Gå til sidens indhold

Højesteret

Højesteret

En foreløbig oversigt over de sager, hvor der er fastsat en dato for offentlig hovedforhandling samt andre offentlige retsmøder

Her kan du se en foreløbig oversigt over de sager, hvor der er fastsat en dato for offentlig hovedforhandling og andre offentlige retsmøder.

De dommere, der medvirker i sagen, angives på retslisten senest en uge inden hovedforhandlingen. Dommerbesætningen kan dog være ændret, uden at det er angivet på retslisten.

Bemærk, at tidspunktet for domsafsigelsen først kendes ved hovedforhandlingens afslutning og i reglen finder sted kl. 12.00 en uge efter hovedforhandlingen.

Retslisternes indhold er i overensstemmelse med de henstillinger, som Domstolsstyrelsen har givet efter drøftelse med Datatilsynet.

Det betyder, at parter i nogle sager - f.eks. straffesager - er anonymiserede. Sager af familieretlig karakter offentliggøres ikke på retslisten, da de foregår for lukkede døre, men afgørelserne offentliggøres i anonymiseret form.

Retslisterne udarbejdes flere måneder forud, hvorfor ikke alle efterfølgende ændringer fremgår.

 

Foreløbige retslister

Oktober 2021

Fredag den 1. oktober 2021


Kæremålssalen

Bevisoptagelse

Kl. 09:00

Sag 134/2018 (fortsat fra den 30. september 2021)
Civil anke

Forsvarsministeriet
v/advokat Peter Biering
mod
A-R
v/advokat Janus Fürst

og

Sag 141/2018 (fortsat fra den 30. september 2021)
Civil anke

S-X
v/advokat Janus Fürst
mod
Forsvarsministeriet
v/advokat Peter Biering

Om godtgørelse for inhuman behandling.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 15/06-2018 i sagen B-3448-14.

 

Mandag den 4. oktober 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-45328/2020-HJR
Civil anke

Ankenævnet for Patienterstatningen
v/Advokat Christina Steen
mod
A
v/Advokat Jakob Fink, beskikket

Dommere: Vibeke Rønne, Lene Pagter Kristensen, Jon Stokholm, Jørgen Steen Sørensen og Rikke Foersom.

Om suspension af forældelsesfrist for krav om erstatning for fejlbehandling.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 06/07-2020 i sag BS-45394/2019-OLR, 7. afd.

Dommen afsiges den 13. oktober 2021 kl. 12:00.

 

Onsdag den 6. oktober 2021

Kæremålssalen

Bevisoptagelse

Kl. 09:00

Sag 134/2018 (fortsat fra den 1. oktober 2021)

og

Sag 141/2018 (fortsat fra den 1. oktober 2021)

 

Tirsdag den 12. oktober 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 122/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Tyge Trier, beskikket

Dommere: Vibeke Rønne, Lene Pagter Kristensen, Jon Stokholm, Hanne Schmidt og Ole Hasselgaard.

Om strafudmåling og udvisning for ulovlig våbenbesiddelse mv.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 18/06-2020 i sag nr. 3210/19, 16. afd.

Dommen afsiges den 26. oktober 2021 kl. 12:00.

 

Tirsdag den 26. oktober 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-46935/2020-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Carsten Lorentzen
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Steffen Sværke

Dommere: Vibeke Rønne, Jon Stokholm, Hanne Schmidt, Jørgen Steen Sørensen og Rikke Foersom.

Om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelser.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 17/11-2020 i sag BS-59588/2019-VLR, 7. afd.

 

Fredag den 29. oktober 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-43804/2020-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Hanne Ziebe
mod
Region Hovedstaden
v/Advokat Henrik Perregaard

Dommere: Hanne Schmidt, Lene Pagter Kristensen, Jon Stokholm, Jørgen Steen Sørensen og Ole Hasselgaard. 

Om tvangsfikseringer af mindreårig.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 11/06-2020 i sag BS-55290/2019-OLR, 12. afd.

November 2021

Onsdag den 3. november 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 68/2021
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Jógvan Páll M. Lassen, beskikket

Dommere: Vibeke Rønne, Lene Pagter Kristensen, Jon Stokholm, Jørgen Steen Sørensen og Rikke Foersom.

Om strafudmåling for narkotikakriminalitet.

Underinstans Færøerne: Dom af 17/06-2021 i sag nr. 269/20.

 

Onsdag den 10. november 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 73/2021
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Lars Kirstein Pedersen, beskikket

Dommere: Hanne Schmidt, Lene Pagter Kristensen, Jon Stokholm, Jørgen Steen Sørensen og Ole Hasselgaard. 

Om udvisning af EU-borger efter dom for spirituskørsel.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 02/03-2021 i sag nr. 1438/20, 7. afd.

