Gå til sidens indhold

Højesteret

Højesteret

En foreløbig oversigt over de sager, hvor der er fastsat en dato for offentlig hovedforhandling samt andre offentlige retsmøder

Her kan du se en foreløbig oversigt over de sager, hvor der er fastsat en dato for offentlig hovedforhandling og andre offentlige retsmøder.

De dommere, der medvirker i sagen, angives på retslisten senest en uge inden hovedforhandlingen. Dommerbesætningen kan dog være ændret, uden at det er angivet på retslisten.

Bemærk, at tidspunktet for domsafsigelsen først kendes ved hovedforhandlingens afslutning og i reglen finder sted kl. 12.00 en uge efter hovedforhandlingen.

Retslisternes indhold er i overensstemmelse med de henstillinger, som Domstolsstyrelsen har givet efter drøftelse med Datatilsynet.

Det betyder, at parter i nogle sager - f.eks. straffesager - er anonymiserede. Sager af familieretlig karakter offentliggøres ikke på retslisten, da de foregår for lukkede døre, men afgørelserne offentliggøres i anonymiseret form.

Retslisterne udarbejdes flere måneder forud, hvorfor ikke alle efterfølgende ændringer fremgår.

 

Foreløbige retslister

November 2022

Tirsdag den 1. november 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 241/2017
Civil anke

Finansiel Stabilitet
v/Advokat Lotte Eskesen
mod
A
v/Advokat Arvid Andersen, beskikket
B
v/Advokat Søren Halling-Overgaard
boet efter C
v/Advokat Allan Ohms
D
v/Advokat Morten Samuelsson, beskikket
og
E
v/Advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen, beskikket

Dommere: Michael Rekling, Oliver Talevski, Jan Schans Christensen, Anne Louise Bormann og Søren Højgaard Mørup.

Om direktions og bestyrelses ansvar for Roskilde Banks økonomiske sammenbrud.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 07/11-2017 i sag nr. 1291/10, 7. afd.

Dommen afsiges den 1. december 2022 kl. 12:00.

 

Onsdag den 2. november 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 241/2017, fortsat


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 52/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Anders Nemeth, beskikket

Dommere: Poul Dahl Jensen, Vibeke Rønne, Lars Hjortnæs, Kurt Rasmussen og Rikke Foersom.

Om strafudmåling for voldtægt og om udvisning.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 26/10-2021 i sag nr. 2365/21, 5. afd.

Dommen afsiges den 9. november 2022 kl. 12:00.

 

Torsdag den 3. november 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 241/2017, fortsat

 

Fredag den 4. november 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 241/2017, fortsat

 

Mandag den 7. november 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 241/2017, fortsat


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-48391/2021-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Peter Bang
mod
Banedanmark
v/Advokat Louise Solvang Rasmussen

Dommere: Poul Dahl Jensen, Lars Hjortnæs, Kurt Rasmussen, Kristian Korfits Nielsen og Ole Hasselgaard.

Om krav på fremrykning af ekspropriation.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 26/11-2021 i sag nr. BS-39955/2020-VLR, 12. afd.

Dommen afsiges den 15. november 2022 kl. 12.

 

Tirsdag den 8. november 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 241/2017, fortsat

 

Torsdag den 10. november 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 241/2017, fortsat

 

2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 66/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Tyge Trier, beskikket

Dommere: Poul Dahl Jensen, Vibeke Rønne, Lars Hjortnæs, Kristian Korfits Nielsen og Rikke Foersom.

Om straf for overtrædelse af opholds- og meldepligt efter hjemrejseloven

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 07/12-2021 i sag nr. 1562/21, 3. afd.

Dommen afsiges den 17. november 2022 kl. 12:00.

 

 

Onsdag den 23. november 2022


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-10210/2021-HJR
Civil anke

Domea.dk s.m.b.a.
v/Advokat Tom Kári Kristjánsson
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Steffen Sværke

Dommere: Poul Dahl Jensen, Vibeke Rønne, Lars Hjortnæs, Kristian Korfits Nielsen og Ole Hasselgaard.

Om ret til omkostningsgodtgørelse i skattesag.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 28/10-2020 i sag nr. BS-48187/2019-OLR, 22. afd.

Dommen afsiges den 1. december 2022 kl. 12:00.

 

Torsdag den 24. november 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-28185/2021-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Tage Siboni, beskikket
mod
Region Hovedstaden
v/Advokat Henrik Perregaard

Dommere: Jens Peter Christensen, Michael Rekling, Hanne Schmidt, Anne Louise Bormann og Jørgen Steen Sørensen.

