Gå til sidens indhold

Højesteret

Højesteret

En foreløbig oversigt over de sager, hvor der er fastsat en dato for offentlig hovedforhandling samt andre offentlige retsmøder

Her kan du se en foreløbig oversigt over de sager, hvor der er fastsat en dato for offentlig hovedforhandling og andre offentlige retsmøder.

De dommere, der medvirker i sagen, angives på retslisten senest en uge inden hovedforhandlingen. Dommerbesætningen kan dog være ændret, uden at det er angivet på retslisten.

Bemærk, at tidspunktet for domsafsigelsen først kendes ved hovedforhandlingens afslutning og i reglen finder sted kl. 12.00 en uge efter hovedforhandlingen.

Retslisternes indhold er i overensstemmelse med de henstillinger, som Domstolsstyrelsen har givet efter drøftelse med Datatilsynet.

Det betyder, at parter i nogle sager - f.eks. straffesager - er anonymiserede. Sager af familieretlig karakter offentliggøres ikke på retslisten, da de foregår for lukkede døre, men afgørelserne offentliggøres i anonymiseret form.

Retslisterne udarbejdes flere måneder forud, hvorfor ikke alle efterfølgende ændringer fremgår.

 

Foreløbige retslister

Juni 2022

Onsdag den 1. juni 2022


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 64/2021
Civil anke

Kommune Kujalleq
v/Advokat Søren Skjerbek
mod
IMAK som mandatar for A
v/Advokat Britta Keldsen

Dommere: Poul Dahl Jensen, Jens Peter Christensen, Hanne Schmidt, Anne Louise Bormann og Rikke Foersom.

Om afskedigelse af sygemeldt medarbejder i Grønland efter dennes flytning til Danmark var saglig.

Underinstans Grønlands Landsret: Dom af 05/10-2020 i sag nr. 8/20.

Dommen afsiges den 8. juni 2022 kl. 12:00.

 

Torsdag den 2. juni 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 17/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Karoline Døssing Normann, beskikket

Dommere: Henrik Waaben, Michael Rekling, Lars Hjortnæs, Kurt Rasmussen og Søren Højgaard Mørup.

Om besiddelse af papir med Loyal To Familia-kendetegn på et tidspunkt, hvor foreningen administrativt og foreløbigt var forbudt.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 24/06-2021 i sag nr. 3382/19, 10. afd.

Dommen afsiges den 9. juni 2022 kl. 12:00.

 

Tirsdag den 7. juni 2022


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-25262/2021-HJR
Civil anke

Kriminalforsorgen
v/Advokat Paw Bladt Fruerlund
mod
T
v/Advokat Claus Allan Bonnez, beskikket

og

Sag BS-25448/2021-HJR
Civil anke

T
v/Advokat Claus Allan Bonnez, beskikket
mod
Kriminalforsorgen
v/Advokat Paw Bladt Fruerlund

Dommere: Jens Peter Christensen, Oliver Talevski, Anne Louise Bormann, Kristian Korfits Nielsen og Rikke Foersom.

Om visitation mv. for at imødegå ulovlig kommunikation under frihedsberøvelse var i strid med EMRK.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 02/12-2020 i sag BS-49689/2019-VLR, 8. afd.

Dommen afsiges den 22. juni 2022 kl. 12:00.

 

Torsdag den 9. juni 2022


Kæremålssalen

Bevisoptagelse

Kl. 09:30

Sag BS-22171/2021-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Eduardo Panzeri Vistisen
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Steffen Sværke

og

Sag BS-22176/2021-HJR
Civil anke

X Holding ApS
og
Y & Søn ApS
v/Advokat Eduardo Panzeri Vistisen for begge
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Steffen Sværke
Om maskeret udlodning og transfer pricing.

Underinstans Østre Landsret: Domme af 12/05-2021 i sagerne BS-22887/2018-OLR og BS-2081/2019-OLR, 8. afd.

 

Fredag den 10. juni 2022


Kæremålssalen

Bevisoptagelse

Kl. 09:30

Sagerne BS-22171/2021-HJR og BS-22176/2021-HJR, fortsat

 

Onsdag den 15. juni 2022


1. afdeling
Sagen gennemføres på Færøerne på Hilton Garden Inn, Staravegur 13, FO-100 Torshavn

Kl. 13:00

Sag 3/2022
Civil anke

TAKS
v/Advokat Steffen Sværke
mod
Boet efter A v/ bobestyrer
v/Advokat Christian Fribjart Andreasen

Dommere: Thomas Rørdam, Vibeke Rønne, Michael Rekling, Lars Hjortnæs, Anne Louise Bormann, Kristian Korfits Nielsen og Ole Hasselgaard.

Om udpantningsret på Færøerne for dansk skattekrav.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 02/09-2021 i sag nr. 775/20, 5. afd.

Dommen afsiges i København den 22. juni 2022 kl. 12:00 (kl. 11.00 færøsk tid).

