Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten

Dommerne udnævnes af Dronningen efter indstilling fra et uafhængigt råd, Dommerudnævnelsesrådet. Rettens dommergruppe omfatter pt. også en konstitueret dommer (bunkebekæmpelse) og en sekretariatschef.

CV på rettens dommere

Retspræsident Mads Bundgaard Larsen

Præsident for Sø- og Handelsretten siden den 1. april 2022

Erfaring
 • Vicepræsident i Sø- og Handelsretten, 2015-2022
 • Dommer ved Retten i Glostrup, 2013-2014
 • Konstitueret landsdommer i Østre Landsret, 2012
 • Fuldmægtig og senere ankeudvalgssekretær og præsidentfuldmægtig i Højesteret, 2008-2011
 • Juridisk konsulent i Advokatsamfundet, 2005-2008
 • Dommerfuldmægtig ved Retten i Slagelse, 2003-2005
 • Fuldmægtig i Justitsministeriet, herunder med delt tjeneste og udstationering, 1998-2002
 • Cand.jur., 1998
Tillidshverv og bibeskæftigelse
 • Mæglingsmand ved Forligsinstitutionen 2023-
 • Formand for Lægeforeningens Voldgiftsret 2022-
 • Opmand ved Arbejdsretten, 2020-
 • Aftagerpanelet for Jura ved Københavns Universitet, 2019-
 • Bestyrelsen for Dansk Forening for Konkurrenceret, 2019-
 • Bestyrelsen for Den Danske Søretsforening, 2018-
 • Bestyrelsen for Association of European Competition Law Judges, 2017-

Vicepræsident Claus Forum Petersen

Cand.jur. 1979 

Erfaring
 • Vicepræsident ved Sø- og Handelsretten (februar 2020)
 • Kst. vicepræsident i Sø- og Handelsretten (2019)
 • Dommer i Sø- og Handelsretten (1998-2019)
 • Voldgiftsdommer i sager ved Voldgiftsinstituttet og i ad hoc-voldgiftsretter/sager gennem en årrække
 • Kst. landsdommer i Østre Landsret i flere perioder (1986-1987, 2002 og 2015).
 • Retsassessor ved Retten i Lyngby (1994-1998)
 • Dommerfuldmægtig ved Østre Landsret (1985-1986)
 • Fuldmægtig i Justitsministeriet (1982-1985)
 • Dommerfuldmægtig ved en række byretter
 • Fuldmægtig i Københavns Skatteforvaltning (1979-1980)
Tillidshverv og bibeskæftigelse
 • Dommer ved Advokatsamfundets advokateksamen
 • Domsredaktør ved Ugeskrift for Retsvæsen

 Undervisning

 • Advokaternes HR, Domstolsakademiet og Justitia Camp. 

Diverse oplæg og artikler

Vicepræsident Harald Micklander

Erfaring
 • Vicepræsident ved Sø- og Handelsretten, 2022-
 • Dommer i Københavns Byret, 2022
 • Juridisk sekretær i Tibetkommissionen, 2018-2022
 • Dommer i Københavns Byret, 2015-2018
 • Dommer ved Retten i Glostrup, 2014-2015
 • Juridisk sekretær i Blekingegade-kommissionen, 2010-2014
 • Dommer ved Retten i Glostrup, 2009-2010
 • Chefkonsulent i Procesbevillingsnævnet, 2007-2009
 • Konstitueret landsdommer i Østre Landsret, 2007
 • Dommerfuldmægtig i Østre Landsret, 2005-2006
 • Dommerfuldmægtig i Højesteret, 2003-2005
 • Dommerfuldmægtig i Sø- og Handelsretten, 2001-2003
 • Dommerfuldmægtig ved Retten i Taastrup, 1998-2001
 • Fuldmægtig i Civilretsdirektoratet, 1994-1998
Tillidshverv og bibeskæftigelse
 • Censor ved jura uddannelserne, 2014-

