Gå til sidens indhold

Retten i Horsens

18 dec 2020

Retten i Horsens

Fængsel til 5 tiltalte for forsøg på besiddelse af op til 83 skydevåben

4 mænd og 1 kvinde med tilknytning til Sverige dømt for at have forsøgt at sætte sig i besiddelse af en større mængde skydevåben, herunder fuldautomatiske, indkøbt på Dark Web.

4-8 års fængsel til 5 tiltalte for forsøg på besiddelse af op til 83 skydevåben


4 mænd og 1 kvinde med tilknytning til Sverige dømt for at have forsøgt at sætte sig i besiddelse af en større mængde skydevåben, herunder fuldautomatiske, indkøbt på Dark Web.

Sagsnummer: SS 1323/2020


Sagen kort fortalt
Sagen udspringer af en efterforskning foretaget af Homeland Security Investigations (HSI) på Dark Web, hvor politiagenter fra HSI via sælgerprofiler udgav sig for at være våbensælgere.


3 mænd på 34, 35 og 39 år var i forhold 1 tiltalt for i forening og under særdeles skærpende om-stændigheder at have forsøgt at sætte sig i besiddelse af 20 skydevåben, herunder 2 fuldautomati-ske, med ikke under 2200 stk. tilhørende ammunition, idet den 34-årige og 35-årige fra den 18. april til den 24. juli 2019 via Dark Web under brug af dæknavn og mod betaling af 30.000 amerikanske dollars i bitcoins skulle have indgået aftale om køb af våbnene mv., der i en postpakke skulle leveres hos den 39-årige på en adresse i Vamdrup.


De to mænd på 34 og 35 år var sammen med et ægtepar på 34 og 38 år i forhold 2 tiltalt for i for-ening og under særdeles skærpende omstændigheder at have forsøgt at sætte sig i besiddelse af 63 funktionsduelige skydevåben, herunder mindst 2 fuldautomatiske, med ikke under 1200 stk. tilhøren-de ammunition, idet den 34-årige og 35-årige fra den 24. juli til den 9. november 2019 via Dark Web under brug af dæknavn og mod betaling af 65.000 amerikanske dollars skulle have indgået aftale om køb af våbnene mv., hvoraf den første levering på 25 skydevåben, herunder fuldautomatiske, mod betaling af bl.a. 25.500 euro, som blev medbragt i en vakuumpakket pose, skulle afhentes af ægte-parret på rasteplads Ejer Bavnehøj ved Skanderborg med henblik på at transportere våbnene til Sverige.


De tiltalte nægtede sig skyldige og gjorde bl.a. gældende, at HSI’s handlinger med brug af politi-agenter udgjorde en overtrædelse af EMRK artikel 6 og de danske regler om brug af agenter, og at dette skulle føre til frifindelse, eller at sagsmaterialet fra HSI ikke kunne indgå i sagen.


Dommens resultat
Anklagemyndigheden havde for den 34-årige, som var tiltalt i begge forhold, nedlagt påstand om fængsel i 12 år og påstået anvendelse af straffelovens § 88, stk. 1, 2. pkt. For de øvrige tiltalte havde anklagemyndigheden nedlagt påstand om fængsel i 8 år.


Retten fandt den 34-årige og den 39-årige skyldige i forhold 1, mens den 35-årige blev frifundet i dette forhold.


Retten fandt de fire tiltalte skyldige i forhold 2, dog således den 35-årige og ægteparret alene var skyldige vedrørende de 25 skydevåben herunder fuldautomatiske, der skulle leveres på Ejer Bavne-høj rasteplads.
Retten fandt, at det, uanset at agentoperationen på Dark Web ikke kunne have været etableret efter retsplejelovens regler om agentvirksomhed, ikke var i strid med EMRK artikel 6 at lade efterforsk-ningsmaterialet fra HSI indgå i sagen. Retten fandt endvidere, at HSI ikke ved korrespondancen havde tilskyndet til, at der blev begået en lovovertrædelse, der ellers ikke ville være blevet begået, eller bevirket en forøgelse af lovovertrædelsens omfang eller grovhed.
Straffen blev for den 34-årige, der var tiltalt i begge forhold, fastsat til fængsel i 8 år, og retten fandt, at der ikke var grundlag for at anvende straffelovens § 88, stk. 1, 2. pkt.

Straffen for den 35-årige og 38-årige blev fastsat til fængsel i 6 år, straffen for den 39-årige blev fast-sat til fængsel i 5 år, og straffen for den 34-årige kvinde blev fastsat til fængsel i 4 år.

Sagen var en nævningesag, og der var for den ene tiltalte ikke enighed om skyldspørgsmålet, idet 2 nævninger stemte for at frifinde den kvindelige tiltalte.


To af de tiltalte valgte at anke dommen.


De øvrige tiltalte vil inden 14 dage beslutte, om dommen skal ankes.


Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten i Horsens den 15. december 2020.