 

Torsdag den 16. juni 2022


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 11/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Peter Secher, beskikket

Dommere: Henrik Waaben, Hanne Schmidt, Oliver Talevski, Kurt Rasmussen og Søren Højgaard Mørup.

Om fastsættelse af fælles- og tillægsstraf med en kombinationsdom ved domsfældelse for trussel om vold mod fængselsbetjent.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 24/06-2021 i sag nr. 2244/20, 22. afd.

Dommen afsiges den 23. juni 2022 kl. 12:00.

 

Tirsdag den 21. juni 2022


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-32987/2021-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Janus Fürst, beskikket
mod
B
v/Advokat Per Nielsen

Dommere: Poul Dahl Jensen, Jens Peter Christensen, Hanne Schmidt, Kristian Korfits Nielsen og Rikke Foersom. 

Om erstatning for mangler ved andelsbolig.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 08/02-2021 i sag BS-53307/2019-VLR, 10. afd.

Dommen afsiges den 28. juni 2022 kl. 12:00.

Juli 2022

Ingen offentlige hovedforhandlinger i juli.

August 2022

Fredag den 12. august 2022


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-27896/2021-HJR
Civil anke

Enemærke & Petersen A/S
v/Advokat Carsten Led-Jensen
mod
Selskabet af 30. august 2002 A/S
v/Advokat Jan Presfeldt

Om erstatningsansvar for anvendelse af MgO-spærreplader til byggeri.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 23-06-2021 i sag BS-14245/2019-OLR, 8. afd.


Mandag den 22. august 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-26376/2021-HJR
Civil anke

A, B, C og D
v/Advokat Ole Spiermann for alle
mod
Advokatnævnet
v/Advokat Martin Simonsen

Biintervenient til støtte for Advokatnævnet:
Skatteministeriet
v/Advokat Boris K. Frederiksen og advokat Steffen Sværke

og

Sag BS-26377/2021-HJR
Civil anke

E Advokatselskab,
A, B, C og D
v/Advokat Ole Spiermann for alle
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Boris K. Frederiksen og advokat Steffen Sværke

Om inhabilitet, tilsidesættelse af god advokatskik og fortabelse af salær.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 23-06-2021 i sagerne BS-57859/2019-OLR og BS-10276/2020-OLR, 24. afd.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-30246/2021-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Leo Jantzen
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Sune Riisgaard

Om beskatning af eneaktionærs løbende hævninger på mellemregningskonto.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 26-07-2021 i sag BS-50151/2019-VLR, 12. afd.

 

Tirsdag den 23. august 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sagerne BS-26376/2021-HJR og BS-26377/2021-HJR, fortsat

 

Onsdag den 24. august 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sagerne BS-26376/2021-HJR og BS-26377/2021-HJR, fortsat

 

Mandag den 29. august 2022


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-31220/2021-HJR
Civil anke

Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A
v/Advokat Paw Bladt Fruerlund, beskikket
mod
Techcollege S/I
v/Advokat Lise Høy Falsner

Biintervenient for Ligebehandlingsnævnet:
Fagbevægelsens Hovedorganisation
v/Advokat Rune Asmussen

Biintervenienter for Techcollege S/I:
Dansk Arbejdsgiverforening
v/Advokat Tine Benedikte Skyum
og
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
v/Advokat Lise Høy Falsner

Om der er sket forskelsbehandling på grund af tro ved arbejdsgivers pålæg om at arbejde en lørdag

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 23-07-2021 i sag BS-54115/2019-VLR, 10. afd.

 

Tirsdag den 30. august 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-26753/2021-HJR
Civil anke

2B – Bedst og Billigst som mandatar for A
v/Advokat Ulrik Odgaard-Mogensen
mod
IFS Randers
v/Advokat Helene Amsinck

Om afskedigelse af handicappet medarbejder var i strid med ligebehandlingsloven og om flekslønstilskud i givet fald skal indgå ved beregning af godtgørelse.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 15-06-2021 i sag BS-19416/2020-VLR, 1. afd.

 

September 2022

Fredag den 2. september 2022

1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 113/2021
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T1
v/Advokat Michael Lindquist, beskikket

Underinstans Østre Landsret: Dom af 06/07-2021 i sag nr. 589/21, 16. afd.

og

Sag 114/2021
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T2
v/Advokat Henrik Stagetorn, beskikket

Underinstans Østre Landsret: Dom af 11/06-2021 i sag nr. 3376/20, 5. afd.

Om straffastsættelse for svindel med Covid-19-hjælpepakker.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-27157/2021-HJR
Civil anke

COBO VII A Kommanditaktieselskab
v/Advokat Anne Louise Husen
mod
L1
og
L2
v/Advokat Jakob Brandgård Busse for begge

Om vilkår i lejemål er mere byrdefulde end i andre lejemål i den pågældende ejendom.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 22/10-2020 i sag BS-43585/2019-OLR, 23. afd.

