18 jun 2021

Domsresumé

Højesteret

Standsning af pensionsindbetaling udgjorde ikke aldersdiskrimination

15 jun 2021

Domsresumé

Højesteret

Om dommers habilitet og erstatning for varetægtsfængsling

15 jun 2021

Domsresumé

Højesteret

Fuldbyrdelse af fængselsstraf idømt i Tyskland

07 jun 2021

Domsresumé

Højesteret

Lejers indsigelse via mail opfyldte ikke skriftlighedskravet

07 jun 2021

Domsresumé

Højesteret

Krav ikke fremsat for sent over for Erstatningsnævnet

04 jun 2021

Domsresumé

Højesteret

Salær til advokat beskikket efter reglerne om advokatpålæg

03 jun 2021

Domsresumé

Højesteret

Om krav til anklageskrift og strafudmåling

03 jun 2021

Domsresumé

Højesteret

Betalingspåstand kunne afvises fra behandling i boligretten

01 jun 2021

Domsresumé

Højesteret

Beskatning af rådighed over autocamper

28 maj 2021

Domsresumé

Højesteret

Eksklusion af andelshaver var berettiget

28 maj 2021

Domsresumé

Højesteret

Udsættelse var påkrævet

27 maj 2021

Domsresumé

Højesteret

Videoafhøring af et barn kunne afspilles i retten