Gå til sidens indhold

Højesteret

Højesteret

En foreløbig oversigt over de sager, hvor der er fastsat en dato for offentlig hovedforhandling samt andre offentlige retsmøder

Her kan du se en foreløbig oversigt over de sager, hvor der er fastsat en dato for offentlig hovedforhandling og andre offentlige retsmøder.

De dommere, der medvirker i sagen, angives på retslisten senest en uge inden hovedforhandlingen. Dommerbesætningen kan dog være ændret, uden at det er angivet på retslisten.

Bemærk, at tidspunktet for domsafsigelsen først kendes ved hovedforhandlingens afslutning og i reglen finder sted kl. 12.00 en uge efter hovedforhandlingen.

Retslisternes indhold er i overensstemmelse med de henstillinger, som Domstolsstyrelsen har givet efter drøftelse med Datatilsynet.

Det betyder, at parter i nogle sager - f.eks. straffesager - er anonymiserede. Sager af familieretlig karakter offentliggøres ikke på retslisten, da de foregår for lukkede døre, men afgørelserne offentliggøres i anonymiseret form.

Retslisterne udarbejdes flere måneder forud, hvorfor ikke alle efterfølgende ændringer fremgår.

 

Foreløbige retslister

Marts 2023

Onsdag den 1. marts 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-41984/2021-HJR
Civil anke

A, B og C
v/Advokat Jan Steen Hansen for alle
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Steffen Sværke

Biintervenienter til støtte for appellanterne:
D-M
v/Advokat Svend Erik Holm for alle

Dommere: Hanne Schmidt, Jan Schans Christensen, Kristian Korfits Nielsen, Rikke Foersom og Søren Højgaard Mørup.

Om beskatning af kursgevinst for kommanditister ved gældseftergivelse i kommanditselskab.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 08/10-2021 i sag BS-22622/2020-OLR, 5. afd.

Dommen afsiges den 8. marts 2023 kl. 12.00.


Mandag den 6. marts 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-12284/2022-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Jan Schøtt-Petersen
mod
Ejerlejlighedsforeningen Sankt Thomas matr. nr. 51 t af Frederiksberg, Frederiksberg Allé 26, Sankt Thomas Allé 1, 3, 5a, 7 og 9
v/Advokat Henrik Høpner

Dommere: Hanne Schmidt, Kristian Korfits Nielsen, Rikke Foersom, Søren Højgaard Mørup og Peter Mørk Thomsen.

Om ret til at sammenlægge ejerlejlighed med loftsrum.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 08/06-2021 i sag S-48070/2019-OLR, 5. afd.

Dommen afsiges den 14. marts 2023 kl. 12.00.


Torsdag den 9. marts 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 85/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Casper Andreasen, beskikket

Dommere: Hanne Schmidt, Jan Schans Christensen, Kristian Korfits Nielsen, Søren Højgaard Mørup og Julie Arnth Jørgensen.

Om pligt til at overgive kørekort til politiet i forbindelse med kontrol.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 08/06-2022 i sag nr. 1471/21, 14. afd.

Dommen afsiges den 16. marts 2023 kl. 12.00.


Mandag den 13. marts 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-50856/2020-HJR
Civil anke

Anne Black ApS
v/Advokat Johan Løje
mod
Salling Group A/S
v/Advokat Claus Barrett Christiansen

Biintervenient til støtte for Anne Black ApS:
Dansk Industri
v/Advokat Kim Haggren

Biintervenient til støtte for Salling Group A/S:
Dansk Erhverv
v/Advokat Lars Alexander Borke

og

Sag BS-50859/2020-HJR
Civil anke

Anne Black ApS
v/Advokat Johan Løje
mod
Ronald A/S
v/Advokat Thorbjørn Swanstrøm

Biintervenient til støtte for Anne Black ApS:
Dansk Industri
v/Advokat Kim Haggren

Biintervenient til støtte for Ronald A/S:
Dansk Erhverv
v/Advokat Lars Alexander Borke

Dommere: Lars Hjortnæs, Jan Schans Christensen, Anne Louise Bormann, Ole Hasselgaard og Peter Mørk Thomsen. 

