Retten i Glostrup

Her kan du se den aktuelle ekspeditions- og berammelsestid for forskellige typer sager i Retten i Glostrup.

Berammelsestid er den tid, der forventes at gå fra retten modtager sagen til første retsmøde, eller fra sagen er klar til berammelse, og indtil der kan afholdes retsmøde.

Berammelsestider i Retten i Glostrup

Straffesager

Berammelsestiden i straffesager var før Corona 2-25 uger. Berammelsestiden er nu forlænget væsentligt. 

Civile sager

Der går 8 uger fra retten har modtaget svarskriftet til det første (telefon)møde. 

Retten kan tilbyde retsmægling om 6 uger, hvis sagens parter tager imod rettens tilbud om at mægle.

Før Corona kunne retten tilbyde tid til hovedforhandling:

Hovedforhandling ½ dags varighed: Om ca. 5 måneder 

Hovedforhandling 1 dags varighed: Om ca. 7 måneder

Berammelsestiden er nu væsentligt forlænget.

 

Familie- og skiftesager

Familiesager

Før Corona kunne retten tilbyde tid til hovedforhandling af forældreansvarssager om 2 måneder.

Før Corona kunne retten tilbyde tid til retsmøder i tvangsfuldbyrdelsessager indenfor 2 uger.

Før Corona kunne retten tilbyde tid til behandling af ægtefælleskiftesager inden for 2 uger.

Sagsbehandlingstiden er nu blevet forlænget.

 

Dødsboskifte

Skifteretten sender brev til boets kontaktperson senest 2 dage efter, at skifteretten har modtaget oplysning om dødsfaldet fra kirkekontoret.

Senest 3 uger efter modtagelse af blanketter fra kontaktpersonen, sender skifteretten en skifteretsattest til boets kontaktperson.

Senest 1-2 uger efter, at skifteretten har modtaget godkendelse af boopgørelsen fra SKAT, sender skifteretten opkrævning af boafgift til boets kontaktperson.

Fogedsager

Før Corona var berammelsestiden for en almindelig udlægssag 23 - 24 uger.

Før Corona var berammelsestiden for særlige fogedsager, herunder sager om husleje, 2 måneder, og for tvangsauktioner 9 uger, og betalingspåkrav blev behandlet inden for 6 måneder.

Sagsbehandlingstiden er nu blevet forlænget.

 

 

Sidst opdateret: 01. maj 2020