Gå til sidens indhold

Højesteret

Højesteret

Dommer i Højesteret fra 2021

Født 3. april 1967, dommer i Højesteret fra 2021

Cand.jur. (Aarhus Universitet) 1993

Hovedhverv

Fuldmægtig i Justitsministeriet 1993-1996 og 1998-2001
Dommerfuldmægtig ved Retten i Roskilde 1997-1998
Studieophold ved universitetet i Montpellier, Frankrig, 2000
Kontorchef i Justitsministeriet 2001-2007
Konstitueret dommer i Østre Landsret 2005-2006
Lovråd i Justitsministeriet 2007-2008
Afdelingschef i Justitsministeriet 2008-2012
Rigsadvokat 2012-2018
Advokat i advokatfirmaet Nielsen Nørager 2018-2020

Andre hverv mv.

Formand for Advokatnævnet 2022-
Formand for Straffelovrådet 2023-
Forligsmand 2013-2018 
Domsredaktør ved Ugeskrift for Retsvæsen 2022-
Medlem af en række lovforberedende kommissioner, råd og udvalg
Ekstern censor ved Københavns Universitet
Medforfatter til artikler mv. om bl.a. forvaltningsretlige og strafferetlige spørgsmål

Sidst opdateret: 26. maj 2023