Gå til sidens indhold

Retten i Næstved

Retten i Næstved

Hvis du skal møde i Retten i Næstved, kan du få brug for at kende til de praktiske forhold.

Retten i Næstved består af en enkelt retsbygning. Hvis du skal møde personligt i retten, skal du henvende dig i Informationen. Informationen ligger lige indenfor, når du kommer ind i bygningen.

Nedenfor finder du flere praktiske informationer om Retten i Næstved.

Åbningstider

Retten i Næstved har åbent mandag til fredag kl. 8.30-15.00.

Retten er lukket på helligdage, på Grundlovsdag samt den 24. og 31. december.

Telefon og mail

Det vil ofte være nemmest at kontakte os pr. mail. Det er bedst at kontakte rettens enkelte afdelinger direkte, hvis du ved hvilken afdeling, der har med din sag at gøre.

Hvis du har et sagsnummer, skal du skrive sagsnummeret i emnefeltet på din mail.
Se kontaktoplysninger for Retten i Næstved

Sikker mail

Almindelige mails er ikke sikre, så hvis du skal sende følsomt materiale, er det en god idé at sende via borger.dk.

På borger.dk skal du logge ind med dit NemID og vælge "Digital post". Når du vælger "Skriv ny post", kan du finde Retten i Næstveds forskellige afdelinger under kategorien Offentlige myndigheder/Stat -> Danmarks Domstole -> Retten i Næstved.
Gå til borger.dk

Virksomheder kan med en certifikatløsning sende og modtage sikker digital post via Retten i Næstveds officielle mailadresser. Certifikatet til at kryptere og underskrive digital korrespondance med retten, så kun du og retten kan læse den, kan du finde på Nets' hjemmeside.

Bitingsted i Slagelse

Bitingsted
Slagelse Rådhus
Rådhuspladsen 11, st.
4200 Slagelse

Find vej: Se bykort på Google Maps

På denne adresse foretages visse fogedsager, notarialforretninger og skiftesager.
Læs mere om booking af tid hos notaren

Adgangen til Bitingstedet sker via hovedindgangen til Slagelse Rådhus. Kontoret ligger til venstre for receptionen på rådhuset.

Man bedes tage plads og vente på at blive kaldt ind. Man skal således ikke henvende sig til Rådhusets reception.

Du kan underskrive dokumenter hos notaren i Slagelse på adressen Rådhuset, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse, torsdag kl. 9.00-15.00 efter forudgående online tidsbestilling.

Bank, fakturering og betaling

Retten i Næstved har konto i Danske Bank. 

Betaling af retsafgift mv. skal ske til følgende registrerings- og kontonummer: 0216 - 4069 134 238

IBAN: DK47 0216 4069 1342 38
BIC/SWIFT: DABADKKK
MobilPay nr. 21 06 86


Af hensyn til ekspedition af betalingen er det vigtigt, at du skriver, hvilken sag (sagsnummer eller partsnavn), overførslen vedrører.

Retten modtager Visa/Dankort og der kan også betales med MobilePay.

Fakturering til Retten i Næstved skal ske via elektronisk fakturering:

EAN-nr.:  57 98 00 01 61 528 
CVR-nr.:  21 65 95 09


Elektronisk fakturering kan fx ske via NemHandel Fakturablanket.
Gå til NemHandel

Betaling til modpart

Hvis du skal betale en modpart, fx i forbindelse med en fogedsag, skal du ikke indbetale pengene til rettens konto. Pengene skal indbetales direkte til din modpart i sagen eller evt. til modpartens advokat.

Transport, parkering og adgangsforhold

Rettens parkeringsplads har indkørsel fra Garnisonsvej.

Parkeringspladsen ligger før retsbygningen, når man kommer ad Skyttemarksvej og følger skiltningen til Retten i Næstved.

Parkering i den indre gård er forbeholdt beboere i ejendommen, og må således ikke benyttes af rettens brugere.

Der er dog reserveret tre parkeringspladser til køretøjer med invalideskilt ved hovedindgangen i den indre gård.

Bus til retten

Buslinje 603 kører fra Næstved Station til rettens bygninger to gange i timen. Busstoppestedet ved Retten i Næstved ligger på Kasernevej.

Du kan hente information om tider og ruter på moviatrafik.dk og rejseplanen.dk eller læse på tavlerne ved stoppestederne.
Gå til moviatrafik.dk
Gå til rejseplanen.dk

Find rundt i retten

Retten har to indgange – alt efter hvor du skal møde

Hvis du skal møde hos notaren, i skiftesager, fogedsager eller straffesager
Skal du benytte rettens hovedindgang, som har adressen Gardehusarvej 5.

Hvis du skal møde til retsmæglingsmøder, tvangsauktioner, familieretssager eller UKN-møder
Skal du benytte indgangen med adressen Kasernevej 20 (og gå op på 1. sal).