Om erstatning for krænkelse af ophavsret til design.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 11/06-2020 i sagerne BS-48928/2019-OLR og BS-26692/2019-OLR, 10 afd.

Dommen afsiges den 22. marts 2023 kl. 12.00.

2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-23360/2022-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Christian Dahlager, beskikket
mod
Udlændinge- og Integrationsministeriet
v/Advokat Søren Horsbøl Jensen

Dommere: Poul Dahl Jensen, Hanne Schmidt, Oliver Talevski, Jørgen Steen Sørensen og Søren Højgaard Mørup.

Om fratagelse af dansk indfødsret.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 24/05-2022 i sag BS-36662/2020-OLR, 6. afd.

Dommen afsiges den 22. marts 2023 kl. 12.00.


Tirsdag den 14. marts 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sagerne BS-50856/2020-HJR og BS-50859/2020-HJR, fortsat

 

Onsdag den 15. marts 2023


Bevisoptagelse
Kæremålssalen

Kl. 09.30

Sag BS-50048/2022-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Anders Valentiner-Branth
vs.
Danske Bank A/S
v/Advokat Anne Buhl Bjelke

Om forkortelse af løbetiden for og forrentning af pristalsreguleret alderdomsforsikring i form af indekskontrakter.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 7. november 2022 i sag BS-33331/2020-OLR, 9. afd.


Fredag den 17. marts 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-32180/2021-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Frank Henrik Børresen Jørgensen
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Steffen Sværke

Dommere: Jens Peter Christensen, Michael Rekling, Lars Hjortnæs, Jan Schans Christensen, Anne Louise Bormann, Ole Hasselgaard og Rikke Foersom.

Om fortjeneste ved salg af bitcoins er skattepligtig.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 18/08-2021 i sag BS-19699/2020-VLR, 15. afd.

Dommen afsiges den 30. marts 2023 kl. 12.00.


Mandag den 20. marts 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-17439/2022-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Henrik Rahbek
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Mattias Chor

Dommere: Jens Peter Christensen, Michael Rekling, Lars Hjortnæs, Jan Schans Christensen, Anne Louise Bormann, Ole Hasselgaard og Rikke Foersom.

Om fortjeneste ved salg af bitcoins er skattepligtig.

Underinstans: Østre Landsret: Dom af 08/04-2022 i sag BS-43167/2020-OLR, 16. afd.

Dommen afsiges den 30. marts 2023 kl. 12.00.

 

Tirsdag den 21. marts 2023


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 26/2021
Civil anke

Nets Denmark A/S (tidligere Nets Holding A/S)
v/Advokat Erik Kjær-Hansen
mod
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
v/Advokat Jacob Pinborg

Biintervenient til støtte for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen:
Foreningen for Dansk Internethandel
v/Advokat Erik Nyborg

Dommere: Poul Dahl Jensen, Hanne Schmidt, Kristian Korfits Nielsen, Jørgen Steen Sørensen og Søren Højgaard Mørup.

Om bevis for urimelige pris- og avancevilkår og om gyldighed af prispåbud.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 17/02-2021 i sag nr. 3693/13, 14. afd.

Dommen afsiges den 4. april 2023 kl. 12.00.

 

Onsdag den 29. marts 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 88/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Claus Allan Bonnez, beskikket

Dommere: Jens Peter Christensen, Michael Rekling, Lars Hjortnæs, Jan Schans Christensen og Peter Mørk Thomsen.

Om tiltaltes deltagelse i hovedforhandling via videolink i sag med påstand om udvisning.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 01/03-2022 i sag nr. 2508/21, 9. afd.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-8954/2022-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Flemming Heegaard
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Mattias Chor

og

Sag BS-8957/2022-HJR
Civil anke

B
v/Advokat Flemming Heegaard
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Mattias Chor

og

Sag BS-8964/2022-HJR
Civil anke

C
v/Advokat Flemming Heegaard
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Mattias Chor

Dommere: Poul Dahl Jensen, Hanne Schmidt, Oliver Talevski, Kristian Korfits Nielsen og Julie Arnth Jørgensen.

