Østre Landsret

Østre Landsret

Landsdommer Karen Hald er pressekontaktdommer i Østre Landsret. Hun kan kontaktes af journalister, der har spørgsmål vedrørende landsrettens afgørelser af juridisk karakter og retspraksis generelt.

Mailadresse:
Karenhald@Oestrelandsret.dk

Mobilnr.:
4125 9031

Bestilling af udskrifter og aktindsigt

Henvendelser om aktindsigt/bestilling af udskrifter af afgørelser skal ske til landsrettens regnskabskontor.

Her kan du læse mere om aktindsigt og bestilling af udskrifter

Sidst opdateret: 27. februar 2020