29 okt 2020

Østre Landsret

Ikke forvekslingsrisiko mellem varemærker

Ikke forvekslingsrisiko mellem varemærket TREK og varemærkerne OUTTREK og OUTTREK TEHCNOLOGY

Østre Landsret har den 29. oktober 2020 afsagt dom i en sag, hvor Trek Bicycle Corporation, som ejer varemærket TREK, har nedlagt påstand om, at det skal forbydes T. Hansen Gruppen A/S at anvende sine yngre tegn OUTTREK og OUTTREK TEHCNOLOGY som kendetegn for bl.a. cykeludstyr.

Sø- og Handelsretten har afsagt dom i 1. instans.

Landsretten frifandt T. Hansen A/S.

Landsrettens dom kan læses her. 

Sø- og Handelsretten var med en anden begrundelse nået til samme resultat.
Sø- og Handelsrettens dom kan læses her.

Sagen har været behandlet af landsrettens 10. afdeling under sagsnummer BS-11802/2019.