Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten

Rettens deltagelse i faglige arrangementer samt dialogfora.

Ud over arbejdet som domstol deltager Sø- og Handelsretten i en række faglige aktiviteter.

Sø- og Handelsretten er en specialdomstol for sager om insolvens i Storkøbenhavn og civile sager om nogle udvalgte erhvervsretlige forhold i hele Danmark, særligt sager om immaterielle rettigheder som patenter, varemærker og designs m.v., kaldet IP-ret.

Rettens kompetence og sagstyper fremgår af reglerne i retsplejeloven og er beskrevet nærmere her:

Kompetence og sagstyper

Sø- og Handelsretten er Danmarks europæiske domstol for EU-varemærker og EU-designs og europæiske patenter.

Rettens dommere deltager derfor jævnligt i arrangementer i EU’s myndighed for varemærker og designs mv., European Union Intellectual Property Office (EUIPO), i Alicante, Spanien, og i den europæiske patentmyndighed, European Patent Office (EPO), i München, Tyskland.

Rettens dommere og andre juridiske medarbejdere deltager desuden løbende i faglige arrangementer indenfor rettens specialområder i både Danmark og EU, herunder møder i faglige foreninger for insolvensret samt IP-ret, markedsføringsret, konkurrenceret og søret m.v.

Rettens har også etableret to dialogfora for advokater som repræsentanter for rettens brugere: Dialogforum Insolvens og Dialogforum Civil.

I hvert dialogforum er der i alt 8 advokat-medlemmer, som alle er udpeget af advokaternes egne organisationer. Retten orienterer løbende begge dialogfora om væsentlige, generelle forhold i retten og inviterer også til møder i retten 1 – 2 gange årligt.

 

 

Sidst opdateret: 27. april 2021