Om tidspunktet for beskatning af kursgevinst realiseret af kommanditister.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 03/11-2021 i sagerne BS-200/2021-OLR, BS-194/2021-OLR og BS-199/2021-OLR, 22. afd.

 

April 2023

Mandag den 3. april 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-27786/2022-HJR
Civil anke

Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring
v/Advokat Nicolai Mailund Clan
mod
E
v/Advokat Malou Ehmer

Dommere: Jens Peter Christensen, Lars Hjortnæs, Kristian Korfits Nielsen, Ole Hasselgaard og Rikke Foersom.

Om skade på cyklist må anses for forvoldt af et ukendt motordrevet køretøj, således at garantifond skal betale erstatning.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 24. november 2021 i sag BS-47397/2020-OLR, 15. afd.


Tirsdag den 11. april 2023


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-26317/2022-HJR
Civil anke

Landbrug og Fødevarer F.m.b.A som mandatar for
A
v/Advokat René Offersen
mod
Miljø- og Fødevareklagenævnet
v/Advokat Louise Solvang Rasmussen

Dommere: Hanne Schmidt, Oliver Talevski, Kurt Rasmussen, Jørgen Steen Sørensen og Julie Arnth Jørgensen.

Om fastsættelse af frist for overholdelse af krav om totaldeposition for ammoniak ved revurderingen af et husdyrbrugs miljøgodkendelse.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 28. juni 2022 i sag BS-42958/2021-VLR, 3. afd.

 

Mandag den 17. april 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 116/2021
Civil anke

Takeda A/S under frivillig likvidation (tidligere Nycomed A/S)
v/Advokat Lasse Esbjerg Christensen
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Søren Horsbøl Jensen

Underinstans Østre Landsret: Dom af 25. november 2021 i sag nr. 2942/12, 13. afd.

og

Sag 117/2021
Civil anke

NTC Parent S.a.r.l.
v/Advokat Arne Møllin Ottosen
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Søren Horsbøl Jensen

Dommere: Jens Peter Christensen, Vibeke Rønne, Michael Rekling, Lars Hjortnæs, Jan Schans Christensen, Ole Hasselgaard og Rikke Foersom.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 25. november 2021 i sag nr. 171/13, 13. afd.

Begge sager om indeholdelse af kildeskat af renter betalt til udenlandsk
moderselskab ("beneficial owner").

 

Tirsdag den 18. april 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 116/2021 og 117/2021, fortsat


Onsdag den 19. april 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 116/2021 og 117/2021, fortsat


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-19349/2022-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Bent Ramskov Laursen
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Mattias Chor

Dommere: Hanne Schmidt, Oliver Talevski, Kristian Korfits Nielsen, Jørgen Steen Sørensen og Julie Arnth Jørgensen.

Om beløb overført af selvstændigt erhvervsdrivende skal anses for hævet i medfør af virksomhedsskatteloven og dermed medregnes ved opgørelsen af personlig indkomst.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 22. april 2022 i sag BS-16014/2020-OLR, 20. afd.

 

Torsdag den 20. april 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 116/2021 og 117/2021, fortsat

 

Mandag den 24. april 2023


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 211/2018
Civil anke

Brahetrolleborg Skov- og Landbrug v/godsejer Catharina Reventlow-Mourier
v/Advokat Henrik Frederik Dichman
mod
Miljøministeriet v/Miljøstyrelsen
v/Advokat Britta Moll Bown

Dommere: Poul Dahl Jensen, Hanne Schmidt, Oliver Talevski, Kurt Rasmussen, Kristian Korfits Nielsen, Jørgen Steen Sørensen og Søren Højgaard Mørup.

Om erstatning for indgreb efter skovloven.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 26. oktober 2018 i sag nr. 1819/17, 2. afd.