 

Onsdag den 7. september 2022

 

1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 45/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket

Om våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder i
forbindelse med militær tjeneste.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 27/01-2022 i sag nr. 2152/21, 13. afd.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 37/2022
Straffe anke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Jesper Storm Thygesen, beskikket

Om udvisning af tyrkisk statsborger i forbindelse med dom for
ulovlig våbenbesiddelse.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 07/12-2021 i sag nr. 1389/21, 16. afd.

 

Mandag den 12. september 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-48271/2021-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Anne Katrine Bay, beskikket
mod
Ankenævnet for Patienterstatningen
v/Advokat Sanne H. Christensen

Om anmeldelse af krav om patienterstatning var rettidigt.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 23/03-2021 i sag BS-28598/2019-VLR, 2. afd.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-16807/2022-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Christian Dahlager, beskikket
mod
Udlændinge- og Integrationsministeriet
v/Advokat Søren Horsbøl Jensen

Om fratagelse af indfødsret.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 11-04- 2022 i sag BS-14103/2020-OLR, 6. afd.

 

Tirsdag den 13. september 2022


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-16807/2021-HJR, fortsat

 

Mandag den 19. september 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-18076/2021-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Lotte Calundann Noer
mod
Hovedstadens Letbane I/S
v/Advokat Jacob Caroc Schall Holberg

Om gyldigheden af beslutning om midlertidig ekspropriation.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 12/04-2021 i sag BS-35322/2019-OLR, 3. afd.

 

Mandag den 26. september 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 33/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Eddie Omar Rosenberg Khawaja, beskikket

Om udvisning for straffrihed.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 02/09-2021 i sag nr. 224/21, 19. afd.

 

Onsdag den 28. september 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-28670/2021-HJR
Civil anke

British American Tobacco (Supply Chain WE) Ltd
v/Advokat Jakob Rosing
mod
HDI-Gerling Verzekeringen N.V.
v/Advokat Johannes Grove Nielsen

Om erstatningsansvar for forsvundet gods under godstransport.

Underinstans: Østre Landsret: Dom af 11/01-2021 i sag BS-57450/2019-OLR, 21. afd.

Oktober 2022

Mandag den 10. oktober 2022


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-27777/2021-HJR
Civil anke

Boet efter A og B-F
v/Advokat Svend Erik Holm for alle
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Steffen Sværke

Om værdiansættelse af fast ejendom efter 15 %-reglen i værdiansættelsescirkulæret, når ejendommen straks videresælges.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 23-06-2021 i sag nr. BS-4970/2020-VLR, 6. afd.

 

Torsdag den 13. oktober 2022


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 42/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T1
v/Advokat Kristian Qvist Krüger, beskikket
T2
v/Advokat Daniel Rosenkilde Larsen, beskikket

Om karakteren af et hjemmerøveri samt strafudmåling.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 12-01-2022 i sag nr. 1650/21, 11. afd.

 

Tirsdag den 18. oktober 2022


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-20214/2021-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Claus Allan Bonnez
mod
Region Syddanmark
v/Advokat Finn Schwarz

Om lovligheden af tvangsfiksering i psykiatrien og om erstatning.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 6-10-2020 i sag nr. BS-42615/2019-OLR, 14. afd.

 

Torsdag den 20. oktober 2022


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-34555/2020-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Thomas Stigaard Hansen, beskikket
mod
Ankenævnet for Patienterstatningen
v/Advokat Casper Christiansen

Om konservativ behandling udgør en behandlingsmetode- eller teknik efter lov om klage- og erstatningsadgang i sundhedsvæsenet § 20, stk. 1, nr. 3.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 10-03-2020 i sag nr. BS-26380/2019-OLR, 24. afd.

 

Mandag den 24. oktober 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-28860/2021-HJR
Civil anke

Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje (KA Pleje) som mandatar for
Blæksprutten ApS
v/Advokat Nikolaj Nikolajsen
mod
Brønderslev Kommune
v/Advokat Jacob Pinborg

Om afregningspris for hjemmepleje omfattet af ordning om frit valg.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 05-07-2021 i sag nr. BS-3786/2020-VLR, 8. afd.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-22171/2021-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Eduardo Panzeri Vistisen
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Steffen Sværke

og

Sag BS-22176/2021-HJR
Civil anke

X Holding ApS
og
Y & Søn ApS
v/Advokat Eduardo Panzeri Vistisen for begge
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Steffen Sværke

Om maskeret udlodning og transfer pricing.

Underinstans Østre Landsret: Domme af 12-05-2021 i sag nr. BS-22887/2018-OLR og sag nr. BS-2081/2019-OLR, 8. afd.

 

Tirsdag den 25. oktober 2022


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-22171/2021-HJR og sag BS-22176/2021-HJR, fortsat

 

Sidst opdateret: 21. juni 2022