Gå til sidens indhold

Retten i Næstved

Retten i Næstved

Hvis du skal bruge notarens underskrift, skal du bestille tid i vores online-booking. Notaren kan dog komme ud til dig personligt, hvis du fx på grund af sygdom ikke kan komme til retten.

Du kan læse om vidne-testamente på Danmarks Domstoles fælles side med information om testamenter på domstol.dk.
Gå til www.domstol.dk

Næstved

Du kan underskrive dokumenter hos notaren i Næstved på alle hverdage i rettens åbningstid, som er fra kl. 8.30–15.00, efter forudgående online tidsbestilling.

Da retten lukker kl. 15.00, vil det være hensigtsmæssigt at komme senest kl. 14.45, så der vil være tid til at afvikle notarialforretningen og foretage betaling.

Bitingsted i Slagelse

Du kan efter forudgående online tidsbestilling underskrive dokumenter hos notaren i Slagelse på torsdage i tidsrummet kl. 9.00-15.00.

Adressen til bitingsted i Slagelse:
  Slagelse Rådhus
  Rådhuspladsen 11, st.
  4200 Slagelse

Andet

Hvis du ikke er i stand til at møde op på rettens kontor på grund af handicap eller sygdom, kan notarialforretningen finde sted andre steder, fx i egen bil på rettens parkeringsplads, på sygehuset eller i hjemmet.

Hvis notarialforretningen finder sted uden for rettens område, vil du skulle betale transportudgifterne. Du skal aftale tid på telefon 9968 5200 eller skrive en mail til adm.nae@domstol.dk.

Underskriftsprøver

Tid til virksomheders underskriftsprøver skal aftales på telefon 9968 5200 eller ved at skrive en mail til adm.nae@domstol.dk.

Du kan læse mere om notarens opgaver på den fælles side for Danmarks Domstole.
Gå til fællessitet for Danmarks Domstole

Det skal du gøre ved testamente

Når du kommer til notaren, skal du medbringe:

  • det originale dokument i papirform, som skal underskrives eller kopieres. Papiret må ikke være underskrevet på forhånd. Hvis det drejer sig om underskrift af et testamente, skal du medbringe testamentet i to ens eksemplarer. Eksemplarerne skal hver især have en forside bestående af en fast blanket
  • officiel billedlegitimation, udstedt af en offentlig myndighed fx pas, kørekort eller opholdstilladelse
  • penge til at betale retsafgiften. Retten i Næstved modtage Dankort, MobilePay og kontanter

Download forside-blanket til testamente

Det skal du gøre ved fremtidsfuldmagt

Hvis du vil lave en fremtidsfuldmagt, skal du først oprette fremtidsfuldmagten på Tinglysningsrettens selvbetjeningsside. Du skal bruge NemID for at logge ind. Hvis du er fritaget for digital kommunikation med det offentlige, skal du i stedet henvende dig til et af landets familieretshuse, hvor du så kan oprette din fremtidsfuldmagt.
Gå til Tinglysningsrettens selvbetjeningsside
Se oversigt over landets familieretshuse

En digital fremtidsfuldmagt er først gyldig, når den er påtegnet af notaren. Du skal huske at notere sagsnummeret fra Tinglysningsrettens selvbetjeningsside. Det skal notaren bruge sammen med din billedlegitimation.

Du kan læse mere om fremtidsfuldmagter på Familieretshusets hjemmeside.
Gå til Familieretshusets hjemmeside

Bekræftelse af kopier

Notaren kan i begrænset omfang bekræfte dokumenter.

Dokumenter, der kan bekræftes af den udstedende myndighed, bekræftes ikke af en notar.

For bekræftelse af offentlige danske dokumenter henvises til den udstedende myndighed og Udenrigsministeriets legalisering.
Gå til Udenrigsministeriets hjemmeside www.um.dk

Notaren kan lave en bekræftet kopi efter der er sket apostilering/legalisering af Udenrigsministeriet.

Notaren kan ikke bekræfte andre landes offentlige dokumenter. Her henvises til det pågældende lands repræsentation i Danmark eller til oprindelseslandet.

Notaren bekræfter ikke ægtheden eller lovligheden af et dokument, hvilket vil fremgå af notarens påtegning på dokumentet.

Priser for brug af notaren

Til og med den 30. september 2021 er retsafgifterne for notarens arbejde er:

Bekræftet kopi af et originalt dokument 100 kr. pr. kopi
Testamente 300 kr. pr. testamente med genpart
Ændring eller tilbagekaldelse af testamente 300 kr. pr. testamente med genpart
Fremtidsfuldmagt 300 kr. pr. stk.
Protest af en veksel  300 kr.
Lodtrækning 500 kr. pr. påbegyndt time

Hvis notaren er nødt til at komme hjem til dig, skal du betale for transporten

 

Fra og med den 1. oktober 2021 er retsafgifterne for notarens arbejde:

Bekræftet kopi af et originalt dokument 150 kr. pr. kopi
Testamente 300 kr. pr. testamente med genpart
Ændring eller tilbagekaldelse af testamente 300 kr. pr. testamente med genpart
Fremtidsfuldmagt 300 kr. pr. stk.
Protest af en veksel  300 kr.
Lodtrækning 300 kr. 

Sidst opdateret: 29. september 2021