Østre Landsrets kendelse af 26. november 2020 i sagerne BS-33400/2020-OLR.

Modtaget den 2. marts 2021.


24/2021
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om varetægtsfængsling efter dom.

Vestre Landsrets kendelse af 24. februar 2021 i sagerne S-2012-20 og S-2422-20.

Modtaget den 25. februar 2021.


23/2021
Straffekære

Foranstaltninger under efterforskning

Om rumaflytning.

Østre Landsrets kendelse af 10. december 2020 i sagen S-3324-20.

Modtaget den 1. marts 2021.


21/2021
Civil kære

A og B
v/advokat Jakob Dalsgaard Hansen
mod
Himmerland Boligforening.

Om ophævelse af lejemål må anses for at være kommet frem, herunder til varetægtsfængslet lejer.

Vestre Landsrets kendelse af 6. november 2020 i sagen B-0446-20.

Modtaget den 25. februar 2021.


18/2021
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om varetægtsfængsling in absentia af sigtet, der er varetægtsfængslet i udlandet.

Østre Landsrets kendelse af 30. december 2020 i sagen S-3540-20.

Modtaget den 17. februar 2021.


17/2021

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T1 og T2

Om person omtalt i anklageskrift burde have afgivet forklaring under hovedforhandling.

Vestre Landsrets kendelse af 21. januar 2021.

Modtaget den 16. februar 2021.


BS-6234/2021-HJR

Civil kære

A og B
v/advokat Torels Kjersgaard
mod
Boet efter C

Om juridisk rådgiver, der ikke er advokat, er omfattet af vidnefritagelsesregel.

Østre Landsrets kendelse af 24. november 2020 i sagen BS-21815/2020-OLR.

Modtaget den 15. februar 2021.


BS-4917/2021-HJR
Civil kære

Kriminalforsorgen
v/selv
mod
A

Om gyldigheden af afgørelse im strafcelle.

Vestre Landsrets kendelse af 18. august 2020 i sagen BS-4023/2020-VLR.

Modtaget den 11.  februar 2021.


BS-3813/2021-HJR
Civil kære

Ejendomsselskabet Hjallelse 2014 A/S
v/advokat Kristian Dalsgaard
mod
Odense Letbane P/S

Om udsættelse af sag om ekspropriationserstatning på udfaldet af andre, lignende retssager.

Vestre Landsrets kendelse af 12. november 2020 i sagen BS-21144/2020-VLR.

Modtaget den 1. februar 2021.


BS-3962/2021-HJR
Civil kære

Emil Rosenlund Andersen
v/advokat Henrik Hein
mod
M.I.C.M. MIRCOM International Content Management & Consulting Ltd.

Om sagsomkostninger i hævet sag.

Østre Landsrets kendelse af 27. november 2020 i sagen BS-43586/2020-OLR.

Modtaget den 29. januar 2021.


11/2021

Civil kære

Basisbank A/S
v/advokat Ulrik Bayer
mod
A og B

Om fremme af udlægsforretning på grundlag af lån optaget ved uberettiget brug af Nem-ID.

Østre Landsrets kendelse af 10. september 2020 i sagerne B-445-20 og B-529-20.

Modtaget den 26. januar 2021.


BS-48173/2020-HJR
Civil kære

Topdanmark Forsikring A/S
v/advokat Nicolai Mailund Clan
mod
A

Om beregning af kærefrist i henhold til databeskyttelsesloven eller retsplejelovens regler.

Østre Landsrets kendelse af 3. september 2020 i sagen BS-25394/2020-OLR.

Modtaget den 26. januar 2021.


BS-47173/2020-HJR
Civil kære

HPH Totalbyg A/S
v/advokat Steffen Hebsgaard Muff
mod
Voldgiftsnævnet for bygge og anlægsvirksomhed

Om domstols kompetence til at træffe afgørelse om habilitet.