 

Tirsdag den 25. april 2023


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 211/2018, fortsat

Maj 2023

Mandag den 1. maj 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-22150/2022-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Martin Bekker Henrichsen
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Bodil Marie Søes Petersen

Om lempelse af beskatning af vederlag efter ligningsloven eller efter dobbeltbeskatningsoverenskomst med Kina.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 30. maj 2022 i sag BS-49382/2020-OLR, 13. afd.

 

Tirsdag den 2. maj 2023


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 93/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Erbil Gökhan Edge Kaya, beskikket

Om straf og udvisning i sag om organiseret handel med kokain.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 30. marts 2022 i sag nr. 1207/21, 11. afd.

 

Torsdag den 4. maj 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-5643/2022-HJR
Civil anke

Tromborg ApS
v/Advokat Peter Schradieck
mod
MW Production ApS
v/Advokat Thomas Weitemeyer

Om ejerskab til virksomhed.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 6. september 2021 i sag BS-33179/2020-OLR, 18. afd.

 

Onsdag den 10. maj 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-24506/2022-HJR
Civil anke

Tom Jensen,
ansvarshavende chefredaktør, Berlingske
v/Advokat Martin Dahl Pedersen
mod
Billedhuggeren Edvard Eriksens Arvinger I/S
v/ Alice K. Eriksen
v/Advokat Frank Henrik Børresen Jørgensen

Biintervenient til støtte for appellanten:
Danske Medier
v/Advokat Martin Dahl Pedersen

Om udstrækningen af ophavsret til Den Lille Havfrue.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 9. februar 2022 i sag BS-47536/2020-OLR, 10. afd.

 

Torsdag den 11. maj 2023


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-27519/2022-HJR
Civil anke

Kristelig Fagforening som mandatar for A
v/Advokat Carl Søndergaard Madsen
mod
Top-Toy A/S under konkurs
v/Advokat Morten Langer

og

Sag BS-27525/2022-HJR
Civil anke

Kristelig Fagforening som mandatar for B
v/Advokat Carl Søndergaard Madsen
mod
Top-Toy A/S under konkurs
v/Advokat Morten Langer

og

Sag BS-27728/2022-HJR
Civil anke

Ledernes Hovedorganisation som mandatar for C
v/Advokat Sophie Becher
mod
Top-Toy A/S under konkurs
v/Advokat Morten Langer

Om status i konkursordenen for medarbejderes krav på fastholdelsesbonus, når konkursboet er indtrådt i ansættelsesaftalerne.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 8. november 2021 i sagerne BS-41265/2020-OLR, BS-41244/2020-OLR og BS-41981/2020-OLR, 3. afd.

 

Tirsdag den 23. maj 2023


Bevisoptagelse
Kæremålssalen

Kl. 09.30

Sag BS-20331/2022-HJR
Civil anke

Skatteforvaltningen
v/Advokat Boris Frederiksen og advokat Steffen Sværke
mod
Bech-Bruun I/S
v/Advokat Ole Spiermann og advokat Jakob Lentz

Om rådgivers ansvar for medvirken til klients bedrageri over for skattemyndighederne.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 28. april 2022 i sag BS-26436/2020-OLR, 12. afd.

 

Onsdag den 24. maj 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-16684/2022-HJR
Civil anke

A m.fl.
v/Advokat Sverri Dahl, beskikket for alle
mod
Miljø- og Fødevareklagenævnet
v/Advokat Britta Moll Bown

Biintervenient til støtte for Miljø- og Fødevareklagenævnet:
HOFOR Vand København A/S og DANVA
v/Advokat Kim Trenskow

Om gyldigheden af forbud mod anvendelse, håndtering og opbevaring af plantebeskyttelsesmidler på ejendomme i område med drikkevandsboring.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 1. april 2022 i sag BS-35231/2018-OLR, 19. afd.


Bevisoptagelse
Kæremålssalen

Kl. 09.30

Sag BS-20331/2022-HJR, fortsat

Tirsdag den 30. maj 2023


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-27456/2021-HJR, fortsat
Civil anke

Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge
v/Advokat Kenneth Bodén Andersen
mod
Topdanmark Forsikring A/S
v/Advokat Nicolai Mailund Clan

Om ansvar for ulykke indtrådt under brandslukning skal dækkes af erhvervsansvarsforsikring eller motoransvarsforsikring.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 18. juni 2021 i sag BS-1626/2020-OLR, 18. afd.