Dommer Torben Kuld Hansen

Cand.jur. 1979

Erfaring
 • Dommer i Sø- og Handelsretten (2005-)
 • Kst. dommer i Sø- og Handelsretten (2002-2005)
 • Retsassessor i Sø- og Handelsretten (1996-2002)
 • Kst. dommer i Københavns Byret (1995-1996)
 • Retsassessor i Sø- og Handelsretten (1994-1995)
 • Tilknyttet undersøgelsesretten vedrørende Sparekassen Nordjyllands overtagelse af engagementer fra Himmerlandsbanken
 • Dommerfuldmægtig i Herning, Vestre Landsret, Tårnby, Gentofte og Rødovre (1981-1994)
 • Jurist i Forbrugerklagenævnet (1979-1981)
Tillidshverv og bibeskæftigelse
 • Medlem af Konkursrådet siden 2006
Forfatter/medforfatter til bl.a.:
 • "Insolvensprocesret", 4. udgave (2020)
 • "Gældssanering status 2019", 4. udgave (2019)
 • "Gældssanering i 30 år", (2014)
 • "Insolvensprocesret", 3. udg., (2014)
 • "Gældssanering i 30 år", (2014)
 • "Gældssanering anno 2010", (2010)
 • "Konkursprocesret", (2009)
 • "Gældssanering Model 2005", (2006)
 • en række artikler i fagtidsskrifter.

Dommer Peter Juul Agergaard

Cand. jur. 2002

Erfaring:
 • 2020-: Dommer i Sø- og Handelsretten
 • 2017-2020: Konstitueret dommer i Sø- og Handelsretten
 • 2016-2017: Konstitueret vicekontorchef i Finanstilsynet, Juridisk afdeling
 • 2016: Konstitueret landsdommer i Vestre Landsret
 • 2009-2015: Fuldmægtig, chefkonsulent og senere souschef i Procesbevillingsnævnet
 • 2006-2009: Ph.d.-stipendiat på Københavns Universitet, Jura.
 • 2002-2006: Dommerfuldmægtig ved Retten i Nakskov
Bibeskæftigelse

Beskikket som censor på jurauddannelserne i Danmark

Dommer Jette-Marie Sonne

Erfaring

Dommer ved Sø- og Handelsretten, 2022 -

Dommer ved Retten i Hillerød, 2018 – 2022

Dommer ved Retten i Lyngby, 2017

Dommer ved Retten på Frederiksberg, 2007 – 2016

Retsassessor i Sø- og Handelsrettens skifteret, 2006

Dommerfuldmægtig, 2001 – 2006

Advokat i Advokatsamfundet, 2000 – 2001

Dommerfuldmægtig, 1996 – 2000

Fuldmægtig i Justitsministeriet med tilhørende institutioner, 1991 – 1996

Cand.jur. fra Københavns Universitet, 1991             

 

Tillidserhverv og bibeskæftigelse

Formand for Ankenævnet for Feriehusudlejning, 2021 -

Formand for byretternes tekstudvalg for civil- og strafferet, 2019 - 2022

Beskikket som censor på jurastudiet, 2014 -

Eksaminator ved retssagsprøven for advokater, 2010 - 2013

Formand for Ordensudvalget under Danmarks Cykle Union, 2012 - 2015

Formand for Jordfordelingskommissionen, 2011 - 2013

Medlem af Dommerfuldmægtigforeningens fogedfagudvalg, 1997 - 1999

Medlem af udvalget om bevissikring ved immaterialretskrænkelser, 1997 - 1999

 

Undervisning

Underviser hos Jurainstituttet, 1999 - 2020

Underviser ved domstolene, 2019 -

 

Forfatterskab

Medforfatter på 2019-udgaven af ”Proceduren”, 2019

 

Sekretariatschef Mette Skov Larsen

Cand.Jur. 1990

Erfaring:
 • Retsmægler ved Sø- og Handelsretten (2019-)
 • Konstitueret dommer i Sø- og Handelsretten i flere perioder (senest 2019-2020)
 • Sekretariatschef i Sø- og Handelsrettens Retsafdeling (2015-)
 • Funktionschef i Sø- og Handelsrettens Retsafdeling (2011-2014)
 • Funktionschef i Sø- og Handelsrettens Skifteafdeling (2008-2011)
 • Konstitueret dommer i Københavns Byret (2008)
 • Funktionschef i Sø- og Handelsrettens Skifteafdeling (2007-2008)
 • Konstitueret retsassessor ved Retten i Helsingør (2005-2007)
 • Dommerfuldmægtig ved Retten i Gentofte (2004-2005)
 • Konstitueret landsdommer i Østre Landsret (2003-2004)
 • Dommerfuldmægtig i Sø- og Handelsretten (2000-2003)
 • Dommerfuldmægtig ved Retten på Frederiksberg (1994-2000)
 • Fuldmægtig i Direktoratet for Udlændinge (1990-1994)

Sidst opdateret: 10. marts 2023