Gå til sidens indhold

28 mar 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Færøsk skattesag om bistand til inddrivelse af dansk skattekrav

Procesbevillingsnævnet har den 9. december 2021 meddelt de færøske skattemyndigheder tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 2. september 2021 (B-775-20)

24 mar 2022

Domsresume

Den Særlige Klageret

Dom 11. februar 2022

Dom i sag: 21/19606

24 mar 2022

Domsresume

Den Særlige Klageret

Dom 10. juni 2021

Dom i sag: 21/00229

24 mar 2022

Domsresume

Den Særlige Klageret

Kendelse 29. juli 2021

Kendelse i sag: 21/04949

24 mar 2022

Domsresume

Den Særlige Klageret

Kendelse 6. juli 2021

Kendelse i sag: 21/09766

24 mar 2022

Domsresume

Den Særlige Klageret

Kendelse 6. juli 2021

Kendelse i sag: 21/14781

11 mar 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Opholdstilladelse på baggrund af ”ganske særlige grunde”

Procesbevillingsnævnet har den 10. marts 2022 meddelt en udlænding tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 8. juli 2021 (BS-44368/2020).

09 mar 2022

Domsresume

Tinglysningsretten

Afvist ejerforeningsvedtægt med bopælskrav for bestyrelsesmedlem

V.L.K. af 8. februar 2022 V.L.B.-0407-21 (21/25359).

04 mar 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Afvisning af ankesag efter retsplejelovens § 368 a

Procesbevillingsnævnet har den 4. februar 2022 meddelt en kvinde tilladelse til kære til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 30. august 2021 (BS-22533/2021-OLR).

04 mar 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Sager om adgang til prøvelse af bestemmelse om udvisning

Procesbevillingsnævnet har den 23. februar 2022 meddelt to udlændinge tilladelse til kære til Højesteret af kendelser, der er afsagt af henholdsvis Vestre Landsret den 12. oktober 2021 (S-1463-21) og Østre Landsret den 29. oktober 2021 (S-2758-21).

04 mar 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Strafudmåling for voldtægt efter den nye samtykkebestemmelse

Procesbevillingsnævnet har den 29. december 2022 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 22. september 2021 (S-1173-21).

01 mar 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om fortsat varetægtsfængsling af udlænding på tålt ophold

Procesbevillingsnævnet har den 24. februar 2022 meddelt en udlænding på tålt ophold tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 10. januar 2022 (S-0010-22).