Østre Landsrets kendelse af 30. juni 2020 i sagen

Modtaget den 26. januar 2021.


9/2021

Civil kære

Mette Ditmer Design ApS
v/advokat Johan Løje
mod
Jysk A/S

Om sagsomkostninger i bevissikringssag efter retshåndhævelsesdirektivet om krænkelse af design.

Vestre Landsrets kendelse af 16. juli 2020 i sagen B-05140-19.

Modtaget den 13. januar 2020.


7/2021

Civil kære

TST Logistik ApS under konkurs
v/kurator advokat Flemming Jensen
mod
A

Om betingelserne for at fremme en konkursbegæring på grundlag af en dom.

Østre Landsrets kendelse af 13. oktober 2020 i sagen B-671-20.

Modtaget den 11. januar 2021.


6/2021

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om afgørelse om tiltaltes fremstilling i håndjern under hovedforhandling kan kæres.

Vestre Landsrets kendelse af 7. juni 2020 i sagen S-1305-20.

Modtaget den 8. januar 2021.


BS-51061/2020-HJR

Civil kære

Taster Wine A/S
v/advokat Jesper Windahl
mod
Wht-Spedition A/S

Om skønsmands upartiskhed og fremlæggelse af den af ham udarbejdede skønserklæring.

Østre Landsrets kendelse af 15. oktober 2020.

Modtaget den 5. januar 2021.


BS-50925/2020-HJR
Civil kære

A
v/advokat Søren Lundsgaard og Frank Bøggild
mod
Hoyer Group A/S

Om fremlæggelse af ensidigt indhentet revisorerklæring om erstatningsopgørelse i erstatningssag.

Vestre Landsretskendelse af 26. oktober 2020 i sagen BS-36057/2020-VLR.

Modtaget den 5. januar 2021.


5/2021

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T1 m.fl.

Om vidnefritagelse for mindreårige børn af de tiltalte og anvendelse af videoafhøringer som bevis i sag om vold.

Østre Landsrets kendelse af 28. oktober 2020 i sagerne S-2738-20, S-2764-20, S-2765-20.

Modtaget den 5. januar 2021.


4/2021
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om vidnefritagelse for mindreårigt barn af tiltalte og anvendelse af videoafhøringer som bevis i sag om vold.

Østre Landsrets kendelse af 2. oktober 2020 i sagen S-2556-20.

Modtaget den 5. januar 2021.


3/2021
Straffekære


Anklagemyndigheden
mod
T

Om varetægtsfængslets adgang til kommunikation med pressen.

Østre Landsrets kendelse af 9. oktober 2020 i sagen S-2440-20.

Modtaget den 5. januar 2021.

2/2021
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om indhentelse af teleoplysninger med henblik på at kunne forkynde for tiltalte.

Østre Landsrets kendelse af 21. oktober 2020 i sagen S-2749-20.

Modtaget den 5. januar 2021.


1/2021
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om opretholdelse af foranstaltning om forvaring.

Østre Landsrets kendelse af 30. juli 2020 i sagen S-1859-20.

Modtaget den 5. januar 2021.


127/2020

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om prøvelse af bestemmelse om udvisning.

Østre Landsrets kendelse af 21. september 2020 i sagen S-1754-20.

Modtaget den 28. december 2020.


126/2020

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om beslaglæggelse af råbånd fra skjulte optagelser på plejehjem.

Vestre Landsrets kendelse af 19. oktober 2020 i sagen S-1694-20.

Modtaget den 28. december 2020.


BS-49705/2020-HJR

Civil kære

Spatz FGIA Inc. (Spatz Medical)
v/advokat Karsten Thomas Henriksen
mod
A m.fl.

Om rettergangsfejl i forbudssag.

Østre Landsrets kendelse af 14. september 2020 i sagen BS-33642/2020-OLR.

Modtaget den 23. december 2020.


