Gå til sidens indhold

Retten i Glostrup

Retten i Glostrup

Hvis du skal møde i Retten i Glostrup, kan du få brug for at kende til de praktiske forhold.

Retten i Glostrup har retssale i to bygninger: bygning A og bygning F. I bygning A er retssalene 101 - 404. I bygning F er retssalene F1 - F4.

I rettens bygninger findes informationsskærme med oplysninger om sagerne i retten.

I bygning A findes rettens Information, hvor du kan henvende dig, hvis du er i tvivl om, hvor du skal møde.

Nedenfor finder du flere praktiske informationer om Retten i Glostrup.

Energibesparende tiltag ved Retten i Glostrup – husk varm påklædning

Regeringen har besluttet en række energibesparende tiltag i offentlige bygninger for at håndtere den nuværende energi- og forsyningskrise. Retten i Glostrup støtter op om disse tiltag. 

Det betyder blandt andet at opvarmningen af bygningerne ved Retten i Glostrup, inkl. vores retssale, nedsættes til 19 grader. Det er gældende fra oktober 2022 til april 2023. 

Så husk varm påklædning da det kan føles køligt under dit ophold ved Retten i Glostrup

Åbningstider

Retten i Glostrup har åbent mandag til fredag kl. 08.30-15.00.

Retten er lukket på helligdage, på Grundlovsdag samt den 24. og 31. december.

Telefon og mail

Det vil ofte være nemmest at kontakte os pr. mail. Det er bedst at kontakte rettens enkelte afdelinger direkte, hvis du ved hvilken afdeling, der har med din sag at gøre.


Hvis du har et sagsnummer, skal du skrive sagsnummeret i emnefeltet på din mail.

Du finder oplysninger om de enkelte afdelingers mail og telefonnummer under menupunktet Kontakt.

Sikker mail

Almindelige mails er ikke sikre, så hvis du skal sende følsomt materiale, er det en god idé at sende via borger.dk. På borger.dk skal du logge ind med dit NemID og vælge "Digital post". Når du vælger "Skriv ny post", kan du finde Retten i Glostrups forskellige afdelinger under kategorien Offentlige myndigheder/Stat -> Danmarks Domstole -> Retten i Glostrup.
Gå til borger.dk

Virksomheder kan med en certifikatløsning sende og modtage sikker digital post via Retten i Glostrups officielle mailadresser. Certifikatet til at kryptere og underskrive digital korrespondance med retten, så kun du og retten kan læse den, kan du finde på Nets' hjemmeside.

Notar

Det er muligt at booke tid hos notaren. Se "Notarbooking".

Bank, fakturering og betaling

Retten i Glostrup har konto i Danske Bank.

Betaling af retsafgifter mv. vedrørende fogedsager og civile sager skal indsættes på følgende registrerings- og kontonummer: 0216 - 4069 134 572.

Vedrørende skifteret skal betaling ske til 0216 - 4069 134 580.

Af hensyn til ekspedition af betalingen er det vigtigt, at du skriver, hvilken sag (sagsnummer eller partsnavn), overførslen vedrører.

Retten modtager visa/dankort, og der kan også betales med MobilePay i ekspeditionen, f.eks. for notarforretninger.

Fakturering til Retten i Glostrup skal ske via elektronisk fakturering. Elektronisk fakturering kan fx ske via NemHandel Fakturablanket.

Rettens EAN-nr. 5798 000 161337 og SE.nr. 55 49 15 18.

Gå til NemHandel

Betaling til modpart

Hvis du skal betale en modpart - fx i forbindelse med en fogedsag - skal du ikke indbetale pengene til rettens konto. Pengene skal indbetales direkte til din modpart i sagen eller evt. til modpartens advokat.

Transport, parkering og adgangsforhold

Vær opmærksom på, at der er max. 3 timers parkering foran retsbygningen.

Tilladelse til 3-timers parkering gælder kun for parkering i de afmærkede p-båse og mod anvendelse af p-skive. Al anden parkering foran retsbygningen vil/kan medføre en parkeringsafgift. Hele arealet ved springvandet er et parkeringsfrit område. Ordningen, der er indført af udlejer, administreres af Europark. Evt. klager over parkeringsafgifter skal derfor sendes dertil.

Der er tidsubegrænset parkering 5 minutters gang fra hovedindgangen.

Der er mulighed for tidsubegrænset parkering på parkeringsarealerne bag rettens bygninger med indkørsel fra Godsbanevej.

Gangbesværede kan rette henvendelse til rettens information ved hovedindgangen (telefon 43231461) og få udleveret en parkeringstilladelse, der giver ret til at parkere i de afmærkede båse foran retsbygningen hele dagen. 

Retsbygningen er handicapvenlig med gode adgangsforhold til både retslokaler og toiletter. På parkeringspladsen er der tæt på indgangen reserveret tre pladser til biler med handicap-skilt.

Offentlig transport:

Nærmeste offentlige transport er Glostrup station, hvor der både er bus og togforbindelser. Find forbindelsen på Rejseplanen  

 

Ordensreglement og sikkerhed

I Retten i Glostrup kommer mennesker med mange forskellige ærinder. Her skal være trygt at komme og rolige forhold, så det er nødvendigt, at alle overholder ordensreglementet for ophold i og omkring retsbygningen.