Om lovligheden af tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse inden for psykiatrien.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 22/03-2021 i sag nr. BS-10901/2020-OLR, 9. afd.

Dommen afsiges den 1. december 2022 kl. 12:00.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-10210/2021-HJR, fortsat

 

Tirsdag den 29. november 2022


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-37342/2021-HJR
Civil anke

Boskalis Offshore Subsea Service (Europe) B.V. (tidl. SMIT Subsea Europe B.V)
v/Advokat Nicolai Bo Sørensen
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Mattias Chor

Dommere: Poul Dahl Jensen, Vibeke Rønne, Lars Hjortnæs, Kurt Rasmussen og Rikke Foersom.

Om indeholdelse af A-skat og AM-bidrag og om der var tale om ansættelsesforhold eller tjenesteydelser fra selvstændige.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 31/03-2021 i sag BS-35431/2019-OLR, 20. afd.

Dommen afsiges den 8. december 2022 kl. 12:00.

 

December 2022

Fredag den 2. december 2022


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-22546/2021-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Asaf Mohammad Fazal, beskikket
mod
B
v/Advokat Christian Alsøe, beskikket

Dommere: Poul Dahl Jensen, Vibeke Rønne, Lars Hjortnæs, Kristian Korfits Nielsen og Ole Hasselgaard.

Om overdragelse af del af andelslejlighed er bindende.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 27/10-2020 i sag nr. BS-39753/2019-OLR, 13. afd.

 

Mandag den 5. december 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 69/2021
Civil anke

Skatteministeriet
v/Advokat Søren Horsbøl Jensen
mod
NetApp Denmark ApS
v/Advokat Lasse Esbjerg Christensen

Om et selskab med hjemsted i anden EU-medlemsstat er skattepligtig
af udbytte udloddet af dansk datterselskab ("beneficial owner").

Underinstans Østre Landsret: Dom af 03/05-2021 i sag nr. 1980/12, 13. afd.

og

Sag 70/2021
Civil anke

TDC A/S
v/Advokat Arne Møllin Ottosen
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Søren Horsbøl Jensen

Om et selskab med hjemsted i anden EU-medlemsstat er skattepligtig
af udbytte udloddet af dansk datterselskab ("beneficial owner").

Underinstans Østre Landsret: Dom af 03/05-2021 i sag nr. 2173/12, 13. afd.

og

Sag 79/2021
Civil anke

NetApp Denmark ApS
v/Advokat Lasse Esbjerg Christensen
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Søren Horsbøl Jensen

Om forrentningstidspunktet for ikke betalt udbytteskat
("beneficial owner").

Underinstans Østre Landsret: Dom af 02/07-2021 i sag nr. 1980/12, 13. afd.

Dommere i alle tre sager: Jens Peter Christensen, Michael Rekling, Hanne Schmidt, Oliver Talevski, Jan Schans Christensen, Anne Louise Bormann og Jørgen Steen Sørensen.

 

Tirsdag den 6. december 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sagerne 69/2021. 70/2021 og 79/2021, fortsat.

 

Onsdag den 7. december 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sagerne 69/2021. 70/2021 og 79/2021, fortsat.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 51/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Eddie Omar Rosenberg Khawaja, beskikket

Dommere: Poul Dahl Jensen, Vibeke Rønne, Kurt Rasmussen, Kristian Korfits Nielsen og Rikke Foersom.

Om bødestørrelsen ved overtrædelse af taxilovgivningen.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 03/12-2021 i sag nr. 1089/21, 1. afd.

 

Torsdag den 6. december 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sagerne 69/2021. 70/2021 og 79/2021, fortsat.

 

Mandag den 12. december 2022

 

1. afdeling

Kl. 09:00

Sagerne 69/2021. 70/2021 og 79/2021, fortsat.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-4241/2022-HJR
Civil anke

Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A
v/Advokat Bjørn Elling
mod
Topdanmark Forsikring A/S som mandatar for
A/S Boligbeton
v/Advokat Christina Neugebauer

Dommere: Poul Dahl Jensen, Lars Hjortnæs, Kurt Rasmussen, Kristian Korfits Nielsen og Ole Hasselgaard.

Om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste efter erstatningsansvarsloven efter afgørelse om erhvervsevnetab efter arbejdsskadesikringsloven.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 28/01-2022 i sag nr. BS-35938/2020-OLR, 22. afd.

