Gå til sidens indhold

Den første release fra Straffe- og skifteprogrammet er Skifteportalen, som tages i brug i fem pilotretter den 1. september 2022.

På den kommende skifteportal kan kreditorer og debitorer anmelde krav, tilgodehavender, registrere effektfortegnelser eller komme med forespørgsler i dødsboer.

Skifteportalen vil for sagsbehandleren i retten give et samlet overblik over krav, tilgodehavender, effektfortegnelser og forespørgsler i et dødsbo, ligesom Skifteportalen vil skabe overblik i dødsboet til fordel for boets kontaktperson og/eller bobestyrer. Skifteportalen vil også give et overblik over, hvilke krav, tilgodehavender, effektfortegnelser og forespørgsler man har anmeldt til det fremsøgte dødsbo.

Skifteportalen tages i brug den 1. september 2022 i fem pilotretter. Pilotretterne for Skifteportalen er Retten på Bornholm, Retten i Roskilde, Retten i Odense, Retten i Holstebro og Retten i Hjørring.

Skifteportalen bliver taget i brug i de øvrige byretter den 15. november 2022.

Se eksempler fra Skifteportalen

På Skifteportalen kan du anmelde et krav mv. på to måder - enten manuelt ved Skifteportalens intuitive brugerflade eller automatisk gennem en API-tilslutning til Skifteportalen.

Her kan du se forsiden af Skifteportalen, hvor man kan anmelde et krav

Her kan du se et eksempel på en kvittering fra Skifteportalen

Obs: Vær opmærksom på, at den endelige løsning understøtter, at man kan uploade bilag til sit krav. Denne funktion kan ikke ses på de to ovenstående eksempler. Ovenstående er foreløbige billeder på funktionaliteten. Den endelige løsning kan se anderledes ud.

API-tilslutning til Skifteportalen

For Skifteportalen (release 1) vil det være muligt for virksomheder at etablere en API-tilslutning, så krav, tilgodehavender, effektfortegnelser eller forespørgsler automatisk kan indberettes på Skifteportalen.

For at du som virksomhed kan forberede systemintegration til Skifteportalen, har Straffe- og skifteprogrammet udarbejdet foreløbige API-specifikationer. Der vil løbende blive tilføjet elementer til specifikationen.

Obs: Du skal have et tekstbehandlingsprogram for at åbne API-specifikationen.

API-specifikation for dødsbojournal

Denne API-specifikation dokumenterer, hvordan man finder dødsboer med tilhørende metadata. Yderligere dokumenteres funktionalitet som knytter sig til krav, tilgodehavender, effektfortegnelser og forespørgsler.

API-specifikationen for dødsbojournalen kan tilgås som tekstfil via dette link.

Opdateret den 4. maj 2022

API-specifikation for personopslag

Denne API-specifikation bruges til at slå personer op, som den ovenstående API-specifikation for dødsbojournalen refererer til.

API-specifikationen for personsøgning kan tilgås som tekstfil via dette link.

Opdateret den 4. maj 2022

Sådan fungerer API-tilslutning

Eksterne systemer, der skal kalde API’er til anmeldelse, skal først have et token, som hentes via et authentication-endpoint. Authentication-endpointet skal kaldes med to-vejs TLS med enten et virksomhedscertifikat (VOCES) eller et servercertifikat (tidligere kendt som FOCES-certifikat), samt den API-nøgle, der er registreret og aktiveret på forhånd i API-udviklerportalen.

Herefter kan anmelderen bruge API-endpoints til indberetning via en-vejs TLS. En bearer-token skal sendes med i en header og har begrænset levetid.

Hvis du som virksomhed ønsker at anmode om at etablere en API-tilslutning til Skifteportalen, kan du sende en anmodning til Straffe- og skifteprogrammet ved at udfylde en skabelon. Programmet vil opdatere siden med skabelonen snarest.

Straffe- og skifteprogrammet vil på baggrund af din anmodning vurdere, om virksomheden har et relevant formål med tilslutningen og fremsende de relevante oplysninger for at muliggøre tilslutningen.

Testmiljøer for Skifteportalen

Dette afsnit er relevant for dig, som er professionel, og som har brug for at teste din API-adgang til Skifteportalens testmiljø.

Ansøgning til at tilgå testmiljø

Hvis du er interesseret i at kunne gennemføre en test op imod Skifteportalens testmiljø, skal du udfylde en formular, som du skal sende til Straffe- og skifteprogrammet. 

Du kan finde formularen til ansøgning om adgang til API-test mod Skifteportalen via dette link

Retningslinjer for anvendelse af testmiljø
Herunder kan du finde vejledningen, der beskriver retningslinjerne for anvendelsen af det eksterne testmiljø.

Retningslinjerne er rettet mod dig, der anvender det eksterne testmiljø (test-minskiftesag.net) til afprøvning af konfigurationer og integrationer.

Du kan finde vores retningslinjer for anvendelse af eksternt testmiljø og vilkår for anvendelse af testmiljøet via dette link

Fejlblanket til fejl i testmiljø

Fejlblanketten kan anvendes til indberetning af fejl ved afprøvning af Skifteportalens API-testmiljø.

Hvis du oplever flere fejl, så udfyld venligst en separat blanket til hver. Fejlblanketten sendes til Straffe- og skifteprogrammet.

Du kan finde fejlblanketten til indberetning af fejl via dette link

Kom til fremvisning af Skifteportalen

Domstolsstyrelsen vil gerne invitere alle interesserede til fremvisning af den nye skifteportal til behandling af dødsbosager, som Straffe- og skifteprogrammet er ved at udvikle. Alle er som udgangspunkt velkomne til at deltage på møderne, der vil foregå via Microsoft Teams.

Domstolsstyrelsen afholder fem møder i 2022 med tre forskellige dagsordener. Du kan se en oversigt over de forskellige møder og dagsordner herunder og tilmelde dig det møde, du finder mest relevant.

1. Demonstration af den foreløbige skifteportal

Fremvisning af den foreløbige skifteportal med fokus på look and feel og forklaring af indhold i Skifteportalen. Mødet afholdes den 7. juni 2022 kl. 9:30- 12:00 på Teams.

2. Demonstration af den færdige skifteportal

Fremvisning af den endelige skifteportal med detaljeret gennemgang af funktionaliteten. Mødet afholdes den 17. august 2022 fra kl. 10:00 – 11:30 på Teams. 

3. Demonstration af færdig skifteportal med upload 

Fremvisning af den samlede skifteportal med fokus på upload-funktionalitet. Denne fremvisning afholdes før udrulning til pilotretterne.

Den 29. august kl. 9:30 – 12:00 på Teams

4. Demonstration af færdig skifteportal med upload

Fremvisninger af den samlede skifteportal med fokus på upload-funktionalitet. Disse to fremvisninger afholdes efter udrulning til pilotretterne, hvorfor der kan være små ændringer i systemet.

Den 2. november kl. 9:30-12:00 på Teams
Den 4. november kl. 12:30-14:00 på Teams

Tilmelding

Du tilmelder dig et eller flere af møderne ved at sende en mail med navn, e-mail, arbejdstitel og organisation til Straffe- og skifteprogrammets postkasse: straffeskifte@domstolsstyrelsen.dk. Skriv "Tilmelding til fremvisning" i emnefeltet. Husk at skrive, hvilket møde eller hvilke møder, du ønsker at deltage i. Herefter vil du modtage en invitation, hvorfra du kan tilgå mødet.

Du kan læse mere om fremvisningerne af Skifteportalen via denne nyhed på domstol.dk

Sidst opdateret: 25. maj 2022