Juni 2023

Tirsdag den 6. juni 2023


1. afdeling

Kl. 09.00

Sag 24/2022
Civil anke

A
v/Advokat Jakob Blicher Ravnsbo
mod
Saxo Bank A/S
v/Advokat Frank Bøggild

Biintervenienter til støtte for appellanten
T-Power Consulting S.á.r.l.
BH-Power Kft.
Dematech Kft.
v/Advokat Morten Boe Jakobsen for alle

Underinstans Østre Landsret: Dom af 17. juni 2021 i sag nr. 2060/17, 10. afd.

og

Sag 38/2022
Civil anke

B
v/Advokat Jakob Blicher Ravnsbo
mod
Saxo Bank A/S
v/Advokat Frank Bøggild

Underinstans Østre Landsret: Dom af 17. juni 2021 i sag nr. 2061/17, 10. afd.

og

Sag 39/2022,
Civil anke

Sanwill Holding S.A.
v/Advokat Jakob Blicher Ravnsbo
mod
Saxo Bank A/S
v/Advokat Frank Bøggild

Underinstans Østre Landsret: Dom af 17. juni 2021 i sag nr. 2062/17, 10. afd.

Om korrektion af afregningspris for valutahandler.

 

Tirsdag den 13. juni 2023


1. afdeling

Kl. 09.00

Sag 3/2023
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Carsten Hove

Om flagning med det amerikanske nationalflag er strafbart.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 7. november 2022 i sag nr. 2452/21, 10. afd.

 

Onsdag den 14. juni 2023


2. afdeling

Kl. 09.00

Sag BS-28500/2022-HJR
Civil anke

A
og
B
v/Advokat Bjarne Skøtt Jensen for begge
mod
C
og
D
v/Advokat Esben Joakim de Meza Skjernov for begge

Om ejendomshævd i skel.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 29. november 2021 i sag BS-13523/2021-OLR, 25. afd.

 

Tirsdag den 20. juni 2023


1. afdeling

Kl. 09.00

Sag BS-32481/2022-HJR
Civil anke

Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A
v/Advokat Paw Bladt Fruerlund, beskikket
mod
Assens Kommune
v/Advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen

Biintervenient til støtte for appellanten
Danmarks Lærerforening
v/Advokat Henrik Karl Nielsen

Biintervenient til støtte for indstævnte
Kommunernes Landsforening
v/Advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen

Om forlig indgået af faglig organisation afskærer arbejdstager fra at fremsætte krav efter forskelsbehandlingsloven.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 12. januar 2022 i sag BS-12117/2020-OLR, 4. afd.

 

Fredag den 23. juni 2023


2. afdeling

Kl. 09.00

Sag 34/2022
Civil anke

Heavy Transport Holding Denmark ApS
v/Advokat Lasse Esbjerg Christensen
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Søren Horsbøl Jensen

Om beskatning af udbytte fra dansk selskab til moderselskab i
Luxembourg ("beneficial owner").

Underinstans Østre Landsret: Dom af 31. marts 2022 i sag nr. 721/13, 10. afd.

 

Tirsdag den 27. juni 2023


1. afdeling

Kl. 09.00

Sag BS-16684/2022-HJR
Civil anke

A, B, C, D og E
v/advokat Sverri Dahl, beskikket
mod
Miljø- og Fødevareklagenævnet
v/Advokat Britta Moll Bown

Biintervenient til støtte for Indstævnte
HOFOR Vand København A/S og DANVA
v/Advokat Kim Trenskow for begge

Om gyldigheden af forbud mod anvendelse, håndtering og opbevaring af plantebeskyttelsesmidler på ejendomme i område med drikkevandsboring.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 1. april 2022 i sag BS-35231/2018-OLR, 19. afd.

Sidst opdateret: 23. marts 2023