Gå til sidens indhold

Retten i Kolding

Retten i Kolding

Hvis du skal bruge notarens underskrift, skal du bestille tid i vores online-booking. Notaren kan dog komme ud til dig personligt, hvis du fx på grund af sygdom ikke kan komme til retten.

Det kan ikke forventes at få foretaget en notarforretning uden at have bestilt tid.

Det er også muligt for notaren at møde op uden for retten i forbindelse med lodtrækninger eller for at overvære en åbning af en bankboks. Du kan ikke bestille tid til at få besøg af notaren eller til lodtrækninger og boksåbninger i vores onlinebooking. Du skal i stedet sende en mail til os, hvis notaren skal komme hjem til dig, eller hvis du skal bruge notaren til lodtrækning eller boksåbning.
Mail: kolding@domstol.dk

Du skal kontakte Retten i Kolding telefonisk på tlf. 9968 6800, hvis der er andre særlige forhold, der gør sig gældende. Det kan fx være, hvis en der skal underskrive er dårligt gående og derfor gerne vil underskrive på rettens parkeringsplads. 

Du kan læse mere om notarens opgaver på den fælles side for Danmarks Domstole

Notar i Vejle

Vejle kalenderen er åben på konkrete datoer, som fremgår af bookingkalenderen. Notarforretninger i Vejle afholdes på adressen:  Damhaven 5A, 7100 Vejle. I Vejle kan der betales med kontanter eller Mobilepay.

Det skal du gøre ved testamente

Når du kommer til notaren, skal du medbringe:

  • det originale dokument i papirform, som skal underskrives eller kopieres. Papiret må ikke være underskrevet på forhånd. Hvis det drejer sig om underskrift af et testamente, skal du medbringe testamentet i to ens eksemplarer. Eksemplarerne skal hver især have en forside bestående af en fast blanket
  • officiel billedlegitimation, fx pas eller kørekort - retten accepterer p.t. ikke brugen af kørekortapp
  • penge til at betale retsafgiften. Retten i Kolding modtager dankort, MobilePay eller kontanter

Det skal du gøre ved fremtidfuldmagt

Hvis du vil lave en fremtidsfuldmagt, skal du først oprette fremtidsfuldmagten på Tinglysningsrettens selvbetjeningsside. Du skal bruge NemID for at logge ind. Hvis du er fritaget for digital kommunikation med det offentlige, skal du i stedet henvende dig til et af landets familieretshuse, hvor du så kan oprette din fremtidsfuldmagt.


Gå til Tinglysningsrettens selvbetjeningsside

En digital fremtidsfuldmagt er først gyldig, når den er påtegnet af notaren.

Du skal huske at notere referencenummeret fra Tinglysningsrettens selvbetjeningsside. Det skal notaren bruge sammen med din billedlegitimation.

Det koster 300 kr. pr. fuldmagt, der kan betales med dankort, mobilepay eller kontanter.

Du skal medbringe officiel billedlegitimation, fx pas eller kørekort - retten accepterer p.t. ikke brugen af kørekortapp.

Du kan læse mere om fremtidsfuldmagter på Familieretshusets hjemmeside.

Priser for brug af notaren

Retsafgifterne for notarens arbejde er:

  • Bekræftet kopi af et dokument: 100 kr. pr. kopi.
  • Testamente: 300 kr.
  • Ændring eller tilbagekaldelse af testamente: 300 kr.
  • Fremtidsfuldmagt: 300 kr.
  • Protest af en veksel 300 kr.
  • Lodtrækning: 300 kr. pr. påbegyndt time.
  • Hvis notaren er nødt til at komme hjem til dig, skal du betale for transporten

Retten i Kolding modtager dankort, mobilePay eller kontanter.

Befordring af notar

Retten i Kolding har indgået en befordringsaftale med Taxa Syd Amba, cvr. 75711115, som træder i kraft den 1. januar 2020.

Aftalen betyder, at rettens medarbejdere, herunder fogeder, notarer, og dommere, fra 1. januar 2020 skal befordres med taxa til udkørende forretninger. Det vil således ikke længere være muligt for den, der har anmodet om forretningen, selv at befordre rettens medarbejdere til og fra forretningen.

Baggrunden for aftalen er primært hensynet til medarbejdernes sikkerhed, men også hensynet til rettens upartiskhed, komfort under længere kørsler, og til at man kan arbejde i taxaen, har været afgørende for rettens beslutning. Flere andre retter har allerede lignende ordninger.

Taxaen vil blive bestilt af retten og skal betales af den, der har anmodet om forretningen. Den, der har anmodet om forretningen, skal da blot møde på adressen for forretningen på det fastsatte tidspunkt, jf. nedenstående.

Efter sagen er gennemført, vil Taxa Syd fakturere den, der har anmodet om forretningen, via oplysninger fra retten, uden rettens mellemkomst i øvrigt. Taxa Syd fakturerer som udgangspunkt ugentligt. Dog skal personer uden et cvr-nummer afregne kontant med taxachaufføren på adressen, hvor den udkørende forretning finder sted.

Taksterne for kørsel pr. 1. januar 2020 på hverdage mellem kl. 6-18 er et startgebyr på 37,40 kr., samt en efterfølgende minutpris på 4,59 kr. (timepris på 274,89 kr.) og en kilometerpris på 9,18 kr. Ved kørsel på andre tidspunkter eller ved behov for særligt store vogne, f.eks. til befordring af effekter, vil taksten være højere og kan oplyses på forespørgsel. Priserne kan reguleres af taxaselskabet og vil til enhver tid kunne ses på taxaselskabets hjemmeside, idet der af de der angivne priser skal fratrækkes 15 %.

Sidst opdateret: 30. september 2021