BS-49396/2020-HJR

Civil kære

Advokat Kirsten Reimers Lund
Kærer salærafgørelse

Om salær i civil sag om omstødelse af dispositioner mellem ægtefæller.

Østre Landsrets kendelse af 10. september 2020 i sagen BS-21599/2020-OLR.

Modtaget den 21. december 2020.


125/2020

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Om lovligt forfald for tiltalte til hovedforhandling i straffesag.

Østre Landsrets kendelse af 7. september 2020 i sagen S-2322-20.

Modtaget den 14. december 2020.


BS-49176/2020-HJR

Civil kære

A
v/advokat Nikolaj Linneballe
mod
Copyright Management Services Ltd.

Om omfanget af procesbevilling og om sagsomkostninger.

Østre Landsrets kendelse af 16. oktober 2020 i sagen BS-33034/2020-OLR.

Modtaget den 17. december 2020.

119/2020
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om sagsomkostninger i straffesag.

Østre Landsrets dom af 23. november 2020 i sagerne S-3266-19 og S-203-20.

Modtaget den 11. december 2020.


BS-46046/2020-HJR

Civil kære

Codan Forsikring
som mandatar for
Advokatfirmaet Bliddal og Holmstrøm ApS
v/advokat Poul Bjørn Paulsen
mod
Kenneth Søndergaard
I/S Bruun
Poul Bjørn Paulsen
og
Christian Andersen

Om sagsomkostninger i sag om isoleret bevisoptagelse.

Vestre Landsrets kendelse af 18. august 2020 i sagen BS-25551/2020-VLR.

Modtaget den 26. november 2020.


BS-44882/2020-HJR

Civil kære

A
v/advokat Karsten Madsen
mod
BICA Leasing Danmark

Om der er indgået bindende proceserklæring om misbrug af identitetsinformation ved indgåelse af leasingaftale. 

Vestre Landsrets kendelse af 25. september 2020 i sagen BS-9341/2020-VLR.

Modtaget den 17. november 2020.


BS-44477/2020-HJR

Civil kære

Skadedyrskontrol Danmark
v/ Benny Staunstrup
v/advokat Frode Pagh Bæk
mod
Solveig Bjørnø

Om sagsomkostninger i civil sag.

Østre Landsrets kendelse af 19. maj 2020 i sagen BS-11314/2020-OLR

Modtaget den 17. november 2020.


BS-44401/2020-HJR

Civil kære

Kurant Nørrebro Dæk Service /Henriik Aagreen Larsen
v/advokat Rasmus Juvik
mod
Metroselskabet I/S

Om sagsomkostninger til statskassen i civil sag med advokatbeskikkelse.

Østre Landsrets beslutning af 3. juni 2020 i sagen BS-16447/2019-OLR.

Modtaget den 17. november 2020.


113/2020

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om salær for rejsetid til beskikket forsvarer.

Vestre Landsrets kendelse af 30. juli 2020 i sagerne S-1314-20 og S-1370-20.

Modtaget den 6. november 2020.


111/2020

Civil kære

A
v/advokat Michael
kærer afgørelse om boopgørelse

Om ejerandele overdraget ved gavebreve skal indgå i boopgørelse.

Østre Landsrets kendelse af 25. august 2020 i sagen B-389-20.

Modtaget den 12. november 2020.


BS-43529/2020-HJR

Civil kære

Skatteministeriet
v/advokat Steffen Sværke
mod
Viking Life-Saving Equipment A/S

Om henvisning af sag til behandling ved landsret i første instans.

Vestre Landsrets kendelse af 22. oktober 2020 i sagen BS-32876/2020-VLR.

Modtaget den 9. november 2020.


BS-43526/2020-HJR
Civil kære

Skatteministeriet
v/advokat Steffen Sværke
mod
A

Om henvisning af sag til behandling ved landsret i første instans.

Vestre Landsrets kendelse af 22. oktober 2020 i sagen BS-32874/2020-VLR.

