Gå til sidens indhold

Højesteret

Højesteret

Vejledende salærtakster i straffesager og ægteskabssager ved Højesteret.

Januar 2021

Fastsættelse af vederlag til offentlige forsvarere og salær til beskikkede advokater i ægteskabs-, forældremyndigheds- og børnefjernelsessager samt advokater, der er beskikket for forurettede i straffesager (bistandsadvokater) skal fra den 1. januar 2021 ske på baggrund af en grundtakst pr. time på 1.790 kr., jf. bekendtgørelse nr. 1842 af 7. december 2020 om takster for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater m.v. Landsretterne har ved cirkulæreskrivelse af 15. december 2020 fastsat nye vejledende takster pr. 1. januar 2021.

Med virkning fra den 1. januar 2021 anvendes følgende vejledende takster i Højesteret:
Straffesager:

Op til en halv dag: 7.895 – 31.580 kr.

En hel dag: 15.795 kr. – 52.800 kr.

De nævnte intervaller er et udgangspunkt, som kan fraviges, hvis sagens omstændigheder undtagelsesvist kan begrunde det.

Udmålingen af salæret sker i almindelighed under hensyntagen til en specificeret skriftlig timeopgørelse fra forsvareren og forudsætter, at tidsforbruget efter Højesterets vurdering med rimelighed er anvendt på sagen. Der anvendes i den forbindelse som udgangspunkt en timetakst på 1.790 kr.

De nævnte beløb omfatter ikke sager, som afgøres uden mundtlig hovedforhandling.

Fængselsbesøg af normal varighed: 1.525 kr.

Til advokater uden for København gives et tillæg på mindst 895 kr. pr. time, som advokaten skønnes at bruge på rejsetid til og fra Højesteret.

Det bemærkes, at der ved de nye takster ikke er tilsigtet en ændring af salærtilkendelsen i den enkelte sag, men at de nye vejledende takster i højere grad afspejler de salærer, der allerede tilkendes i praksis.

Ægteskabssager m.v. honoreres med 1.790 kr. pr. time, hvis tidsforbruget forekommer rimeligt.

Til samtlige beløb tillægges moms.

Thomas Rørdam

Sidst opdateret: 22. december 2020