Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

29 mar 2021

Grønlands Landsret

Tilsnigelse til samleje foranstaltet med samfundstjeneste - K 057/20

En 40-årig mand blev af Qeqqata Kredsret fundet skyldig i voldtægt ved at have skaffet sig andet seksuelt forhold til forurettede, der på grund af træthed var ude af stand til at modsætte sig handlingen. Tiltalte nægtede sig skyldig og forklarede, at forurettede selv lagde op til ham.

Kredsretten idømte ham 80 timers samfundstjeneste, der skulle udføres inden for en længste tid på 8 måneder.

Kredsretten frifandt den tiltalte for at betale tort til forurettede, idet denne havde afstået sig godtgørelsen i kredsretten.

Landsrettens resultat

Sagen blev for landsretten behandlet som en udmålingsanke. Henset til tiltaltes personlige oplysninger og omstændighederne i sagen i øvrigt tiltrådte landsretten, at foranstaltningen var fastsat som dom til samfundstjeneste.

Landsretten stadfæstede kredsrettens dom i sin helhed.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 29. april 2020

Sagsnummer: K 057/20

Domme med forklaringer