Modtaget den 9. november 2020.


106/2020

Civil kære

A
v/advokat Per Astrup Madsen
mod
A under konkurs

Om konkursspærring af afkastskonto knyttet til båndlagt kapital.

Østre Landsrets kendelse af 31 august 2020 i sagen 1916-20.

Modtaget den 4. november 2020.


BS-41003/2020-HJR

Civil kære

A
v/advokat Erbil Kaya
mod
Kriminalforsorgen

Om afslag på ansøgning om prøveløsladelse.

Østre Landsrets kendelse af 14. maj 2020 i sagen BS-15144/2020-OLR.

Modtaget den 20. oktober 2020.


95/2020

Straffekære

Advokat A kærer afgørelse i sagen

Anklagemyndigheden
mod
T

Om salær til beskikket forsvarer for rejsetid.

Grønlands Landsrets beslutning af 23. april 2020 i sagen K-051/20.

Modtaget den 20. oktober 2020.


94/2020

Straffekære

Advokat A kærer afgørelse i sagen

Anklagemyndigheden
mod
T

Om salær til beskikket forsvarer for rejsetid.

Grønlands Landsrets beslutning af 17. juni 2020 i sagen K-087/20.

Modtaget den 20. oktober 2020.

BS-39019/2020-HJR
Civil kære

Codan Forsikring m.fl.
mod
Hornum Murer- og Entreprenørforretning

Om tilladelse til fornyet syn og skøn.

Østre Landsrets kendelse af 25. juni 2020 i sagen BS-5330/2020-OLR.

Modtaget den 8. oktober 2020.


87/2020

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om ophævelse af bestemmelse om udvisning.

Østre Landsrets kendelse af 19. maj 2020 i sagen S-850-20.

Modtaget den 28. september 2020.


BS-35272/2020-HJR
 

Civil kære

A
v/advokat Christian Laubjerg
mod
B

Om forbud mod at drive konkurrerende virksomhed.

Østre Landsrets kendelse af 26. juni 2020 i sagen BS-18079/2020-OLR.

Modtaget den 21. september 2020.


82/2020

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om opretholdelse af udvisningsbestemmelse.

Østre Landsrets kendelse af 20. maj 2020 i sagen S-487-20.

Modtaget den 21. september 2020.

BS-35975/2020-HJR
Civil kære

Ansvarshavende redaktør Anne Engdal Stig Christensen
v/advokat Asger Bagge-Jørgensen
mod
Aarhus Kommune

Om forbud mod publicering af skjulte optagelser på plejehjem.

Vestre Landsrets kendelse af 30. juni 2020 i sagen BS-13970/2020-VLR.

Modtaget den 18. september 2020.


BS-33546/2020-HJR

Civil kære

A
v/advokat Mads Roikjer
mod
Grundejerforeningen af 18.12.1918

Om forbud mod fjernelse af kabling i ejendom.

Østre Landsrets kendelse af 4. juni 2020 i sagen BS-5280/2020-OLR.

Modtaget den 17. september 2020.


77/2020

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om opretholdelse af forvaring.

Østre Landsrets kendelse af 20. maj 2020 is sagen S-847-20.

Modtaget den 9. september 2020.

75/2020
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
Indgrebsadvokat A

Om fravigelse af forsvarer adgang til aktindsigt.

Vestre Landsrets kendelse af 8. juli 2020 i sagen S-1242-20.

Modtaget den 4. september 2020.


BS-33996/2020-HJR
 

Civil kære

NHS, Inc.
v/advokat Frank Henrik Børresen
mod
SPORT24 A/S

Om udsættelse af retssag om krænkelse af EU-varemærke på forlæggelse for EUIPO.

Østre Landsrets kendelse af 23. juni 2020 i sagen BS-14787/2020-OLR.

Modtaget den 2. september 2020.

