Retten i Svendborg

Retten i Svendborg

Her på siden kan du læse om de forskellige sagstyper, vi har.

Retten i Svendborg har forskellige afdelinger, der håndterer fx arv, inkasso, samværssager og huslejetvister og meget andet. Der er en afdeling for skifteret, fogedret, familieret og boligret samt en retsafdeling, der behandler civile retssager og straffesager. 

Familieretten

Familieretten i Svendborg behandler sager om:


Når dit barn skal til samtale hos Retten i Svendborg


Der er lavet en kort film om, hvordan rammerne er for et barn, der skal til samtale ved Retten i Svendborg.

Gå til filmen som ligger på en side, der henvender sig til børn, der skal til børnesamtale her i huset.

Mere information om Familieretshuset og familieretten

Domstolsstyrelsen har lavet en film og andet informationsmateriale, der forklarer forskellen mellem Familieretshuset og familieretten, samt hvad der sker, når en sag overgår fra Familieretshuset til familieretten.

Læs mere om Familieretshuet og familieretten på fællessitet for Danmarks Domstole 

Fogedsager

Vi beder dig møde til tiden

Hvis du kommer for sent, må du forvente, at vi først kan ekspedere din sag, hvis der opstår et hul i tidsplanen, eller når alle fogedmøder den dag er ekspederet færdige.

Alle, der kommer i retten, skal følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Læs mere om mødet i fogedretten på fællessiden for Danmarks Domstole

Er du forhindret i at møde?

Du kan i de fleste tilfælde give fuldmagt til en anden person, der har kendskab til din økonomi, hvis du er forhindret i at møde.

Hent fogedrettens generelle fuldmagt

Hvis du er syg, og ikke kan give fuldmagt til anden person, skal du kontakte fogedretten telefonisk. Fogedretten kan kræve, at du sender en lægeattest.

Gå til lægeattest

Gå til kontaktoplysniger

Kan du betale hele beløbet?

Så skal du kontakte modparten i sagen og få deres betalingsoplysninger. Du skal ikke overføre pengene til fogedretten.

Retsmægling

Retsmægling er et tilbud fra retten, hvor professionelle mæglere hjælper med at løse en konflikt. Det er først, når man har anlagt en sag, at vi kan tilbyde retsmægling.

Læs mere om retsmægling på fællessiden for Danmarks Domstole 

Se en liste over uddannede retsmæglere ved Retten i Svendborg

Skiftesager

Vi kan ikke ekspedere din sag, før du har modtaget et brev fra skifteretten. Skifteretten modtager automatisk en meddelelse, når en person er afgået ved døden.

Skifteretten kan ikke give tilladelse til at rydde afdødes bolig, inden der er udleveret en skifteretsattest.

Skifteretsattesten bliver sendt til boets kontaktperson 4 uger efter Skifteretten har modtaget blanketter.

Læs mere om skifterettens sagsområder på fællesiden for Danmarks Domstole

Se skifterettens ekspeditionstider

Straffesager

Har du fået en bøde og vil betale den, skal du kontakte Politiets Administrative Center.

Gå til Politiets Administrative Center

Det er anklagemyndigheden (Fyns Politi), der bestemmer, hvem der skal indkaldes til straffesager. Kontakt anklagemyndigheden på telefonnummer 114, hvis du har spørgsmål. 

De fleste retsmøder er åbne. Du er derfor velkommen til at komme ind og se en sag. Dommeren kan under retsmødet vælge at lukke retsmødet for tilhørere. Der bliver først taget stilling til det under retsmødet.

Skal du vidne og er utryg ved det, skal du rette henvendelse til anklagemyndigheden ved Fyns Politi på telefon 114.

Læs mere om straffesager på fællessiden for Danmarks Domstole

Tvangsauktioner og udsættelser

Tvangsauktioner

Fast ejendom og ting der er foretaget udlæg i kan blive beslaglagt og solgt på auktion, hvis man har gæld, som man ikke betaler eller afdrager som aftalt.

Læs om tvangsauktioner og hvordan det foregår på fællessiden for Danmarks Domstole

Udsættelser

I disse typer sager, sørger vi for at hjælpe udlejer med at få lejer ud af lejemålet, når der ikke er betalt husleje eller lejemålet er misligholdt.

Gå til vejledning til rekvirenten 

Læs mere om udsættelse af lejemål på fællessiden for Danmarsk Domstole

Er du i tvivl?

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan anlægge din sag som en fogedsag, så kontakt os telefonisk, så vi kan hjælpe dig.

Gå til kontaktoplysninger

Retten i Svendborg behandler persondata i henhold til databeskyttelsesretten. 

Læs om persondata i byretterne på fællessitet for Danmarsk Domstole

Sidst opdateret: 27. maj 2020