Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

27 maj 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Lejers indsigelse pr. mail mod opsigelse af lejemål

Procesbevillingsnævnet har den 22. maj 2020 meddelt en boligforening tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den...

27 maj 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Partsedition i patentsag

Procesbevillingsnævnet har den 22. maj 2020 meddelt en virksomhed tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 18...

27 maj 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

For sen kære af byrettens dom om afvisning

Procesbevillingsnævnet har den 25. maj 2020 meddelt en appellant tilladelse til kære til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 11. febr...

27 maj 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om pressefotografs tilstedeværelse på ulykkessted

Procesbevillingsnævnet har den 25. maj 2020 meddelt en pressefotograf tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 7. ...

25 maj 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om samvær mellem mor og 9-årigt barn

Procesbevillingsnævnet har den 22. maj 2020 meddelt en mor tilladelse til anke til Højesteret af en dom der er afsagt af Østre Landsret den 24. februar 202...

20 maj 2020

Nyhed

Procesbevillingsnævnet

Afvisning af fogedsager med ”Låneansøgning inkl. lånevilkår” som fundament

Fogedretternes afvisning af sager om udlæg med henvisning til, at dokument benævnt ”Låneansøgning inkl. lånevilkår” ikke kan danne grundlag for tvangsfuldb...

20 maj 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Udvisning af syrisk statsborger for blandt andet grov vold

Procesbevillingsnævnet har den 19. maj 2020 meddelt en syrisk statsborger tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret de...

15 maj 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Udvisning for 19 overtrædelser af opholds,- underretnings- og meldepligter

Procesbevillingsnævnet har den 28. april 2020 meddelt en udlænding tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 8. jan...

15 maj 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Værdiansættelse ved tvangsindløsning af minoritetsaktionærer

Procesbevillingsnævnet har den 14. maj 2020 meddelt en et selskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 18. dec...

15 maj 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Afvisning af ankesag efter retsplejelovens § 368 a

Procesbevillingsnævnet har den 14. maj 2020 meddelt en mand tilladelse til kære til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 9. marts 2020...

14 maj 2020

Nyhed

Procesbevillingsnævnet

Ny hjemmeside

Velkommen til Procesbevillingsnævnets nye hjemmeside.

29 apr 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Mangler ved køb af brugte genstande

Procesbevillingsnævnet har den 20. marts 2020 meddelt en køber tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 15. janua...