BS-30435/2020-HJR
Civil kære

Maersk A/S
V/advokat Christian Dilling Benedictsen-Nislev
Mod
DSV Air & Sea Holding A/S

Om værneting i sag om ansvar for bortkomst at gods under søtransport.

Østre Landsrets kendelse af 25. februar 2020.

Modtaget den 5. august 2020.


65/2020
Civil kære

A
v/advokat Preben Gundersen
mod
Gældsstyrelsen

Om udlæg i klientkonto hos skyldners advokat.

Vestre Landsrets kendelse af 23. april 2020 i sag B-0066-20

Modtaget den 29. juli 2020.

58/2020
Civil kære

Lejerbo, afdeling 184-0
Egevolden II
v/advokat Henrik Bruunsgaard Dreyer
mod
L

Om fremme af udsættelsesforretning.

Østre Landsrets kendelse af 6. april 2020 i sagen B-127-20.

Modtaget den 9. juli 2020.


BS-22708/2020-HJR
 
Civil kære

L
v/advokat Bjarne Overmark
mod
U

Om fristen for indbringelse af huslejenævns afgørelse for domstolene.

Vestre Landsrets kendelse af 19. februar 2020.

Modtaget den 9. juni 2020.


37/2020

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om varetægtsfængsling efter udlændingeloven.

Vestre Landsrets kendelse af 11. marts 2020 i sagen S-0544-20.

Modtaget den 16. maj 2020.


BS-14925/2020-HJR
Civil kære

A
v/advokat Casper Christoffersen
mod
B

Om sagsomkostninger i civil sag.

Østre Landsrets kendelse af 18. november 2019 i sagen BS-26722/2019-OLR.

Modtaget den 6. maj 2020.


BS-15609/2020-HJR
Civil kære

Partrederi HM 447 Elly Kynde
v/advokat Henrik Lindebod
mod
Værftet A/S

Om mangler ved reparations- og ombygningsarbejder på fiskekutter.

Vestre Landsrets dom af 3. december 2019 i sagen BS-2502/2019-VLR.

Modtaget den 15. april 2020.


22/2020

Civil kære

Boet efter A
v/advokat Simon Hauch

Om vurdering af fast ejendom i dødsbo.

Østre Landsrets kendelse af 22. januar 2020 i sagen B-883-19

Modtaget den 31. marts 2020


BS-7513/2020-HJR

Civil kære

A
v/advokat Søren Chr. Dueholm
mod
B

Om sagsomkostninger i sag, der ikke kunne behandles efter småsagsprocessen.

Østre Landsrets kendelse af 27. november 2019 i sagen BS-39323/2019-OLR.

Modtaget den 20. februar 2020.


BS-588/2020-HJR

Civil kære

A
v/advokat Gitte Nedergaard
mod
Württembergische Versicherung AG

Om værneting i sag om udbetaling af forsikring ved skade på båd.

Østre Landsrets dom af 6. september 2019 i sagen BS-30374/2019-OLR.

Modtaget den 8. januar 2020.


BS-59142/2019-HJR

Civil kære

DK Hostmaster A/S
V/advokat Erik Kjær-Hansen
mod
AK Techotel A/S

Om blokering af domænenavn.

Østre Landsrets kendelse af 30. september 2019 i sagen BS-9641/2018-OLR.

Modtaget den 7. januar 2019.


184/2019

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om varetægtsfængsling efter udlændingeloven.

Østre Landsrets kendelse af 26. september 2019 i sagen S-2710-19.

Modtaget den 27. december 2019.


167/2019

Civil kære

A
og
B Advokatfirma v/B
v/advokat Mai-Brit Hauge Ganal
mod
Divine Business Solution ApS

Om suspension af forældelse ved procesunderretning.

Østre Landsrets kendelse af 19. juni 2019 i sagen B-1021-18.

Modtaget den 6. december 2019.

 

Sidst opdateret: 13. oktober 2021