Gå til sidens indhold

Højesteret

Højesteret

Vejledende salærtakster i straffesager og ægteskabssager ved Højesteret.

Januar 2022

Fastsættelse af vederlag til offentlige forsvarere og salær til beskikkede advokater i ægteskabs-, forældremyndigheds- og børnefjernelsessager samt advokater, der er beskikket for forurettede i straffesager (bistandsadvokater) skal fra den 1. januar 2022 ske på baggrund af en grundtakst pr. time på 1.810 kr., jf. bekendtgørelse nr. 2174 af 25. november 2021 om takster for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater m.v. Landsretterne har ved cirkulæreskrivelse af 17. december 2021 fastsat nye vejledende takster pr. 1. januar 2022.

Med virkning fra den 1. januar 2022 anvendes følgende vejledende takster i Højesteret:

Straffesager:

Op til en halv dag: 7.985 – 31.940 kr.

En hel dag: 15.970 kr. – 53.400 kr.

De nævnte intervaller er et udgangspunkt, som kan fraviges, hvis sagens omstændigheder undtagelsesvist kan begrunde det.

Udmålingen af salæret sker i almindelighed under hensyntagen til en specificeret skriftlig timeopgørelse fra forsvareren og forudsætter, at tidsforbruget efter Højesterets vurdering med rimelighed er anvendt på sagen. Der anvendes i den forbindelse som udgangspunkt en timetakst på 1.810 kr.

De nævnte beløb omfatter ikke sager, som afgøres uden mundtlig hovedforhandling.

Fængselsbesøg af normal varighed: 1.545 kr.

Til advokater uden for København gives et tillæg på mindst 905 kr. pr. time, som advokaten skønnes at bruge på rejsetid til og fra Højesteret.

Det bemærkes, at der ved de nye takster ikke er tilsigtet en ændring af salærtilkendelsen i den enkelte sag, men at de nye vejledende takster i højere grad afspejler de salærer, der allerede tilkendes i praksis.

Ægteskabssager m.v. honoreres med 1.810 kr. pr. time, hvis tidsforbruget forekommer rimeligt.

Til samtlige beløb tillægges moms.

Thomas Rørdam

Sidst opdateret: 03. januar 2022