Gå til sidens indhold

10 sep 2020

Nyhed

Danmarks Domstole

Evaluering af og udredning om nødberedskab

Domstolsstyrelsens bestyrelse har besluttet, at domstolenes kriseberedskab evalueres, og at domstolene deltager i Folketingets udredning af COVID-19.

10 sep 2020

Nyhed

Danmarks Domstole

Der søges sagkyndige til småsagsprocessen ved Retten på Færøerne

Domstolsstyrelsen søger sagkyndige til Retten på Færøerne, som kan bidrage til kvaliteten af afgørelser i civile småsager, hvor specialiseret faglig viden ...

08 sep 2020

Nyhed

Danmarks Domstole

Redegørelse om nødberedskabsperioden og genåbningen af domstolene

Domstolsstyrelsen har afgivet udtalelser til justitsministerens besvarelse af en række spørgsmål fra Folketingets Retsudvalg.

31 aug 2020

Nyhed

Danmarks Domstole

En tilfreds mand overlader roret

Den 31. august 2020 lukker afgående retspræsident ved Østre Landsret, Bent Carlsen, efter 44 år i statens tjeneste, jurakapitlet og går på pension.

28 aug 2020

Dommerudnaevnelser

Danmarks Domstole

Dommerudnævnelser august/2020

Pressemeddelelse fra Dommerudnævnelsesrådet

13 aug 2020

Nyhed

Danmarks Domstole

Domstolsstyrelsen søger sagkyndige til småsagsprocessen i Danmark

Domstolsstyrelsen søger sagkyndige, som kan bidrage til kvaliteten af afgørelser i småsager, hvor specialiseret faglig viden er vigtig for retsforløbet. An...

01 jul 2020

Nyhed

Danmarks Domstole

Retten Rundt nr. 32 ude nu

Retten Rundt 32 sætter fokus på retsplejeloven, som fyldte 100 år sidste efterår. Seks fremtrædende jurister reflekterer over loven, dens betydning og rets...

26 jun 2020

Nyhed

Danmarks Domstole

Dommerudnævnelser juni/2020

Pressemeddelelse fra Dommerudnævnelsesrådet

26 jun 2020

Nyhed

Danmarks Domstole

Antagelse af advokatretsmæglere pr. 1. september 2020

Hvert fjerde år antager Domstolsstyrelsen et antal advokater, som skal fungere som mæglere ved byretterne, landsretterne og Sø- og Handelsretten. Domstolss...

24 jun 2020

Nyhed

Danmarks Domstole

7 mio. til bunkebekæmpelse i 2020

Regeringen har netop besluttet at give domstolene 7 mio. kr. til at reducere sagsbunker, der er opstået under Covid-19-nedlukningen.

15 jun 2020

Nyhed

Danmarks Domstole

Domstolsstyrelsen fik medhold i gruppesøgsmål om digital tinglysning

En række brugere oplevede længere sagsbehandlingstid, da tinglysningen blev digitaliseret. Nogle anlagde et gruppesøgsmål mod Domstolsstyrelsen. Højesteret...

04 jun 2020

Nyhed

Danmarks Domstole

Retten sættes grundlovsdag

Normalt holder landets retter lukket grundlovsdag. Men i år holder 10 retter åbent for at afvikle nogle af de sager, der er udsat på grund af corona. Byret...