16 sep 2020

Domsresumé

Danmarks Domstole

Forvaringsdom opretholdt - K 297/19

14 sep 2020

Domsresumé

Danmarks Domstole

Forvaringsdom opretholdt

10 sep 2020

Domsresumé

Danmarks Domstole

3 års anbringelse i anstalt for indsmugling af 10 kg hash - K 004/20

31 aug 2020

Domsresumé

Danmarks Domstole

Ophævelse af foranstaltning - K 118/20

20 aug 2020

Domsresumé

Danmarks Domstole

Dom i sag om overtrædelse af ulovlig fangst - K 104/20

19 aug 2020

Domsresumé

Danmarks Domstole

Betinget anstaltsanbringelse i 70 dage samt en bøde på 4.850 kr - K 108/20

18 aug 2020

Domsresumé

Danmarks Domstole

5 måneders anstaltsanbringelse for flere tilfælde - K101/20

02 jul 2020

Domsresumé

Danmarks Domstole

Vold som medførte offerets død - K086/20

30 jun 2020

Domsresumé

Danmarks Domstole

Dom i sag om vold - K 253/19

11 jun 2020

Domsresumé

Danmarks Domstole

Dom i sag om ulovligt fiskeri og vold - K012/20

09 jun 2020

Domsresumé

Danmarks Domstole

Dom i sag om voldtægt og kønslig omgang med mindreårig - K233/19

04 jun 2020

Domsresumé

Danmarks Domstole

Dom i sag om blufærdighedskrænkelse - K055/20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11