Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

01 jul 2022

Procesbevillingsnævnet

Fremme af fogedsag og foretagelse af udlæg

Procesbevillingsnævnet har den 30. juni 2022 meddelt en borger tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 7. marts 2022 (B-818-21).

Sagen omhandler fogedrettens behandling af en fogedrekvisition indleveret af Tandskadeankenævnet vedrørende inddrivelse af sagsomkostninger, der blev pålagt en borger ved en tidligere retssag mellem Tandskadeankenævnet og borgeren.

Under sagens behandling afsagde fogedretten kendelse om, at fogedretten havde saglig kompetence til at behandle sagen, idet fogedretten ikke fandt, at inddrivelse skulle ske gennem restanceinddrivelsesmyndigheden (Gældsstyrelsen). Fogedrettens kendelse blev efterfølgende stadfæstet af landsretten ved en kendelse, der også behandlede andre spørgsmål. Procesbevillingsnævnet meddelte den 7. marts 2022 borgeren begrænset tilladelse til kære af landsrettens kendelse, således at tilladelsen blev begrænset til spørgsmålet om fogedrettens saglige kompetence. Sagen blev behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 21/24880.

Sideløbende hermed afsagde fogedretten kendelser om henholdsvis fremme af sagen til udlæg hos borgeren og foretagelse af udlæg. Landsretten stadfæstede kendelserne, og afviste en påstand fremsat af borgeren om erstatning og godtgørelse, idet spørgsmålet herom ikke var behandlet ved de påkærede kendelser. Landsretten pålagde borgeren at betale kæremålsomkostninger. Procesbevillingsnævnet modtog efter meddelelsen af den begrænsede bevilling i sagen behandlet under j.nr. 21/24880 også en ansøgning om tilladelse til at kære denne landsretskendelse til Højesteret, der i Procesbevillingsnævnet er behandlet under j.nr. 22/06366. Procesbevillingsnævnet har den 30. juni 2022 meddelt borgeren tilladelse til at kære kendelsen til Højesteret.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

 

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 22/06366.