Gå til sidens indhold

Højesteret

30 mar 2020

Domsresume

Højesteret

Om ankestævning var indgivet af mødeberettiget advokat

Anke afvist, da ankestævning ikke var indgivet af en advokat med møderet for landsret

25 mar 2020

Domsresume

Højesteret

Ikke krav om underretning om afgørelse inden for frist

Det var ikke et krav for overholdelse af en frist fastsat i medfør af retsplejelovens § 718 b, stk. 2, at tiltalte blev underrettet om afgørelsen om tiltal...

18 mar 2020

Domsresume

Højesteret

Ikke stemmeret i rekonstruktion

Overdragelse af fordringer kort før anmodning om rekonstruktion var ikke loyal og gav ikke erhververen stemmeret vedrørende rekonstruktionsforslag

17 mar 2020

Domsresume

Højesteret

Om tonnagebeskatning

Krydstogtsvirksomhed var ikke omfattet af tonnagebeskatningsordningen

13 mar 2020

Domsresume

Højesteret

Om beskatning af aktieudbytte

Køberne af et selskab skulle beskattes af aktieudbytte, som efter overdragelsen var udbetalt til sælgeren som en del af købesummen

11 mar 2020

Domsresume

Højesteret

Punishment for violation of sewer connection order

Property owners could be punished for not complying with sewer connection order

11 mar 2020

Domsresume

Højesteret

Om straf for overtrædelse af påbud om kloaktilslutning

Ejere af ejendom kunne straffes for ikke at opfylde påbud om kloaktilslutning

11 mar 2020

Domsresume

Højesteret

Om godtgørelse for tort

Overvågning af kreditkorttransaktioner berettigede ikke til godtgørelse for tort

09 mar 2020

Domsresume

Højesteret

Om konkursbegæring indgivet af de svenske skattemyndigheder

De svenske skattemyndigheder kunne ikke indgive konkursbegæring her i landet

09 mar 2020

Domsresume

Højesteret

Om danske domstoles kompetence til at behandle et krav fra de britiske skattemyndigheder

Om danske domstoles kompetence til at behandle et krav fra de britiske skattemyndigheder

04 mar 2020

Nyhed

Højesteret

Ledig stilling som kontorfunktionær

Højesteret søger kontorfunktionær til at indgå i det administrative team. Tiltrædelse 1. maj 2020 eller snarest derefter

02 mar 2020

Domsresume

Højesteret

Tortgodtgørelse for uberettiget anvendelse af tv-overvågning over for ansat

Anvendelse af tv-overvågning over for ansat var uberettiget og udløste godtgørelse for tort