 

Torsdag den 15. december 2022


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 92/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Henrik Stagetorn, beskikket

Dommere: Poul Dahl Jensen, Vibeke Rønne, Lars Hjortnæs, Kurt Rasmussen og Rikke Foersom.

Om en passager i skadevoldende køretøj må anses for at være flygtet fra færdselsuheld.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 10/03-2022 i sag nr. 1196/21, 6. afd.

 

Tirsdag den 20. december 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 65/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Nicolai Kryger, beskikket

Dommere: Jens Peter Christensen, Michael Rekling, Hanne Schmidt, Anne Louise Bormann og Søren Højgaard Mørup.

Om udvisning af britisk statsborger efter dom bl.a. for ulovlig
våbenbesiddelse.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 22/03-2022 i sag nr. 3348/21, 16. afd.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-1915/2022-HJR
Civil anke

Garantiordningen for Skadeforsikring
v/Advokat Claus Juel Hansen
mod
Garantifonden for skadesforsikringsselskaber
v/Advokat Henrik Nedergaard Thomsen

Dommere: Poul Dahl Jensen, Lars Hjortnæs. Kurt Rasmussen, Kristian Korfits Nielsen og Rikke Foersom.

Om dækning af erstatningskrav fra skadelidte arbejdstagere i Norge.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 22/12-2021 i sag BS-5117/2020-OLR, 4. afd.

 

Januar 2023

Fredag den 6. januar 2023


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 87/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Vilhelm Dickmeiss, beskikket

Om udvisning efter anbringelsesdom for forhold, der til dels blev
begået som mindreårig.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 26/01-2022 i sag nr. 484/21, 3. afd.

 

Mandag den 9. januar 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-14654/2022-HJR
Civil anke

TryghedsGruppen smba
v/Advokat Jan Steen Hansen
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Steffen Sværke

Om bonusudbetalinger til et selskabs medlemmer, der er fysiske personer, skal beskattes som aktieindkomst.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 18/03-2022 i sag BS-30898/2020-OLR, 5. afd.

 

Onsdag den 11. januar 2023


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-39520/2021-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Michael Serup
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Sune Riisgaard

Om skattemæssig succession ved overdragelse af kapitalandele.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 11/10-2021 i sag BS-20270/2020-VLR, 16. afd.

 

Mandag den 16. januar 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-16178/2021-HJR
Civil anke

Skatteministeriet
v/Advokat Bodil Marie Søes Petersen
mod
GF FORSIKRING A/S
og
GF IT A/S
v/Advokat Tom Kári Kristjánsson for begge

Om fællesregistrering af selskaber efter momsloven.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 26/03-2021 i sag BS-24722/2019-OLR, 17. afd.

 

Tirsdag den 17. januar 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-16178/2021-HJR, fortsat

 

Tirsdag den 24. januar 2023


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 84/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Georg Lett, beskikket

Om frakendelse af statsborgerskab og om betydningen heraf for strafbare forhold begået før frakendelsen.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 08/06-2022 i sag nr. 128/22, 1. afd.

 

Onsdag den 25. januar 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-49476/2021-HJR
Civil anke

Stevns Kommune
v/Advokat Kurt Bardeleben
mod
A
v/Advokat Bjarne Skøtt Jensen

og

Sag BS-49481/2021-HJR
Civil anke

Stevns Kommune
v/Advokat Kurt Bardeleben
mod
B
og
C
v/Advokat Bjarne Skøtt Jensen for begge

og

Sag BS-49483/2021-HJR
Civil anke

Stevns Kommune
v/Advokat Kurt Bardeleben
mod
D
v/Advokat Bjarne Skøtt Jensen

Biintervenient til støtte for Stevns Kommune:
Kommunernes Landsforening
v/Advokat Henriette Soja

Om der er vundet hævd over et kommunalt areal.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 18/05-2021 i sagerne BS-27334/2020-OLR, BS-27329/2020-OLR og BS-27324/2020-OLR, 11. afd.

 

Fredag den 27. januar 2023


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-3814/2022-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Jakob Tingskov Sørensen
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Steffen Sværke

Om ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurdering.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 18/01-2022 i sag BS-7332/2020-OLR, 6. afd.

 

Februar 2023

Onsdag den 1. februar 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-44644/2021-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Mads Balsby Wilkens
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Sune Riisgaard

Om placering af midler på hovedaktionærs konto er maskeret udlodning.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 25/10-2021 i sag BS-40313/2020-VLR, 9. afd.