Hvis du ikke ved, hvor du skal hen, kan du henvende dig i rettens information
Informationen ligger inden for hovedindgangen (Gardehusarvej 5).

Gardehusarvej 5

Fogedretten, Skifteretten, Strafferetten, Notaren, Retssalene 1-10 og Mødelokalerne 11-24.

Ved siden af Informationen i stueetagen hænger en stor elektronisk tavle, der viser, i hvilke lokaler dagens retssager, tvangsauktioner og skifteretsmøder finder sted.

Det er vigtigt at orientere sig på tavlen, da der kan være sket lokaleændringer efter at mødeindkaldelsen er sendt ud.

Personlig henvendelse
Personlig henvendelse kan ske i Informationen på etageplan 1 (ved hovedindgangen).

Retssalene er beliggende således
Retssal 1 - 4 på etageplan 2
Retssal 5 - 7 på etageplan 3
Retssal 8 - 9 på etageplan 3
Retssal 10 på etageplan 4

Grundlovsforhør
Afholdes på hverdage i retssal 1 og i weekender i retssal 4.

Skifteretten er beliggende på etageplan 2. Der er en grøn indgangsdør.
Skifterettens mødelokaler har hovedsageligt numrene 11 - 14.

Fogedretten er beliggende på etageplan 3. Der er en blå indgangsdør.
Fogedrettens mødelokaler har hovedsageligt numrene 15 - 20.

Mødelokale 21 er beliggende på etageplan 2 og mødelokale 22 er beliggende på etageplan 4.

Advokatværelser m.m.
Til brug for mødende advokater findes advokatværelser på etageplan 2.

På etageplan 3 er der indrettet separate lokaler til brug for forsvarsadvokater, bistandsadvokater og anklagere.

Venterum for publikum
Der er venterum for publikum på etageplan 2 og 3.

Kasernevej 20, 1. sal

Her finder du Mødelokale B – G og Retssal A.

Tvangsauktioner
Afholdes i Mødelokale F.

UKN-møder
Afholdes i Mødelokale F.

Børnesamtaler
Afholdes i mødelokalerne B og C.

Der er to venterum for publikum
Ud over muligheden for at vente på bænkene på gangen er der to venterum.
Det ene er forbehold dem som venter til børnesamtaler, og findes lige inden for hoveddøren på 1. sal.
Det andet er tiltænkt dem som venter på øvrige sager, og findes længere nede ad gangen, lige efter glasskillevæggen.

Ordensreglement og sikkerhed

I Retten i Næstved kommer mennesker med mange forskellige ærinder. Her skal være trygt at komme og rolige forhold, så det er nødvendigt, at alle overholder ordensreglementet for ophold i og omkring retsbygningen.

 1. Kun personer, der har ærinde i retten, må opholde sig i rettens bygninger
 2. Længere tids ophold på gangene er ikke tilladt
 3. Ophold skal ske under opretholdelse af god ro og orden
 4. Det er ikke tilladt at bære synlige rygmærker eller lignende
 5. Rygning, herunder ved brug af e-cigaretter, er ikke tilladt
 6. Hunde eller andre dyr må kun medbringes efter særlig tilladelse
 7. Det er ikke tilladt at indtage nogen form for alkohol
 8. Mobiltelefoner skal være slukkede under retsmøder
 9. Det er forbudt under retsmøder at optage eller transmittere billeder og lyd
 10. Billedoptagelse i rettens bygninger er forbudt, medmindre forudgående tilladelse er indhentet hos rettens præsident
 11. Billedoptagelse uden for rettens bygning af sigtede, tiltalte og vidner, der er på vej til og fra et retsmøde i en straffesag, er forbudt, medmindre den pågældende har samtykket i optagelsen
 12. Anvisninger fra rettens personale skal følges
 13. Retspræsidenten kan af sikkerhedsmæssige grunde bestemme, at personer, der ønsker adgang til retten skal visiteres. Personer der er indkaldt til et retsmøde og som nægter at lade sig undersøge anses efter retsplejelovens § 27a, stk. 2 for udeblevet fra retsmødet

Overtrædelse af ovenstående regler kan medføre bortvisning og politianmeldelse.

Sikkerhed i retten

Der er normalt ikke adgangskontrol ved Retten i Næstved.

I særlige tilfælde kan retten dog beslutte at indføre midlertidig adgangskontrol. 

Retten bruger videoovervågning i retsbygningen og på udendørsarealerne. 

Besøgende ved Retten i Næstved skal rette sig efter anvisninger fra retsbetjentene og rettens øvrige personale.

