Gå til sidens indhold

Retten i Næstved

Retten i Næstved

Her kan du finde alle kontaktoplysninger til de enkelte afdelinger i Retten i Næstved.

Afdeling Telefon Mail
Administration og kasse 9968 5200 adm.nae@domstol.dk
Civilretten 9968 5370 civil.nae@domstol.dk
Familieretten 9968 5398 civil.nae@domstol.dk
Fogedretten og tvangsauktioner 9968 5372 foged.nae@domstol.dk
Fogedretten - Betalingspåkrav 9968 5372 betal.nae@domstol.dk
Informationen og personlig betjening 9968 5200 naestved@domstol.dk
Skifteretten 9968 5373 skifte.nae@domstol.dk
Strafferetten 9968 5371 straf.nae@domstol.dk

OBS! Almindelige mails er ikke sikre, så hvis du skal sende følsomt materiale, er det en god idé at sende via borger.dk. Læs mere på siden Praktiske forhold - Telefon og mail.
Gå til siden Praktiske forhold

VIGTIGT! Når du skal i kontakt med retten om en sag, skal du have sagsnummer klar, når du henvender dig. Sagsnummeret står i rettens brev og starter med:

AS - hvis det er en tvangsauktion
BS - hvis det er en civil sag og familiesag
FS - hvis det er en fogedsag
SKS - hvis det er en skiftesag
SS - hvis det er en straffesag

 

Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte?

Jeg er blevet syg og kan ikke møde op i retten

Hvis du bliver syg, så du ikke kan møde i retten, skal du straks kontakte den afdeling, som har indkaldt dig.

Du kan finde kontaktoplysninger til rettens afdelinger længere oppe på denne side.

Retten kan forlange, at du indsender en lægeerklæring.

Det er vigtigt at din læge benytter Domstolsstyrelsens blanket til lægeerklæring.
Gå til lægeerklæringsformularen

Du skal selv medbringe blanketten til din læge, og du må forvente, at dommeren kun vil acceptere lægeerklæringen, hvis den er udstedt efter en personlig konsultation hos din læge.

Du skal selv betale udgifterne til din læge.

 

Jeg har et spørgsmål til en specifik sag

Hvis du kender sagsnummeret på den sag, du henvender dig om, er det en stor hjælp, hvis du oplyser dette når du ringer eller skriver til afdelingerne - gerne i emnefeltet på en mail.

Du kan finde kontaktoplysninger til rettens afdelinger længere oppe på denne side.

Hvis du vil skrive et brev har Retten i Næstved følgende postadresse:

Retten i Næstved
Gardehusarvej 5
4700 Næstved

Hvem kontakter jeg angående skolebesøg i retten?

Hvis du gerne vil arrangere et skolebesøg i retten kan du kontakte retten på telefon 9968 5200.

Du kan finde materiale og læse mere om besøg på siden Besøg Retten i Næstved.
Gå til Besøg i Retten i Næstved 

Jeg har brug for hjælp til minretssag.dk

Hvis du har brug for hjælp til minretssag.dk, kan du prøve at finde svar på dine spørgsmål i vejledningsmaterialet.
Gå til vejledninger vedrørende minretssag.dk

Hvis du ikke finder svar, kan du kontakte civilretten, hvor den konkrete sag skal behandles. 

Du kan finde kontaktoplysninger til rettens afdelinger længere oppe på denne side.

Kontaktoplysninger til journalister

Pressekontakter i Retten i Næstved

Mange journalister kontakter retten i Næstved, fordi de ønsker mere viden om det danske retssystem eller mere viden om en specifik sag eller dom.

Her får du et overblik over, hvem du skal kontakte med dine spørgsmål.

Pressekontaktdommer

Pressedommer: Lene Sigvardt
Mailadresse: naestved@domstol.dk
Tlf.: 9968 5332

Oprettelse af mailingliste vedr. grundlovsforhør
Pressen har mulighed for at tilmelde sig rettens oplysningstjeneste om forestående grundlovsforhør på hverdage.

Interesserede journalister kan rette henvendelse til afdelingsleder Janne Jensen, straf.nae@domstol.dk, med oplysning om kontaktperson og korrekt mailadresse.

Alle tilmeldte vil blive optaget på en mailingliste, hvorefter der i forbindelse med berammelse af grundlovsforhør på alle hverdage vil blive udsendt en meddelelse til alle tilmeldte om grundlovsforhøret. Meddelelsen indeholder følgende oplysninger om grundlovsforhøret: Klokkeslæt, retssal, samt evt. sigtelse og formodet gerningssted, hvis retten er i besiddelse af disse oplysninger.

Journalisters ret til aktindsigt

Der findes særlige regler, der giver journalister en udvidet adgang til at få aktindsigt i domme og retsbøger. Dette forudsætter, at journalisten kan komme med oplysninger om sagen, i en grad at den kan identificeres og findes frem. 

Anmodninger om aktindsigt skal sendes til mailadressen naestved@domstol.dk.

Læs mere om aktindsigt på fællessiden for Danmarks Domstole.
Gå til Danmarks Domstoles fællessiden

Udskrift af domme

Som udgangspunkt har journalister mod betaling ret til  at få udleveret udskrifter af rettens domme og retsbøger. Det koster en retsafgift på 175 kr. pr. dokument.

Retsafgiften skal betales, inden dokumentet vil blive udleveret. Betalingen kan ske ved bankoverførsel.

Læs mere om bestilling af udskrifter og betaling på siden Praktiske forhold.
Gå til praktiske forhold

Presseoplysninger for Danmarks Domstole

Danmarks Domstole har samlet alle pressekontaktoplysninger samt relevante informationer om Danmarks Domstole til brug for journalister. Det gælder bl.a. tal og statistik for Danmarks Domstole, adgang til journalisternes ekstranet, oversigt over de seneste domsresuméer fra alle retter m.m.  
Gå til presseinfo for Danmarks Domstole

Sidst opdateret: 21. januar 2021