Gå til sidens indhold

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg

Her kan du se den aktuelle ekspeditions- og berammelsestid for forskellige typer sager ved Retten på Frederiksberg.

Berammelsestid er den tid, det forventes at vare, fra retten modtager sagen til første retsmøde, eller fra sagen er klar til berammelse, og indtil der kan afholdes retsmøde.
Her ser du den forventede berammelsestid i forskellige typer af sager ved Retten på Frederiksberg.

Berammelsestider ved Retten på Frederiksberg

Straffesager

 • Hastesager berammes inden for 2 måneder
 • Domsmands- og tilståelsessager berammes inden for 5 måneder
 • Færdsels- og bødesager berammes inden for 5 måneder

Civile sager

 • Første (telefon) møde: Berammelsestid 2-4 uger
 • Retten kan tilbyde tid til retsmægling inden for 4 uger
 • Hovedforhandling: Berammelsestid 6 måneder
 • Småsager:
  • Telefonmøder: Berammelsestid 3-6 uger efter modtagelse af svarskrift
  • Hovedforhandling: Berammes inden for 2 måneder

Dødsboer

 • Skifteretten sender brev til boets kontaktperson inden for 2 uger efter at have modtaget oplysning om dødsfaldet fra kirkekontoret
 • Ca. 4 måneder efter modtagelse af blanketter fra kontaktpersonen, sender skifteretten en skifteretsattest til boets kontaktperson
 • Skifteretten behandler regnskaber inden for ca. 4 måneder fra modtagelse
 • Skifteretten behandler spørgsmål og øvrige henvendelser inden for ca. 1 måned fra modtagelse

Familiesager

 • Forberedende telefonmøde: Berammelsestid 2-4 uger
 • Retten kan tilbyde tid til retsmægling inden for 4 uger
 • Hovedforhandling: Berammelsestid 5-7 uger
 • Tvangsfuldbyrdelse af samvær: Berammelsestid 4 uger

Fogedsager

 • Almindelige udlægssager: Berammelsestid 4 måneder 
 • Udsættelse af lejemål - udkørende: Berammelsestid 2 måneder
 • Tvangsauktioner: Berammelsestid 8 uger

Sidst opdateret: 15. september 2021