Torsdag den 2. februar 2023


2. afdeling


Kl. 09:00

Sag 48/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T1
v/Advokat Henrik Dupont Jørgensen, beskikket
T2
v/Advokat Jørn Brandenhoff Schmidt, beskikket
T3
v/Advokat Jan Schneider, beskikket
T4
v/Advokat Henrik Stagetorn, beskikket

Om strafudmåling ved forsøg på besiddelse af stor mængde skydevåben og om agentvirksomhed.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 16/12-2021 i sag nr. 2683/20, 2. afd.


Mandag den 6. februar 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-44692/2021-HJR
Civil anke

Nyborg Kommune
v/Advokat Michael Clemmensen
mod
Gregers Christian Juel
V/Advokat Karsten Thomas Henriksen

Om størrelsen af erstatningen for ekspropriation.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 23/04-2021 i sag BS-6402/2019-OLR, 7. afd.


Mandag den 13. februar 2023


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-48030/2021-HJR
Civil anke

TDC A/S
v/Advokat Arne Møllin Ottosen
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Søren Horsbøl Jensen

Om genoptagelse af skatteansættelse på baggrund af en afgørelse fra EU-Domstolen.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 03/12-2021 i sag BS-34257/2020-OLR, 21. afd.

 

Torsdag den 16. februar 2023


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 80/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Asser Lyngs Gregersen, beskikket

Om kombinationsdom for forsøg på ulovlig tvang og indbrudstyveri.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 11/04-2022 i sag nr. 2150/21, 20. afd.

 

Mandag den 20. februar 2023


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 54/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Ole Schmidt, beskikket

Om opholdsforbud som følge af vold begået i nattelivet.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 18/05-2022 i sag nr. 519/22, 6. afd.

 

Torsdag den 23. februar 2023


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 68/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Jan Schneider, beskikket

Om straf og førerretsfrakendelse ved kørsel i bil under påvirkning af manglende søvn.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 21/10-2021 i sag nr. 277/20, 16. afd.

 

Marts 2022

Onsdag den 1. marts 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-41984/2021-HJR
Civil anke

A, B og C
v/Advokat Jan Steen Hansen for alle
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Steffen Sværke

Biintervenienter til støtte for appellanterne:
D-M
v/Advokat Svend Erik Holm for alle

Om beskatning af kursgevinst for kommanditister ved gældseftergivelse i kommanditselskab.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 08/10-2021 i sag BS-22622/2020-OLR, 5. afd.


Mandag den 6. marts 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-12284/2022-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Jan Schøtt-Petersen
mod
Ejerlejlighedsforeningen Sankt Thomas matr. nr. 51 t af Frederiksberg, Frederiksberg Allé 26, Sankt Thomas Allé 1, 3, 5a, 7 og 9
v/Advokat Henrik Høpner

Om ret til at sammenlægge ejerlejlighed med loftsrum.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 08/06-2021 i sag S-48070/2019-OLR, 5. afd.


Torsdag den 9. marts 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 85/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Casper Andreasen, beskikket

Om pligt til at overgive kørekort til politiet i forbindelse med
kontrol.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 08/06-2022 i sag nr. 1471/21, 14. afd.


Mandag den 13. marts 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-50856/2020-HJR
Civil anke

Anne Black ApS
v/Advokat Johan Løje
mod
Salling Group A/S
v/Advokat Claus Barrett Christiansen

Biintervenient til støtte for Anne Black ApS:
Dansk Industri
v/Advokat Kim Haggren

Biintervenient til støtte for Salling Group A/S:
Dansk Erhverv
v/Advokat Lars Alexander Borke

og

Sag BS-50859/2020-HJR
Civil anke

Anne Black ApS
v/Advokat Johan Løje
mod
Ronald A/S
v/Advokat Thorbjørn Swanstrøm

Biintervenient til støtte for Anne Black ApS:
Dansk Industri
v/Advokat Kim Haggren

Biintervenient til støtte for Ronald A/S:
Dansk Erhverv
v/Advokat Lars Alexander Borke

Om erstatning for krænkelse af ophavsret til design.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 11/06-2020 i sagerne BS-48928/2019-OLR og BS-26692/2019-OLR, 10 afd.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-23360/2022-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Bjørn Elmquist, beskikket
mod
Udlændinge- og Integrationsministeriet
v/Advokat Søren Horsbøl Jensen

Om fratagelse af dansk indfødsret.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 24/05-2022 i sag BS-36662/2020-OLR, 6. afd.


