Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

u

Appeltilladelser

I visse civile sager og straffesager kræver det Procesbevillingsnævnets tilladelse at appellere en afgørelse.

Appeltilladelser familieretten

I visse sager, hvor familieretten har truffet afgørelse, kræver det Procesbevillingsnævnets tilladelse at appellere afgørelsen til landsretten.

Fri proces

I sager, hvor Civilstyrelsen har meddelt afslag på fri proces eller retshjælp, kan du klage til Procesbevillingsnævnet.

Nyheder

Her kan du finde nyheder og udvalgte afgørelser fra Procesbevillingsnævnet fra 2018 og frem.

Om Procesbevillingsnævnet

Procesbevillingsnævnet behandler ansøgninger om appeltilladelser til landsretten og til Højesteret samt klager over afslag på ansøgninger om fri proces.

Lovgivning

Her finder du reglerne for Procesbevillingsnævnets virksomhed, Procesbevillingsnævnets forretningsorden og nævnets behandling af personoplysninger.

Covid-19

Procesbevillingsnævnet åben for personlige henvendelser

Procesbevillingsnævnet åben for personlige henvendelser i vores åbningstid.

Har du symptomer på Covid-19, skal du ikke henvende dig personligt i Procesbevillingsnævnet. Vi gør i den forbindelse opmærksom på Procesbevillingsnævnets generelle vejledning her på hjemmesiden om kommunikation ved brug af sikker mail og om databeskyttelse. Du kan orientere dig om denne vejledning i højre side under kontakt.

Kontakt og åbningstider

Adresse

Procesbevillingsnævnet
Store Kongensgade 1-3, 2. sal 
DK-1264 København K.

Telefon nr. 33 12 13 20

 

Åbningstider

Mandag til fredag 09.00-15.00.

Telefontid mandag til fredag kl. 9.30-14.00

 

Procesbevillingsnævnet har lukket på helligdage, Grundlovsdag samt den 24. og 31. december.

 

Gå til kontaktoplysninger

Procesbevillingsnævnets årsberetning for 2021

Her kan du læse Procesbevillingsnævnets årsberetning for 2021. Årsberetningen omfatter i lighed med tidligere år en almindelig orientering om nævnets virksomhed, sammen-sætning og sagsbehandling i de to første kapitler. De følgende kapitler indeholder desuden en statistisk del med en række talmæssige opgørelser og grafiske illustrationer for sagerne i nævnets tre afdelinger i 2021. Dette suppleres af en omtale af nogle konkrete sager, der har været behandlet i nævnets afdelinger.

Årsberetning 2021