Gå til sidens indhold

Østre Landsret

21 mar 2023

Nyhed

Østre Landsret

Ny undersøgelsesmetode til dna-analyser

Retsgenetisk Afdeling undersøger fra den 1. marts 2023 rutinemæssigt 23 dna-systemer i stedet for 16 dna-systemer. Den nye undersøgelsesmetode anvendes på ...

17 mar 2023

Domsresume

Østre Landsret

Erstatningsopgøret efter Hesalight A/S’ konkurs

Østre Landsret har i dag afsagt dom i sagen, hvor konkursboet havde rejst et solidarisk krav på 200 millioner kr. mod direktionen og bestyrelsen af det kon...

17 mar 2023

Domsresume

Østre Landsret

Dom i sag om forholdet mellem husforsikringer og ejerskifteforsikringer

Østre Landsret har den 17. marts 2023 afsagt dom om forholdet mellem en husforsikring og en ejerskifteforsikring i en sag, hvor en skade var omfattet af be...

15 mar 2023

Nyhed

Østre Landsret

Dom om forvaring for bl.a. talrige seksualforbrydelser

Landsretten stadfæster dom om forvaring for bl.a. talrige voldtægter begået mod mindreårige drenge og unge mænd samt et groft voldsforhold og frihedsberøve...

02 mar 2023

Domsresume

Østre Landsret

Ikke forbud og påbud vedrørende Schou Company A/S’ Dangrill-lanterne

Østre Landsret har den 2. marts 2023 stadfæstet en kendelse afsagt af Sø- og Handelsretten, hvorved Schou Company A/S (”Schou Company”) blev frifundet

27 feb 2023

Domsresume

Østre Landsret

Dom vedr. overtrædelse af konkurrencereglerne

Østre Landsret har den 27. februar 2023 afsagt dom i en sag om prøvelse af Konkurrencerådets afgørelse, som er stadfæstet af Konkurrenceankenævnet.

27 feb 2023

Domsresume

Østre Landsret

Dom i beneficial owner-sag

Østre Landsret har i dag afsagt dom i endnu en sag i det såkaldte beneficial owner-sagskompleks.

24 feb 2023

Domsresume

Østre Landsret

Landsretten stadfæster dom for bl.a. drabsforsøg

Stadfæstelse af dom om bl.a. to drabsforsøg ved brug af to håndgranater

10 feb 2023

Nyhed

Østre Landsret

Ændret praksis for behandling af straffesager

Ændret praksis for landsrettens behandling af straffesager, der i 1. instans har været behandlet ved byretterne i Odense, Svendborg eller Nykøbing Falster

07 feb 2023

Domsresume

Østre Landsret

Landsretten stadfæster livstidsdomme

Et nævningeting i Østre Landsret har den 7. februar 2023 stadfæstet livstidsdomme

27 jan 2023

Nyhed

Østre Landsret

Skatteyder fik delvist medhold i sag mod Skatteministeriet

Østre Landsret har den 27. januar 2023 afsagt dom i en sag om modregning i overskydende skat. Et tilbagebetalingskrav rejst af skatteyderen blev afvist.

16 jan 2023

Nyhed

Østre Landsret

Dom om forhandlingsret for ansatte på SOSU-skoler

Østre Landsret har den 16. januar 2023 afsagt dom om forhandlingsretten for ergoterapeuter, fysioterapeuter og jordemødre ansat på SOSU-skoler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12