Gå til sidens indhold

Højesteret

19 maj 2020

Højesteret

Om forældelse og strafudmåling i sag om krænkelse af børn

T straffet med fængsel i 1 år og 6 måneder for krænkelse af børn


Sag 23/2019

Dom afsagt den 12. juni 2019

Anklagemyndigheden
mod
T

T var i landsretten idømt fængsel i 1 år og 6 måneder for i perioden 2005-2007 at have udsat to piger på 10-11 år og ca. 8 år for andet seksuelt forhold end samleje og blufærdighedskrænkelse (forhold 1 og 4) samt for i 2005 og 2006 at have udsat to andre piger på ca. 11 år og 12-13 år for blufærdighedskrænkelse (forhold 2 og 3).

For Højesteret angik sagen i første række, om der var indtrådt forældelse af nogle af de blufærdighedskrænkelser, som T var dømt for, og i anden række strafudmålingen.

Højesteret tiltrådte parternes samstemmende påstande om frifindelse af T i forhold 2 og 3 og om frifindelse for de blufærdighedskrænkelser i forhold 1 og 4, der var begået ved selvstændige episoder. Uanset frifindelsen for de forældede blufærdighedskrænkelser fandt Højesteret efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder, at der ikke var grundlag for at nedsætte den idømte fængselsstraf på 1 år og 6 måneder.

Læs hele dommen i sag 23/2019 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 23/2019 (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag 23/2019 (pdf)