Retten i Svendborg

Retten i Svendborg

Hvis du skal bruge notarens underskrift, skal du bestille tid i vores online booking. Notaren kan dog komme ud til dig personligt, hvis du fx på grund af sygdom ikke kan komme til retten.

Gå direkte til online booking af notar

Det er også muligt for notaren at møde op uden for retten i forbindelse med lodtrækninger eller for at overvære en åbning af en bankboks. Du kan ikke bestille tid til at få besøg af notaren eller til lodtrækninger og boksåbninger i vores onlinebooking. Du skal i stedet sende en mail til os, hvis notaren skal komme hjem til dig, eller hvis du skal bruge notaren til lodtrækning eller boksåbning.
Mail: 
adm.sve@domstol.dk

Du skal kontakte Retten i Svendborg telefonisk på tlf. 9968 3205, hvis der er andre særlige forhold, der gør sig gældende. Det kan fx være, hvis en der skal underskrive er dårligt gående og derfor gerne vil underskrive på rettens parkeringsplads. 

Læs mere om notarens opgaver på fællessiden for Danmarks Domstole

Notar på Ærø

Notaren har træffetid på Ærø på Ærøskøbing Bibliotek, Søndergade 16B, 5970 Ærøskøbing ca. en gang om måneden. Her skal du ikke bestille tid, men blot møde op med dine dokumenter.

Der kan opstå ventetid og på grund af COVID-19/Corona kan du blive bedt om at vente udenfor, hvis der er mødt mange op. 

Næste gang notaren er på Ærø er den 28. august 2020 fra kl. 15.00 - 16.00. 

Det skal du medbringe

Når du kommer til notaren, skal du medbringe:

  • Det originale dokument i papirform, som skal underskrives eller kopieres. Papiret må ikke være underskrevet på forhånd. Hvis det drejer sig om underskrift af et testamente, skal du medbringe testamentet i to ens eksemplarer. 
  • Officiel billedlegitimation, fx pas eller kørekort 
  • Penge til at betale retsafgiften. Retten i Svendborg modtager kontanter, dankort og MobilePay

Download forside-blanket til testamente

Det skal du gøre ved fremtidsfuldmagt

Læs mere om fremtidsfuldmagter på fællessiden for Danmarks Domstole

Læs mere om fremtidsfuldmagter hos Familieretshuset ude i højre side. 

Husk venligst at medbringe sagsreferencen, som fremtidsfuldmagten er oprettet under på tinglysning.dk

Priser for brug af notaren

Retsafgifterne for notarens arbejde er:

  • Bekræftet kopi af kørekort eller pas: 100 kr. pr. kopi
  • Testamente: 300 kr.
  • Ændring eller tilbagekaldelse af testamente: 300 kr.
  • Fremtidsfuldmagt: 300 kr.
  • Protest af en veksel: 300 kr.
  • Lodtrækning: 500 kr. pr. påbegyndt time
  • Ved udkørende notarialforretning skal der påregnes transportudgifter til notaren

Særligt for virksomheder

Skal du have notarbekræftet et dokument for et firma, skal du huske tegningsudskrift fra CVR og eventuel fuldmagt. Tegningsudskriften må ikke være ældre end 4 uger.

Udkørende notar

Hvis du er sengeliggende kan notarialforretningen finde sted som udkørende andre steder, fx i hjemmet.

Du kan aftale tid på tlf. 9968 3205.

Ved udkørende notarialforretning skal der påregnes transportudgifter til notaren.

NB! Ved notarforretninger uden for notarkontoret, kan der kun betales med kontanter og mobilepay.

Sidst opdateret: 05. august 2020