Tirsdag den 14. marts 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sagerne BS-50856/2020-HJR og BS-50859/2020-HJR, fortsat


Fredag den 17. marts 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-32180/2021-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Frank Henrik Børresen Jørgensen
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Steffen Sværke

Om fortjeneste ved salg af bitcoins er skattepligtig.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 18/08-2021 i sag BS-19699/2020-VLR, 15. afd.


Mandag den 20. marts 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-17439/2022-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Henrik Rahbek
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Mattias Chor

Om fortjeneste ved salg af bitcoins er skattepligtig.

Underinstans: Østre Landsret: Dom af 08/04-2022 i sag BS-43167/2020-OLR, 16. afd.

 

Tirsdag den 21. marts 2023


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 26/2021
Civil anke

Nets Denmark A/S (tidligere Nets Holding A/S)
v/Advokat Erik Kjær-Hansen
mod
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
v/Advokat Jacob Pinborg

Biintervenient til støtte for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen:
Foreningen for Dansk Internethandel
v/Advokat Erik Nyborg

Om bevis for urimelige pris- og avancevilkår og om gyldighed af
prispåbud.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 17/02-2021 i sag nr. 3693/13, 14. afd.


Onsdag den 29. marts 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 88/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Claus Allan Bonnez, beskikket

Om tiltaltes deltagelse i hovedforhandling via videolink i sag med
påstand om udvisning.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 01/03-2022 i sag nr. 2508/21, 9. afd.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-8954/2022-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Flemming Heegaard
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Mattias Chor

og

Sag BS-8957/2022-HJR
Civil anke

B
v/Advokat Flemming Heegaard
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Mattias Chor

og

Sag BS-8964/2022-HJR
Civil anke

C
v/Advokat Flemming Heegaard
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Mattias Chor

Om tidspunktet for beskatning af kursgevinst realiseret af kommanditister.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 03/11-2021 i sagerne BS-200/2021-OLR, BS-194/2021-OLR og BS-199/2021-OLR, 22. afd.

 

April 2023

Mandag den 3. april 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-27786/2022-HJR
Civil anke

Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring
v/Advokat Nicolai Mailund Clan
mod
E
v/Advokat Malou Ehmer

Om skade på cyklist må anses for forvoldt af et ukendt motordrevet køretøj, således at garantifond skal betale erstatning.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 24. november 2021 i sag BS-47397/2020-OLR, 15. afd.


Tirsdag den 11. april 2023


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-26317/2022-HJR
Civil anke

Landbrug og Fødevarer F.m.b.A som mandatar for
A
v/Advokat René Offersen
mod
Miljø- og Fødevareklagenævnet
v/Advokat Louise Solvang Rasmussen

Om fastsættelse af frist for overholdelse af krav om totaldeposition for ammoniak ved revurderingen af et husdyrbrugs miljøgodkendelse.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 28. juni 2022 i sag BS-42958/2021-VLR, 3. afd.

 

Mandag den 17. april 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 116/2021
Civil anke

Takeda A/S under frivillig likvidation (tidligere Nycomed A/S)
v/Advokat Lasse Esbjerg Christensen
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Søren Horsbøl Jensen

Underinstans Østre Landsret: Dom af 25. november 2021 i sag nr. 2942/12, 13. afd.

og

Sag 117/2021
Civil anke

NTC Parent S.a.r.l.
v/Advokat Arne Møllin Ottosen
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Søren Horsbøl Jensen

Underinstans Østre Landsret: Dom af 25. november 2021 i sag nr. 171/13, 13. afd.

Begge sager om indeholdelse af kildeskat af renter betalt til udenlandsk
moderselskab ("beneficial owner").


Onsdag den 19. april 2023


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-19349/2022-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Bent Ramskov Laursen
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Mattias Chor

Om beløb overført af selvstændigt erhvervsdrivende skal anses for hævet i medfør af virksomhedsskatteloven og dermed medregnes ved opgørelsen af personlig indkomst.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 22. april 2022 i sag BS-16014/2020-OLR, 20. afd.

 

Mandag den 24. april 2023


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 211/2018
Civil anke

Brahetrolleborg Skov- og Landbrug v/godsejer Catharina Reventlow-Mourier
v/Advokat Henrik Frederik Dichman
mod
Miljøministeriet v/Miljøstyrelsen
v/Advokat Britta Moll Bown

Om erstatning for indgreb efter skovloven.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 26. oktober 2018 i sag nr. 1819/17, 2. afd.

Sidst opdateret: 02. december 2022