Gå til sidens indhold

Østre Landsret

27 jan 2023

Nyhed

Østre Landsret

Skatteyder fik delvist medhold i sag mod Skatteministeriet

Østre Landsret har den 27. januar 2023 afsagt dom i en sag om modregning i overskydende skat. Et tilbagebetalingskrav rejst af skatteyderen blev afvist.

16 jan 2023

Nyhed

Østre Landsret

Dom om forhandlingsret for ansatte på SOSU-skoler

Østre Landsret har den 16. januar 2023 afsagt dom om forhandlingsretten for ergoterapeuter, fysioterapeuter og jordemødre ansat på SOSU-skoler

10 jan 2023

Domsresume

Østre Landsret

Landsrettens dom i sag vedrørende Eik Banki P/F

Forhenværende direktør for Eik Banki P/F erstatningsansvarlig for dele af tab på et engagement i nogle tyske indkøbscentre, mens bestyrelsesmedlemmer er fr...

14 dec 2022

Nyhed

Østre Landsret

Godtgørelse efter forskelsbehandlingslovens § 7, stk. 1

Godtgørelse efter forskelsbehandlingslovens § 7, stk. 1, fastsat med udgangspunkt i arbejdsgiverens faktiske lønudgift uden hensyn til fleksløntilskud

23 nov 2022

Nyhed

Østre Landsret

Partsedition i sagen om hvidvask i Danske Banks estiske filial

Østre Landsret har den 23. november 2022 afsagt kendelse om partsedition i sagen om hvidvask i Danske Banks estiske filial

09 nov 2022

Nyhed

Østre Landsret

Ikke forbud mod fremtidige og uidentificerede krænkelser

Østre Landsret er i en kendelse afsagt den 9. november 2022 i en kæresag indbragt af Skechers U.S.A., Inc. II (”Skechers”) nået til samme resultat som Sø- ...

04 nov 2022

Nyhed

Østre Landsret

Barn undfanget med sæd fra dansk sæddonor havde ikke dansk statsborgerskab

Østre Landsret har den 4. november 2022 afsagt dom i en sag om statsborgerskab anlagt af et barn mod Udlændinge- og Integrationsministeriet

04 nov 2022

Nyhed

Østre Landsret

Dom i sag om tricktyveri mv.

Dom i sag om tricktyveri mv. med baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien

27 okt 2022

Nyhed

Østre Landsret

Nye lægdommere for perioden 2024-2027

Der skal findes nye lægdommere – domsmænd og nævninger – for perioden 2024-2027

12 okt 2022

Domsresume

Østre Landsret

Ikke retlig interesse i for- og påbudssag på grundlag af patentansøgning

Østre Landsret har ved kendelse af 6. oktober 2022 stadfæstet en afgørelse fra Sø- og Handelsretten om afvisning af to forbuds- og påbudssager

28 sep 2022

Nyhed

Østre Landsret

Værneting i Danmark i forbudssag om varemærkekrænkelse

Østre Landsret har ved kendelse af 28. september 2022 fastslået, at der var værneting ved Sø- og Handelsretten i en forbudssag om krænkelse af to EU-varemæ...

26 sep 2022

Nyhed

Østre Landsret

Landsretterne har revideret vejledning

Landsretterne har revideret ”Vejledning om den praktiske behandling af straffesager ved landsretterne"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12