Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

Procesbevillingsnævnet

Procesbevillingsnævnet har tre afdelinger og et sekretariat

Procesbevillingsnævnet består af en afdeling for appeltilladelser, en afdeling for appeltilladelser vedrørende familierettens afgørelser og en afdeling for fri proces. Alle sager forberedes i et sekretariat, der er fælles for de tre afdelinger.

Nævnets afdeling for appeltilladelser

Opgaver

Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser har til opgave at træffe afgørelser om ansøgninger om appeltilladelse til landsretten og til Højesteret i civile sager og i straffesager. 

Medlemmer og suppleanter

Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser består af en højesteretsdommer (formand), en landsdommer, en byretsdommer, en advokat og et medlem, der repræsenterer retsvidenskaben.

Ved afgørelse af en ansøgning om appeltilladelse består nævnet af følgende fem medlemmer:

 • Højesteretsdommer Lars Apostoli (formand)
 • Landsdommer Ole Græsbøll Olesen
 • Byretsdommer Dorit Kring
 • Professor Thomas Elholm
 • Advokat Nikolaj Linneballe

Suppleanter:

 • Højesteretsdommer Kristian Korfits Nielsen
 • Landsdommer Karen Hald
 • Landsdommer Hanne Harritz Pedersen
 • Byretsdommer Rasmus Damm
 • Byretsdommer Charlotte Bliss Elmquist
 • Professor Clement Salung Petersen
 • Professor Kim Sommer Jensen
 • Advokat Asger Bagge-Jørgensen
 • Advokat Anne Almose Røpke

Med virkning fra 1. januar 2021 vil advokatmedlemmet ved afgørelse af en ansøgning om appeltilladelse i en sag fra Færøerne være en færøsk advokat, som er følgende:

 • Òla Jàkup Kristoffersen (medlem)
 • Petur Even Djurhuus (suppleant)
 • Annfinn V. Hansen (suppleant)

Nævnets afdeling for appeltilladelser vedrørende familierettens afgørelser

Opgaver

Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser vedrørende familierettens afgørelser har til opgave at træffe afgørelser om ansøgninger om appeltilladelse til landsretten i sager, hvor familieretten har truffet afgørelse.

Medlemmer og suppleanter

Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser vedrørende familierettens afgørelser består af en landsdommer (afdelingsformand), en byretsdommer og en advokat.

Ved afgørelse af en ansøgning om appeltilladelse består nævnet af følgende tre medlemmer:

 • Landsdommer Julie Skat Rørdam (afdelingsformand)
 • Byretsdommer Henriette Sartvin
 • Advokat Susan Sørenen

Suppleanter:

 • Landsdommer Jon Esben Hvam
 • Byretsdommer Jeanett Bukhave
 • Advokat Karen Wung-Sung

Nævnets afdeling for fri proces

Opgaver

Procesbevillingsnævnets afdeling for fri proces behandler klager over Civilstyrelsens afslag på fri proces og klager over Civilstyrelsens afslag på retshjælp til klagesager ved internationale klageorganer. 

Medlemmer og suppleanter

Afdelingen for fri proces består af en landsdommer (afdelingsformand), en byretsdommer og en advokat.

Ved afgørelse af en klage over Civilstyrelsens afslag på fri proces eller retshjælp til en klagesag ved et internationalt klageorgan består nævnet af følgende tre medlemmer:

 • Landsdommer Alex Puggaard (afdelingsformand)
 • Byretsdommer Helle Dietz
 • Advokat Karen-Margrethe Schebye

Suppleanter:

 • Landsdommer Annette Dellgren
 • Byretsdommer Merete Kyhl Engholm
 • Advokat Christian Parbo

Nævnets sekretariat

Opgaver

Procesbevillingsnævnets sekretariat, der ledes af en sekretariatschef, yder juridisk og administrativ bistand til alle nævnets afdelinger. Sekretariatet består af ca. 30 medarbejdere. Der bliver i alle sager udarbejdet et notat, der indeholder en gennemgang af sagens faktum, en juridisk gennemgang og en indstilling om, hvordan nævnet bør afgøre sagen.

Medarbejdere

 • Sekretariatschef Hanne Kjærulff
 • Souschef Christian Sivert Brogaard
 • Chefkonsulent Anne Kirstine Gørtz
 • Chefkonsulent Mads Pedersen (orlov)
 • Chefkonsulent (kst.) Celia Bautista Schneider
 • Specialkonsulent Agnethe Kirstine Kerrn-Jespersen
 • Specialkonsulent Signe Olivia Lading
 • Specialkonsulent Pernille Tinndahn Bøndergaard
 • Specialkonsulent Lars Lynge Dahlgaard
 • Specialkonsulent Dorthea Maria Lund (orlov)
 • Fuldmægtig Caroline Søgaard Køber 
 • Fuldmægtig Rasmus Møller Axelsen
 • Fuldmægtig Jeanette Janni Nielsen
 • Fuldmægtig Tobias Christian Fink-Jensen
 • Fuldmægtig Mette Abkjær Jensen (orlov)
 • Fuldmægtig Bjørg Gudbrand Winsløw
 • Fuldmægtig Amalie Hartz Reenberg (orlov)
 • Fuldmægtig Katrine Ramhøj
 • Fuldmægtig Louise Tange
 • Fuldmægtig Michael Jørgensen
 • Fuldmægtig Gitte Damkjær Andersen
 • Fuldmægtig Louise Hegnsborg Bruun
 • Fuldmægtig Anne Hastrup
 • Kontorfuldmægtig Karin Kofoed Næsager
 • Kontorfuldmægtig Pia Jørgensen                                           
 • Kontorfuldmægtig Anja Rosenkrants Clausen
 • Kontorfuldmægtig Mikala Elverdal
 • Kontorfuldmægtig Julie Risom Knudsen (orlov)
 • Kontorfuldmægtig Marjun Fordyce Sigurskjold
 • Kontormedarbejder Thakshana Sivalingam
 • Kontor- og servicemedarbejder Karin Kjelmann Nielsen
 • Studentermedhjælper Emma Elisabet Danker Blanford (orlov)
 • Studentermedhjælper Sara Linnéa Søe Sandell

Sidst opdateret: 21. marts 2023