 • Det er kun personer, der har ærinde, f.eks. er indkaldt til retsmøde eller er tilhørere, der må opholde sig i retsbygningen
 • Det er ikke tilladt at bære synlige rygmærker og lignende
 • Ophold skal ske i god ro og orden
 • Rygning er ikke tilladt
 • Det er ikke tilladt at medbringe nogen form for alkohol
 • Det er ikke tilladt at fotografere eller optage lyd uden rettens tilladelse
 • Det er tilladt at bruge mobiltelefoner i rettens information og ventearealer, når det sker hensynsfuldt. Mobiltelefoner skal altid være på lydløs
 • Mobiltelefoner skal være slukket i retssalene
 • Personer, der opholder sig i rettens bygninger, skal følge anvisninger fra rettens personale
 • Det er ikke tilladt at medbringe dyr uden tilladelse
 • Børn under 15 år har ikke adgang til retsmøder uden dommerens tilladelse

Overtrædelse af ordensreglementet kan medføre bortvisning og evt. politianmeldelse og bøde.

Sikkerhed i retten

Retten bruger videoovervågning i retsbygningen og på udendørsarealerne. Besøgende ved Retten i Glostrup skal rette sig efter anvisninger fra retsbetjentene og rettens øvrige personale.

Retten i Glostrup har permanent adgangskontrol. Du vil blive bedt om at fremvise taske og lommer samt passere gennem en scanner. Kom derfor venligst i god tid.

Læs mere her om adgangskontrol. Se under Praktisk ved besøg i retten.

 

Wi-fi og teknik i retten

Der er trådløst netværk tilgængeligt i hele retsbygningen. Wifi-netværket hedder Domstol-Guest. Der kræves ikke kode for at logge på. Professionelle brugere kan blive oprettet på retternes wifi Domprof. Man kan få brugeradgang til wifi Domprof enten ved henvendelse i rettens information eller ved at sende en mail til it.glo@domstol.dk med angivelse af navn og mailadresse.

Retten har 12 retssale (101, 103, 202, 204, 205, 302, 304, 305, 402, 403, 404 og F4), der kan fungere som digitale retssale. Det vil sige, at bilag som f.eks. dokumenter, fotos, videoklip og lydfiler kan vises og afspilles i retssalen.

Retssal 103, 204, 205, 302, 304 og 305 har etableret video, hvor der kan afholdes videoretsmøder.

Retssalene har forskellig størrelse, men fælles er, at der er opsat skærme, så bilagsmaterialet kan ses af tiltalte, forsvarer, anklager og dommere/domsmænd samt eventuelle tilhørere og nævninge.

Vi anbefaler advokater og anklagere at komme minimum 30 minutter før, hvis man forventer at få brug for teknisk assistance fra retten. Man kan også med fordel kontakte rettens IT-medarbejder og aftale et møde, hvor vi kan teste systemet (it.glo@domstol.dk eller 43231437).

Retsformanden kan tænde skærmene fra sin plads, når fx anklager har fundet billededokumentationen frem på sin bærbare/tablet. Dokumentationen vises herefter til alle. Retsformanden har ligeledes mulighed for at slukke for alle skærmenes visning, når billeddokumentationen er færdig. I retssal 304 og 404 er der tillige mulighed for styring via clickshare.

På samme vis kan retsformanden justere lydniveauet på de højttalere, som er opsat i hver retssal.

Husk skærmdublering

Det kan være nødvendigt at lave skærmdublering før fx.video kan vises på alle skærme. Gå i "Start", "Kontrolpanel", "Skærmindstillinger" og vælg "Dubler" under "Flere skærme"

Lyd og billede i de øvrige retssale

Der kan i begrænset omfang fremvises video og afspilles lyd i andre retssale via mobile fjernsyn. Kontakt venligst rettens IT medarbejder for at høre nærmere herom (it.glo@domstol.dk) eller telefon 43231437.

Mad og drikke

Det er ikke muligt at købe mad i retsbygningen, men der er en automat, hvor du kan købe slik og drikkevarer. Der kan betales med dankort. Vi anbefaler, at du tager en madpakke med, hvis du ikke vil forlade retten for at købe frokost.

Udskrift af domme og kendelser

Du kan anmode om at få udskrifter af rettens afgørelser ved at skrive til retten. Du skal oplyse rettens sagsnummer eller navne på sagens parter, og du skal oplyse, hvilket dokument du ønsker udskrift af.
Du skal skrive til mailadressen: udskr.glo@domstol.dk

Samtidig med bestillingen skal du betale 150 kroner i retsafgift pr. dokument. Retsafgiften skal indbetales til Retten i Glostrups konto i Danske Bank, der har følgende registrerings- og kontooplysninger: 0216 4069134572. Det skal fremgå tydeligt af bankoverførslen, hvilken sag det drejer sig om.

På hovedsiden for Danmarks Domstole kan du læse mere om, hvilke dokumenter du kan få indsigt i, hvordan du anmoder om dem, og hvilke myndigheder du kan få dokumenterne fra. 

Tolke

Når en opgave om tolkning eller oversættelse udføres for Retten i Glostrup gælder vedhæftede vejledende takster og regler.

Sidst opdateret: 20. december 2022