 

Mandag den 15. november 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-58843/2019-HJR
Civil anke

A og B
v/Advokat Erik Matthiesen
mod
C og D
v/Advokat Thomas Weitemeyer

Dommere: Vibeke Rønne, Jon Stokholm, Hanne Schmidt, Jørgen Steen Sørensen og Rikke Foersom. 

Om hævd.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 17/09-2019 i sag BS-22951/2018-OLR, 7. afd.

 

Mandag den 22. november 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-47703/2020-HJR
Civil anke

Skatteministeriet
v/Advokat Sune Riisgaard
vs.
Højgård Planteskole/Nursery A/S
v/Advokat Søren Aagaard

Dommere: Vibeke Rønne, Lene Pagter Kristensen, Hanne Schmidt, Jørgen Steen Sørensen og Ole Hasselgaard.

Om vederlag til udenlandsk arbejdskraft er arbejdsudleje eller entreprise.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 06/11-2020 i sag BS-25369/2018-VLR, 9. afd.


Kæremålssalen

Bevisoptagelse

Kl. 09:15

Sag BS-26376/2021-HJR
Civil anke

A, B, C og D
v/Advokat Ole Spiermann for alle
mod
Advokatnævnet
v/Advokat Martin Simonsen

Biintervenient til støtte for Advokatnævnet:
Skatteministeriet
v/Advokat Boris K. Frederiksen og advokat Steffen Sværke

og

Sag BS-26377/2021-HJR
Civil anke

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab,
A, B, C og D
v/Advokat Ole Spiermann for alle
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Boris K. Frederiksen og advokat Steffen Sværke

Om inhabilitet, tilsidesættelse af god advokatskik og fortabelse af salær.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 23/06-2021 i sagerne BS-57859/2019-OLR og BS-10276/2020-OLR, 24. afd.

 

Onsdag den 24. november 2021


Kæremålssalen

Bevisoptagelse

Kl. 09:15

Sag BS-26376/2021-HJR og Sag BS-26377/2021-HJR, fortsat.

 

Torsdag den 25. november 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 84/2021

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Mikael Skjødt

Dommere: Vibeke Rønne, Lene Pagter Kristensen, Jon Stokholm, Hanne Schmidt og Rikke Foersom.

Om opslag på Facebook udgjorde en overtrædelse af et tilhold.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 16/12 2020 i sag 153/2020, 14. afd.

 

Tirsdag den 30. november 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-40993/2020-HJR
Civil anke

Bundeseisenbahnvermögen - rechtsfähiges Sondervermögen der Bundesrepublik Deutschland
og
Krankenversicherung der Bundesbahnbeamten Bezirksleitung Wuppertal
v/Advokat Joan Vollertsen for begge
mod
Codan Forsikring A/S
v/Advokat Nicolai Mailund Clan

Dommere: Hanne Schmidt, Lene Pagter Kristensen, Jon Stokholm, Jørgen Steen Sørensen og Ole Hasselgaard.

Om tysk sikringsinstitutions regreskrav mod dansk ansvarsforsikringsselskab som følge af færdselsuheld i Danmark.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 02/03-2020 i sag BS-24746/2018-OLR, 21. afd.

 

December 2021

Mandag den 6. december 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-45741/2020-HJR
Civil anke

Skatteministeriet
v/Advokat Steffen Sværke
mod
Boet efter A
v/Advokat Peter Christian Kierkegaard

Om genoptagelse af indkomstansættelse.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 23/10-2020 i sag BS-25932/2019-VLR, 12. afd.

 

Januar 2022

Mandag den 10. januar 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 92/2020
Civil anke

IMSPL Pte. Ltd.
v/Advokat Harald Smed Søndergaard
mod
MAN Energy Solutions SE
v/Advokat Jes Anker Mikkelsen

Om gyldigheden af en voldgiftskendelse.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 28/08-2020 i sag nr. 710/18, 4. afd.


Mandag den 17. januar 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-47189/2020-HJR
Civil anke

A, B, C og D
v/Advokat Lotte Bliddal for alle
mod
E, F og G
v/Advokat Asger Bagge-Jørgensen for alle

Om tortgodtgørelse til familie for TV-program om familiemedlems selvmord.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 15/06-2020 i sag BS-50832/2018-VLR, 7. afd.


Tirsdag den 18. januar 2022


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-49811/2020-HJR
Civil anke

Styrelsen for Patientklager
v/Advokat Henrik Nedergaard Thomsen
mod
A
og
Boet efter B
v/Advokat Tyge Trier for begge

Biintervenient til støtte for Styrelsen for Patientklager:
Region Syddanmark
v/Advokat Finn Schwarz

Om tortgodtgørelse for foretaget blodtransfusion.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 07/12-2020 i sag BS-31481/2018-OLR, 1. afd.