Wi-fi og teknik i retten

Wi-fi

Retten i Næstved har trådløst netværk tilgængeligt i hele retsbygningen. Der er tre wi-fi-netværk i bygningen hos Retten i Næstved:

domguest: Alle brugere kan i retten oprette et 8 timers login til et ikke sikret wi-fi-netværk. Der hænger en vejledning for opkobling ved informationen.

domprof: Retten i Næstved tildeler og opretter adgang for rettens faste brugere, fx anklagere og advokater. En oprettelse til det sikrede netværk varer et år og kan fornyes i alle retter. En bruger kan benytte samme adgang på op til tre enheder. Brugere på netværket domprof  har også mulighed for at bruge den i andre retter i Danmark.

domdata: Dette netværk er lukket og er kun for rettens medarbejdere.

Sådan får du adgang til domguest:
Wi-fi forbindelsen hedder domguest, hvor man selv kan oprette sig, og få tildelt en adgangskode, som er gældende i 8 timer. Koden sendes automatisk pr. SMS når man har oprettet sig.

Sådan får du adgang til domprof:
De faste brugere af retten, der ønsker adgang til domprof bedes sende en mail til: naestved@domstol.dk og i emnefeltet skrive: Ønsker adgang til wi-fi domprof.  

Når du er oprettet, får du automatisk en mail med adgangskode. Denne adgangskode skal du medbringe, når du kommer til retten. Du kan bruge din adgang i alle retter i Danmark.

Mobile enheder skal altid være lydløse og må ikke benyttes under en sag.

AV-udstyr for advokater og anklagemyndigheden:
AV-udstyret kan bruges til at vise digitalt bilagsmateriale som fotos, videoer, skitser og dokumenter i øvrigt. Der er forskellige muligheder for at vise digitalt billedmateriale i retssalene bl.a. via storskærme, projektor eller mindre skærme.

Vedr. adapter

Der er følgende almindeligt brugte stik-typer til parterne: HDMI, VGA, Displayport.
Har din bærbare eller tablet anden indgang, skal du selv sørge for at medbringe adapter.

Særligt ved retssal 1 og 2

I retssal 1 og 2 er der via en Digital Visualizer mulighed for at vise ikke-digitaliseret bilagsmateriale på skærmene. Desuden er der projektorer til at vise digitalt bilagsmateriale.

Scan til pdf

Bilag skal være scannet til pdf med tekstgenkendelse (OCR). Bilagets forside og indholdsfortegnelse skal være med i bilagsnummereringen. Bilagsmaterialet skal opdeles i følgende sideinterval: 1-100, 101-200, 201-300 eller 1-1000, 1001-2000, 2001-3000. Alternativt kan bilagene scannes som ét stort dokument. Det afhænger dog af størrelsen på filen. Hvis filen bliver for stor, er den for svær at håndtere under afviklingen af retssagen.

Vær opmærksom på, at bilagene ikke må scannes i foto-kvalitet.

Mad og drikke

Der er desværre ikke mulighed for at købe mad i rettens lokaler eller i nærheden. Der er ca. 1 km til nærmeste bagerforretning eller supermarked.

Det anbefales at medbringe en madpakke, såfremt man skal være i retten i længere tid.

Koldt vand er gratis
I hovedbygningen (Gardehusarvej 5) er det muligt at få koldt vand ved den lille fontæne i hjørnet overfor informationen.

I Kasernevej 20 er det muligt at få vand fra den lille sølvfarvede vandhane på kaffemaskinen.

Kaffe og the er gratis for rettens brugere
Sort kaffe, kaffe med mælk og/eller sukker og the er gratis for rettens brugere og kan trækkes i automaterne overfor informationen i hovedbygningen (Gardehusarvej 5) og på gangen i Kasernevej 20.


Slik- og kaffeautomat
I automaten overfor informationen (gardehusarvej 5) er det muligt at købe sodavand, kildevand og forskelligt slik.

Desuden kan du købe varme drikke fx suppe, wiener melange, varm kakao m.m.

Automaten tager imod MobilePay som betaling.

Udskrift af domme og kendelser - aktindsigt

Du kan anmode om at få udskrifter af rettens afgørelser ved at skrive til retten.

Du skal skrive rettens sagsnummer eller navne på sagens parter, og du skal oplyse, hvilket dokument du ønsker udskrift af.
Rettens mailadresse: naestved@domstol.dk 

Samtidig med bestillingen skal du betale 150 kr. i retsafgift pr. dokument. Det skal fremgå tydeligt af overførslen, hvilket Journal-/sagsnummer der henvises til.

Retsafgiften skal indbetales til Retten i Næstveds konto, som har følgende registrerings- og kontooplysninger: 0216 - 4069 134 238 eller MobilePay til 210686. 

På hovedsiden for Danmarks Domstole kan du læse mere om, hvilke dokumenter du kan få indsigt i, hvordan du anmoder om dem, og hvilke myndigheder du kan få dokumenterne fra.
Læs mere om aktindsigt

 

Sidst opdateret: 19. november 2021