Retten i Herning

Billedet viser retsbygningen i Herning udefra

Aktuelt

Vær opmærksom på, at der ved Retten i Herning er krav om, at der skal bæres mundbind eller visir, når man færdes i retsbygningen.

Praktiske forhold

Her kan du finde informationer om parkering og adgangsforhold, forplejning, bankoplysninger, wi-fi og lignende.

Notarbooking

Notaren bekræfter underskrifter på testamenter og andre juridiske papirer, fx fremtidsfuldmagter.

Rådgivning

Retten i Herning tilbyder ikke juridisk rådgivning. Vi har lavet en oversigt over rådgivningsmuligheder inden for rettens geografiske område.

Brug retten

Retten i Herning hjælper borgerne i mange svære situationer, fx dødsfald, arv, håbløs gæld, konflikter, inkasso eller uenighed om børnene.

Blanketter

Se den samlede liste over blanketter og vejledninger fra Danmarks Domstole. Udfyldte blanketter skal typisk afleveres til den lokale byret.

Nyt om Covid-19 situationen i Nordjylland

Domstolene varetager en lang række samfundskritiske funktioner. Efter sundhedsmyndighedernes seneste udmeldinger er det forsvarligt at afvikle alle retssager, selv om retssagerne involverer personer fra de berørte områder i Nordjylland. Alle retssager vil derfor som udgangspunkt blive gennemført. Personer fra de berørte områder i Nordjylland skal derfor ikke som anført i rettens pressemeddelelse fra den 6. november 2020 på forhånd rette henvendelse for at høre om mødedeltagelse er påkrævet.

Hvis du skal møde i retten og er bekymret for fysisk fremmøde, er du naturligvis velkommen til at rette henvendelse til retten på telefonnummer 9968 6000 og drøfte spørgsmålet. Det er altid op til dommeren i sagen at afgøre, om sagen kan udsættes, eller om den som planlagt skal gennemføres.

De almindelige anbefalinger om fremmøde ved sygdom eller mistanke om sygdom gælder fortsat, ligesom der også skal benyttes mundbund eller visir ved ankomst til og ophold i den offentlige del af retsbygningens gangarealer.

Læs mere om genåbning af retten

Kontakt og åbningstider

Adresse

Retten i Herning
Haraldsgade 28
DK-7400 Herning

Åbningstider

Mandag til fredag 08.30-15.00.

Retten har lukket på helligdage, Grundlovsdag samt den 24. og 31. december.

Gå til kontaktoplysninger

Mere information om dine handlemuligheder

Her kan du få mere information om, hvad du skal gøre i forbindelse med fx dødsfald i familien, skilsmisse, bodeling, gældssanering eller andet. Du kan også læse mere om, hvordan man anlægger en civil retssag, og om hvilke typer sager du som borger eller virksomhed i Danmark har mulighed for at anlægge mod andre borgere eller virksomheder.

Se alle emner