Torsdag den 20. januar 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-45483/2020-HJR
Civil anke

Ankenævnet for Patienterstatningen
v/Advokat Inge Houe
mod
B v/ M og F
v/Advokat Henrik Ejlersen

Om forældelse af krav om erstatning for fejlbehandling.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 10/07-2020 i sag BS-7062/2019-VLR, 7. afd.


Onsdag den 26. januar 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 91/2020
Straffe anke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Eddie Omar Rosenberg Khawaja, beskikket

Om straffelovens § 197 om betleri og menneskerettighedskonventionens artikel 10.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 17/03-2020 i sag nr. 356/20, 21. afd.


Fredag den 28. januar 2022


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-5013/2021-HJR
Civil anke

Landbrug og Fødevarer F.M.B.A. som mandatar for
Christian Ivar Danneskiold Lassen
v/Advokat René Offersen
mod
Energinet
v/Advokat Jacob Schall Holberg

og

Sag BS-5014/2021-HJR
Civil anke

Landbrug og Fødevarer F.M.B.A. som mandatar for
Teis Jesper Lymark
v/Advokat René Offersen
mod
Energinet
v/Advokat Jacob Schall Holberg

og

Sag BS-5019/2021-HJR
Civil anke

Landbrug og Fødevarer F.M.B.A. som mandatar for
Jens-Jørgen Hansen
v/Advokat René Offersen
mod
Energinet
v/Advokat Jacob Schall Holberg

og

Sag BS-5021/2021-HJR
Civil anke

Landbrug og Fødevarer F.M.B.A. som mandatar for
Hesselbjerg Agro A/S
v/Advokat René Offersen
mod
Energinet
v/Advokat Jacob Schall Holberg

og

Sag BS-5025/2021-HJR
Civil anke

Landbrug og Fødevarer F.M.B.A. som mandatar for
Hans Christian Aller
v/Advokat René Offersen
mod
Energinet
v/Advokat Jacob Schall Holberg

Om lovligheden af deklarationer, der afviger gæsteprincippet.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 07/01-2021 i sagerne BS-22988/2018-VLR, BS-22989/2018-VLR, BS-22990/2018-VLR, BS-22991/2018-VLR og BS-22986/2018-VLR, 2. afd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Februar 2022

Torsdag den 3. februar 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-26215/2018-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Jytte Lindgård, beskikket
mod
Forsvarsministeriet
v/Advokat Peter Biering

Om godtgørelse for tilbageholdelse under krigen i Irak.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 26/06-2018 i sag B-1428-16 (BS-1347/2016-OLR), 8. afd.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-47737/2020-HJR
Civil anke

Aalborg Kloak A/S
v/Advokat Anne-Katrine Vilsbæk Henriksen
mod
Scanunit ApS
v/Advokat Karen-Marie Hovmøller

Biintervenienter til støtte for Aalborg Kloak A/S:
DANVA – Dansk Vand- og Spildevandsforening
Selvmøder
og
HOFOR Spildevand Albertslund A/S,
HOFOR Spildevand Brøndby A/S,
HOFOR Spildevand Dragør A/S,
HOFOR Spildevand Herlev A/S,
HOFOR Spildevand Hvidovre A/S,
HOFOR Spildevand København A/S,
HOFOR Spildevand Rødovre A/S
og
HOFOR Spildevand Vallensbæk A/S
v/Advokat Kim Trenskow for alle

Biintervenient til støtte for Scanunit ApS:
Transport- og Boligministeriet
v/Advokat Sarah Jano

Om grundejer eller ledningejer skal betale for omlægning af kloakledninger.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 04/06-2020 i sag BS-2852/2019-VLR, 1. afd.

 

Fredag den 4. februar 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-26215/2018-HJR, fortsat

 

Onsdag den 23. februar 2022


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-50624/2020-HJR
Civil anke

HK Danmark som mandatar for
A
v/Advokat Tina Sejr Gad
mod
Tandlægeforeningen som mandatar for
Tandlæge B ApS
v/Advokat Nina Wedsted

Om fridage, weekender og helligdage skal medtages i fraværsopgørelse ved fuldtidssygefravær.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 30/06-2020 i sag BS-31626/2019-OLR, 8. afd.

 

Mandag den 28. februar 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-10258/2021-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Mads Krøger Pramming, beskikket
mod
Ankestyrelsen
v/Advokat Inge Houe

Om Ankestyrelsens omgørelse af afgørelse om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendt soldat.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 03/11-2020 i sag BS-59154/2019-VLR, 11. afd.

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 13. oktober 2021